143,635    307    1  

Drainback vakumrørsystem?

 2,326     Trondheim     0
Nå har jeg driftet solvarme (Et enkelt selvbyggersystem) i ett år. Det i kombinasjon med litt kretive koblinger mot L/L varmepumpe har redusert el-forbruket til varmvann med 2000 kWh det siste året.
Det er litt med dette med sol, har man fått litt av smaken vil man ha mer.
Huset har flatt tak, og på det har jeg lust til å sette opp vakumrør. Har plass til minst 100 rør sørvendt, uten hindring for sol 360 grader rundt.
Nå når jeg har klabbet på meg akkumulator (400 liter), viftekonvektor, solstyring, pumper så er det "bare" å få koblet vakumrørene inn på solvarmekretsen i en drainbackløsning.
Eller?
100 rør skulle vel gi noe mellom 6-7000 kWh/år, og et bidrag langt ut på høst og tidlig vår som vil monne?
Signatur

  (trådstarter)
   #1
 2,326     Trondheim     0
Har gjort en utregning på hvordan ulike antall vakumrør skulle kunne redusere energiforbruket vårt. Som grunnlag har jeg benyttet data fra NASA http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/register.cgi.
Sammenfattet det hele i et regnearket, og ut fra vårt forbruksmønster og geografiske plassering ser det ut til at det fornuftige er en installasjon på rundt 60 rør.
Ut over det er besparelse per 20 rør på under 500kWt/år.
I og med varmepumpe installert så kan de 500kWt dekkes inn med den, og da er det i realitet 250kWt de 20 rørene sparer.
En tenkt installasjon på 60 rør vil gi 4690 kWt, der 4130 kWt er oppvarming av vann. De 530 over er til oppvarming som til nå dekkes av varmepumpen. Dvs 265kWt inn på varmepumpen vil lage like mye varme.
Energi til avskrivning av 60 rør blir da 4395 kWt.
Strømkostnaden er for min del rundt 80 øre i "solvarmeperioden". Årlig besparelse da blir omlag 3500,-.
60 vakumrør koster (som referanse: http://www.solkraft.no/Solfangere2.htm ) med fester kanskje 25.000,-. I tillegg må jeg ha noen rør, så kanskje installasjonen blir på underkant av 30.000,- om jeg bruker det øvrige fra "Felleskjøpfanger" for styring og distribusjon av varmen.
PayBack blir da 8,5 år svært grovt beregnet.
Drainback vakumrørsystem? - besparelse_antall_ror.JPG - dkt850
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 2,326     Trondheim     0
Etter å ha sett på vannets fasediagram, så vil en drainbackløsning installert for vår bolig skape problemer med koking på lav temperatur. Varmereservoar i kjeller vil medfører en høydeforskjell på omlag 7 meter opp til solfangerne på taket. Da er det ikke store trykket igjen  "der oppe", og koking skjer på lav temperatur. Så, en trykksatt lukket krets må til.
En annen sak, har flatt tak med Derbigum belegg. Hva vil være fornuftigste måte å få plassert "100" vakumrør på et slikt tak. Vil ikke lage noe hull i dekket, så en eller annen form for ramme plassert på noe skånsomt som ligger på taket.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 2,326     Trondheim     0

Er det uaktuelt å lime noen brakketter fast i taket?


Det kunne være en idè ja. Limt en hard markplate til taket, deretter en trykkimpregnert kloss på den igjensom det kan skrues i. Skulle bli skånsomt det?
Ut av min "analyse" skulle eksempelvis en slik "pakke" http://www.solvarming.no/Tilbud/page6/page6.html redusere forbruket med omlag 4600 kWt. En utvidelse med 30-rørspakke så anlegget blir 90 rør vil jeg kun får nyttiggjort 750 kWt ekstra fra om alle beregninger stemmer. Fra et lønnsomhetsperspektiv dårlig inntjening å gå fra 60 til 90 rør (I mitt hus vell å merke), samt vil kanskje gi svært mye overoppheting (om jeg ikke får avsetning av varmvannet til noen naboer ???).

Noe vakuumrørprosjekt i stor stil blir det ikke i år uansett, men greit å tenke gjennom en slik installasjon. "Felleskjøpfanger" som jeg laget var jo mer eller mindre en tilfeldig sak påkommet mens det var sol en fattig dag forrige sommer, og senere vært gjennom noen mutasjoner/evolusjon.


