#11
 4 114     Akershus (Follo)     0
De skal ikke bruke mobilnett, men eget kommunikasjonsutstyr. På hytta har jeg fått slik måler, men beskjed om at fjernmålingen ikke vil aktiviseres før de har fått lagt opp infrastruktur for radiokommunikasjonen. Forståelig nok, da mobilnett går fra 3G til 4G til 5G osv.. Da vil jo målerene gå ut på dato etterhvert som nG stenges ned. Da er vi på gang med FM/DAB+ problematikk igjen. Dynga med E-skrot vokser oss oppover øra!

Og ja, jeg ser frem til å selge M-bus konvertere i kassevis. Smile
Men ikke å forklare Per og Pål hvordan de skal konfigurere dem med skrinn dokumentasjon på målerene.
Signatur

   #12
 185     0
Dette avhenger av E-verk.

E-verket i området her, VOKKS bruker GSM nettet for overføring.
Der vil det bli delt inn i områder, og hvert området har en måler(den med best beliggenhet) som fungerer som mottaker for alle andre målere. Denne bestemte måleren vil sende all informasjon samlet videre over på GSM nettet.
   #13
 14     1
Her er svaret jeg fikk, for meg er grensesnitt mot KNX aktuelt og da ser det ut som det er MBUS som er veien å gå:

Spørsmål 1:
Kan dere vennligst sende meg informasjon om hvilke grensesnitt / protokoller den nye måleren jeg får neste år leveres med?

Svar 1:
Måleren kommer med HAN (Home Area Network) port der måleren kan om kunden ønsker dette sende ut data om nåverdier for effektuttaket (kW), energiforbruket (kWh) og strøm- (A) og spenningsforhold (V). Den fysiske pluggen er en RJ45. Det elektriske grensesnittet er basert på MBUS standarden, som leverer nok strøm til en HAN-adapter som oversetter meldingene til trådløst format ikke trenger ekstra strømforsyning. Applikasjonsprotokollen er basert på DLMS. Sistnevnte protokoll sender ut meldinger om nevnte strømstørrelser i form av OBIS koder.
Nettselskapene, som skal ha en rolle som tilretteleggere har i samråd med NVE valgt å tilby grensesnittet som en fysisk plugg, fordi trådløse standarder har kort levetid, og måleren som utplasseres forventes å ha lang levetid. Enova har gitt flere kraftleverandører midler til å utvikle/tilby trådløse adaptere som kan kobles til HAN-porten, slik at kunden får tilgang til HAN-data trådløst inn til sin smart hus system (WiFi eller Maskenett Radio), eller at HAN-meldingene transparent videresendes til skyen der kunden får tilgang til sine data via en mobil-app eller API for sitt smarte hus som trenger HAN-data.
Det er forventet at det kommersielle markedet dvs. kraftleverandører/andre etter hvert vil komme med oppfølging og mere informasjon til strømkunder når disse får sine smartmålere montert av nettselskapene framover i 2017 og videre.

Det er ikke laget noen API-standarder for hvordan kunden skal kunne lese ut data fra skyen, dette er overlatt til markedet.
KE
   #14
 3 119     Hordaland     0
Snodig svar, de svarer litt mer rettet mot de som skal lese av via mobil eller nettleser. Det er ikke så mye smarthus i mitt hode. De svarer også at kun sanntidsverdier blir tilgjengelig via pluggen og da har den ikke så mye verdi.
De bør jo sitte med dokumentasjon på dette og sende det ut til kundene sine. Jeg blir overrasket om ikke strømmåleren kan gi ut prisinformasjon, helst ett døgn frem i tid. Hvis dette må hentes fra internet har jo ikke strømmålerene gitt noe særlig spennende likevel. Jeg ville nå svart og bedt de sende over PDFer med relevant informasjon slik at du kan lese deg fremfor å stole på en tilfeldig ansatts tekniske kunnskaper om en helt ny måler.
HSt
   #16
 26 723     Lillestrøm kommune     0
Etter å ha sett hvor omfattende skader en får via ADSL grensesnitt med overspenninger ved lynnedslag i nabolag så er jeg veldig overrasket over at de har valgt et elektrisk grensesnitt mot boksen. Det burde vært en optisk link med tilhørende adapter på motager siden.
KE
   #17
 3 119     Hordaland     0
Dette kan ikke sammenlignes HSt, problemer med ADSL rutere, ISDN modem og trådløse telefoner er at de er tilkoblet to linjer inn til boligen. Hvis en da får en spenningsforstyrrelse på telefonlinjen sin vil nivåforskjellen kunne gjøre skade på utstyret da små kretskort gir lite rom for slike spenninger.
Det blir annerledes når man utstyrer en AMS måler med ett grensesnitt for utstyret som benytter grensesnittet vil være tilkoblet samme spenningsførsel som AMS. Det er fortsatt bare en kabel inn til boligen som er i bruk.

Jeg er skuffet over å ikke kunne finne prisinformasjon på dette grensesnitt, er det meningen at dette skal hentes via internet?

