(trådstarter)
   #21
 2,326     Trondheim     0Det var denne fila eg tenkte på. Den forrige som var lasta opp har forsvunne ilag med mange andre vedegg og bilder på forumet grunna kompetanselaus drift og oppgraderingar ....
Henta ho herifrå: http://du.diva-portal.org/

Takker! Stor nok akkumulator korrekt trykksatt, og kokingen er ikke noe problem.

Stort nok ekspansjonskar du mener?

Ooops, ja ekspansjonskar!
Signatur

  (trådstarter)
   #22
 2,326     Trondheim     0
Varmelager:
Jeg har muligheten til å få laget 500 liter varmelager. Hvilken konfigurasjon vil være best egnet for mine varmekilder?

Med egen hjernekraft har jeg kommet så langt som i vedlagt bilde.
500L liter vannbeholder, inntak kv i bunn og uttak vv i topp. Over coilene 1.5kW element for å booste til en eller annen satt temperatur som føler nær topp leser.

Nedre coil tenkte jeg å koble til solvarmen, og øvre til min L/L modet varmepumpe. Den kretsen går gjennom viftekonvektor i kjeller samme med å bli varmet av L/L om den går. Står L/L er det ren solvarme i den kretsen.
"Felleskjøpfanger" kan jeg la leve som i dag, og la kaldvannet inn til denne 500L tanken være forvarmet av felleskjøpfanger.

Noen med ideer om en bedre design. Jeg kan få montert flere coiler, lengre, kortere, what ever.
Drainback vakumrørsystem? - tanken.jpg - dkt850
Signatur
   #23
 5,111     Sørnorge     0
Hvis du står helt fritt til å designe tanken ville jeg satt inn enda en coil mellom sol- og pumpe-kretsene, og enda en helt i bunnen.
Ved tilkoblingene kan du da ha mulighet til å styre hva hver coil skal kjøre. F.eks om sommeren vil du ha to øverste coiler tilkoblet rørfanger og de to nedre på felleskjøpfanger, om vinteren vil du kanskje ha varmepumpe på de tre øvre, og rørfanger på den nedre.

Hvor kommer muligheten til å få egendesignet tank fra?
   #24
 5,725     0
Hiv inn sjiktrør så er du ferdig med diskusjonen om spiraler.
Enklere tilkobling, ingen automatikk om øvre spiral, nedre, midtre ....
Og om alternativ er mange spiraler er sjiktrør i mange tilfeller rimlegere i innkjøp.


Mulig det ikkje har tatt av dette, ser ikkje at slike rør lenger ligger ute hos Stockbro.
Bettum nevnte vel at de hadde hatt litt problemer i starten, så det er mulig dei ikkje fungerer så godt som først tenkt.
   #25
 678     Bergen     0

Varmelager:
Jeg har muligheten til å få laget 500 liter varmelager. Hvilken konfigurasjon vil være best egnet for mine varmekilder?

Med egen hjernekraft har jeg kommet så langt som i vedlagt bilde.
500L liter vannbeholder, inntak kv i bunn og uttak vv i topp. Over coilene 1.5kW element for å booste til en eller annen satt temperatur som føler nær topp leser.

Nedre coil tenkte jeg å koble til solvarmen, og øvre til min L/L modet varmepumpe. Den kretsen går gjennom viftekonvektor i kjeller samme med å bli varmet av L/L om den går. Står L/L er det ren solvarme i den kretsen.
"Felleskjøpfanger" kan jeg la leve som i dag, og la kaldvannet inn til denne 500L tanken være forvarmet av felleskjøpfanger.

Noen med ideer om en bedre design. Jeg kan få montert flere coiler, lengre, kortere, what ever.


Noen ferdigtenkte og noen halvtenkte tanker om tank;

Varmtvannsproduksjonen bør foregå i kobberspiraler slik at man ikke lagrer halvvarmt forbruksvann. Dette har med legionella etc å gjøre. Tror disse varmekilden tilsier at varmtvannet kan gå i en sammenhengende lang spiral.

Med sol og vp som varmekilder, ikke høytemperert som fra vedovn annet enn når sol leverer i overflod, la vp jobbe på det store volumet (ikke i coil) medmindre den krever glykol. I ditt oppsett blir vel dette til at varme fra overhetet gass kommer inn forholdsvis høyt oppe i den nye tanken mens underkjølingen får levere til den gamle sammen med felleskjøp fangeren. Den gamle tanken mottar da varme fra underkjøling og felleskjøpfanger og leverer til kjellerkonvektor og forvarming av varmt og temperaturkontrollert kaldtvann.

Dette oppsettet fordrer vel at du kan ta ut forholdsvis mye varme fra gamletanken slik at den ikke blir så varm at den varmer den nye tanken mye og ødelegger for solvarmen der (Temperaturoverføring via tappevann gjør at bunn ny tank vil få varme fra gammel tank).

Hvor langt nede i tanken du lar varmen fra den overhetede gassen jobbe blir vel da bestemmende for hvor mye innedelen av varmepumpen leverer og dermed gangtid på denne. Når solen begynner å virke tappes det mindre varme fra overheted gass slik at l/l innedel bli mer effektiv og stanser. På kalde solrike dager hvor vp går og tanktemp kan bli høy bør det være en sikring som hindrer at den overopphetede gassen ikke blir varmet ytterligere av soltanken og øker trykket på kjølemediet for mye..


Dersom du først skal få laget en tank er det vel hensiktsmesig å tenke at l/l-l/v pumpen ikke varer evig og senere kan byttes ut med en l/v?
Isåfall utgår vel den gamle akkumulatoren, kjellerkonvektor betjenes fra den nye tanken og felleskjøpfangeren burde få en egen spiral i bunnen av den nye tanken.

Hastige ideer og tanker dette her som som alltid bør vurderes kritisk.


Signatur
   #26
 247     Trondheim     0

Hvor kommer muligheten til å få egendesignet tank fra?


Tillater meg å tippe at det er pga at trådstarter jobber på en arbeidsplass hvor de har en av norges største/beste maskinparker med mange dyktige medarbeidere med stor kompetanse på ikke bare det de jobber med, men mye annet også.


til TS: Bortsett fra prisen, er det noe ved Dalatanken feks. 750-3 som gjør at du ikke vil bruke den tanken?

   #30
 83     Nedre Romerike     0
Det ble åpnet konkurs for eieren personlig og med det ble også selskapet hans berørt. Men selskapet er aldri slått konkurs etter hva jeg kan se av Brønnøysundregistrene, og nettsidene tyder på at selskapet er i full drift og reklamerer fremdeles med Dalatanken.