Signatur
  (trådstarter)
   #5
 2,326     Trondheim     1
Har laget meg en sammenstilling på energiforbruket (Elektrisitet) for huset, ren el, L/L og med eventuelt 60 vakuumrør. Solvarmeproduksjonen beregnet av NASA data for gjennomsnitt innstråling målt over 21 år på min lengde og breddegrad.
Ser at allerede tidlig på året få man en betydlig bidra, faktisk kommer det (om vakumrørene og geografien rundt tillater å ta det til seg) in energi allrede i januar, og et betydlig bidrag kommer til i mars og utover.
Drainback vakumrørsystem? - Energi.JPG - dkt850
Signatur
   #6
 417     Troms     0
Har du gjort vurderinger rundt det å øke akkumulatorvolumet betraktelig ? 400 liter som du har i dag er jo ikke store batteriet  Tongue Med mye større lagringskapasitet vil jo problemene med overkok reduseres betydelig.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 2,326     Trondheim     0

Har du gjort vurderinger rundt det å øke akkumulatorvolumet betraktelig ? 400 liter som du har i dag er jo ikke store batteriet  Tongue Med mye større lagringskapasitet vil jo problemene med overkok reduseres betydelig.

Ja. Jeg får ned et eller to (i høyden) av disse http://finncdn.no/mmo/2011/1/20/9/263/977/79_-1886403972.jpg. Alt etter om jeg beholder fatene jeg har blir det 600-1000-1200 eller 1600 liter.
Tror ikke det løner seg å overdrive varmelager heller. Teoretisk fant jeg at for å lagre all overproduksjon må jeg har en tank på 54 m3, det blir da som å fulle kjeller med 1 meter vann, som varmes til kokepunktet.
Signatur

   #8
 417     Troms     0
Å fylle kjelleren er vel litt i drøyeste laget ja Smile Men heldig du som har døråpning nok til å få inne slike tanker i utgangspunktet.
Rett størrelse på akkumulatortanken avhenger jo av mange faktorer, og vil vel variere fra prosjekt til prosjekt. Hos meg har jeg det dilemma at jeg ikke får inn i kjelleren noen tank av særlig størrelse, så jeg skal til med å bygge meg akkumulatortank. jeg satser på en sak som vil romme rundt 4,5 kbm.
Skal du importere vakumrør selv ? Jeg er intr. i å være med på en slik bestilling i så fall. Kjører meg fort en svipptur til trøndelag for å hente min andel av rørene i så fall :)
Regner med du tenker på de rørene som er 1800 mm lange og 58 mm diameter.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 2,326     Trondheim     0
Om mitt anlegg har 60 rør, viser energiregnskapet jeg har tatt frem (Kan ha feil) at det på en gjennomsnitt dag kreves 1000 liter for å lagre overproduksjonen på en delta_T med 15 grader. Lager bør minimum være på 60 grader for at forvarmingen av kaldvannet skal gå OK slik at vv-bereder ikke skal bidra for å få omlag 55 grader vv ut på "nettet". Med 1000 liter har jeg buffer for to gjennomsnittsdager om jeg har "target" 60 grader, og tillater å varme til 90. Deretter vil det måtte bli å kvitte seg med varme.

Det er flere veier å gå for å skaffe vakumrør. Flere leverandører i Norge, og om man tar seg bryet kan man være sin egen importør også med de muligheter og begrensninger det eventuelt skulle bringe med seg. Bl.a får man ikke sett varen før "lasset" er tippet i gården.
Er man flere, så har vi uttrykket jo flere kokker jo mere søl.
Skal man være flere så må en være sjef og ta alle avgjørelser ut fra svært enkle betingelser som f.eks: Ramme på 20rør, heatpipe, vakumrør og 1800/58.

For min del er ikke det å få tak i vakumrør den store oppgaven, det er mer på teknisk installajonsnivå med hvordan få de festet på flatt tak, hvor på taket skal de stå så de "sjenerer" minst mulig, hvor skal jeg trekke rørene, og det her med akk-tank, og til sist, hvordan kvitte meg med overskuddet av varme. Alt på en rimelig men også trygg og sikker måte.

Signatur
   #10
 678     Bergen     0
Jeg har ikke sett noe beregningsmetode for å justere levert energimengde fra solfanger ved ulike temperaturer i akkumulatortank men har inntrykk av at levert energi faller endel med økt temperatur. Har du sett på dette?
Signatur