HSt
   #18
 26 723     Lillestrøm kommune     1
Det blir veldig likt hvis dette tilkobles PC eller annet som nettopp kan ha denne kablete tilførselen fra annet sted... Men har en fiberkabel inn så blir det litt bedre...
   #20
 2 838     3
Fortsatt ikke funnet noen løsning på å hente ut data fra HAN.

Hvis du forventer å bare kunne installere en app på mobilen din, og der har du det (eller noe tilsvarende plug & play), da har du nok tapt Smile

Protokoll og protokoll er så mye. Hvordan skal den fysiske kontakten se ut? Det er en protokoll, en "avtale" om hvordan hann og hunn skal samarbeide om en "vei" for signalene - der er det anbefalt RJ45. Så er det hva slags spenninger som skal benyttes, strømmer/impedans, i hvilken takt signalene skal varierere. "Fysisk lag" protololler skal være slik M-Bus definerer det (og ikke f.eks. slik RS232 definerer det).

Så skal vi sende en gruppe databits over linja: Hvordan skal start og stopp for en "ramme" markeres? Skal det gå et kontinuerlig tog av rammer (kjent som en "synkron" linje), men rammene er tomme når det ikke er noe å sende? Standard med fysisk M-Bus er at "link"-protokollen er definert av IEC60870.

Hvis det er knyttet flere enheter til M-Bussen (og det er jo det som ligger i "bus"!) må det finnes en protokoll for å fortelle hvem som er mottaker, og som regel hvem som er sender. Det kalles "nettverks"-protokoller. (Jfr. IP-adresser, de er det primære i Internet-protokklen), men har du bare én sender og én mottaker er det ikke nødvendig med noen adresserings-protokoll. Etter det kan vi ha protokoller for hvordan vi skal be om å få sendt ting på nytt om det ikke kom fram (f.eks. TCP) - det er sjelden et problem med M-Bus, så det finnes ingen standard for det, ikke noen "transport"-protokoll. Hvis du skal føre en dialog, trenger du en protokoll for hvordan to parter setter opp en forbindelse og avslutter den: M-Bus sender "postkort" som ikke etablere noen varig forbindelse, ingen "sesjon".

Så kommer du til de data som utveksles - de databit-gruppene som M-Bussen fikk fra sender til mottaker. Jeg kjenner ikke detaljer i OBIS, men det er tydelig at en melding er en serie med felter: <item#><itemverdi>; item# forteller om det er snakk om effektforbruk i øyeblikket (item 5), kWt-teller i øyeblikket (item 16) osv.

Så du kobler PCen til måleren med en fysisk enhet som følger M-Bus sine signal-spesifikasjoner. Du installerer en link-driver som skjønner når en melding starter og slutter. For transport, nettverk og sesjons-tjenester har du ingenting å gjøre, du får meldingen direkte fra driveren og kan plukke dut item# og itemverdier som passer deg.

For den som vil ha litt mer detaljer om hva M-Bus er: Jeg kom over dennne - https://www.openmuc.org/m-bus/user-guide/ . Hvis du ikke har vært borti lavnivå-protokoller før, er den antagelig altfor teknisk. Mer detaljer på http://www.m-bus.com/ men det er enda mer teknisk og vanskeligere for en begynner å finne fram i.

Nei, det er ikke noe plug & play - langt fra ferdig til å vise fram til bruker. Er du selv programmerer kan du skrive et program som mottar M-Bus-dataene og f.eks. plotter ut item 5, effektforbruk, over siste døgn. Forhåpentligvis har noen gjort det allerede, så du kan kjøpe noe ferdigsydd. Eller smarthus-systemet ditt vet hvordan det skal hente data fra en M-Bus-enhet, og du trekker en kabel fra måleren til sentralenheten.

Måleren leverer sine data over til en annen enhet på et standard OBIS-format, og sier seg ferdig med det. Den tar intet ansvar for presentasjon og formtat, plotting og fine farger: Den er en ren dataleveradør til et annet system som gjør den jobben. Tenk på den som en analog til en database - M-Bus og OBIS er som en database-disk med SQL på toppen: Også der må du ha en applikasjon på toppen for å hente ut data fra databasen og presentere for brukeren.

Skal du nyttiggjøre deg data fra måleren, og ikke vil/kan programmere selv, må du shoppe rundt etter programmer / presentasjonsenheter som er i stand til å tolke OBIS-format data levert over M-Bus-tilkobling. Om det finnes på markedet pr i dag aner jeg ikke. Og det ser ut som at enheten som mottar M-Bus-dataene fra målerne ikke er noe du finner for et par tiere i en nettbutikk; "Meter-Bus", som er den M-bus vi snakker om her, er noe helt annet enn bilstereo-M-Bus! Men finner noen en billig Meter-Buss-tilkobling for PC (f.eks. gjennom USB-grensenittet), og det ikke finnes egnet programvare for å presentere informasjonen, blir jeg gjerne med på en programmerings-dugnad.