#181
 10 486     Akershus     0

Den har ikke mulighet til tilkobling av ektern tilluft?


Jeg håper da det, siden det står :


Options : An additional air manifold lets you supply all the combustion air for this stove from an external 100mm duct - perfect for modern, well sealed houses. £165 inc VAT.
Signatur

  (trådstarter)
   #182
 5 611     0

Der var det jammen mye "rart" å se ...

Litt ulikt her ja, med fyrkjelene ser jo greie nok ut. Kva som står i kjellaren er eg ikkje så opptatt av, imponeringsfaktoen er låg der nede.
  (trådstarter)
   #183
 5 611     0
Har begynt å sette meg inn i reglene for montering av ovn med vannkappe & vedfyrt sentralfyr:

Fra Fyringsanlegg Temaveiledning
http://www.be.no/beweb/regler/meldinger/032%20fyring/fyring.html
Relevante sitat:

5.3 Installasjon av ildsted med vannkappe
Installasjon av ildsted med vannkappe er søknadspliktig, se installasjon av kjelanlegg.


5.5 Installasjon av fastbrenselsfyrt kjelanlegg

I henhold til plan- og bygningsloven er det en rekke typer tiltak som ikke må utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen, og kommunen har gitt tillatelse. Fyringsanlegg dekkes av plan- og bygningslovens § 93 e): "Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner". Med "oppføring" menes i denne forbindelse ny installasjon av fyringsanlegg fyrt med fastbrensel, med røykkanal og matesystem for brensel (inklusiv lagertank eller beholder). Med "endring" menes i denne forbindelse utbytting og/eller omplassering av større enheter som f.eks. lagertank m/tankutrustning, matesystem, mellomtank, kjel, varmluftsaggregat og ildsted. Søknaden sendes av ansvarlig søker til kommunen. Fyringsanlegg kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 


9. Mindre varmeanlegg for fast brensel

Kjel og brenner skal tilfredsstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet.

9.1 Oppstillingsvilkår
Det må legges til rette for en enkel betjening, ettersyn og vedlikehold av installasjonen. Dette oppfylles h vis avstanden mellom kjel og vegg og mellom kjeler  er  0,7 m. Endel større kjeler krever større avstander fra kjeldør til vegg for tilgjengelighet for feiing. Kjeleleverandør må angi mål for tilgjengelighet for vedlikehold. For kjelesider som ikke trenger adgang for vedlikehold, kan disse avstandene reduseres med 50%. Minste fri avstand mellom vegg og kjelefront bør være 1,5 m. Fri ganghøyde bør være 2,2 m

9.2 Krav til fyrrom
Fyrrom må utføres som branncelle, med branncellebegrensende bygningsdeler minimum EI 60 bestående av begrenset brennbart materiale eller bedre. Innvendig kledning må være K10/A2-s2,d0 [K1-A]  overflate må være In1 anbrakt på begrenset brennbart materiale eller bedre. Dør til fyrrom må være EI 60-CSm/ A2-s1,d0 [A 60]. Det må være tilgjengelig plass for vedlikehold og rengjøring av varmeanlegget. Varmeanlegg for pellets kan ha andre krav til fyrrom dersom anlegget er prøvd etter NS EN 303-5 eller tilsvarende standard og prøvningsresultatene viser at anlegget kan ha fyrrom som for anlegg for flytende brensel, se veiledning om montering og drift av fyringsanlegg og kaminer fyrt med trepellets.


Mine spørsmål:
Er det da lov til å installere vedovn med vannkappe i ei stove iht. reglane over? Eller må denne monteres i fyrrom?
Kva er forskjellen på ein vedfyrt sentralfyr & vedovn med vannkappe iht. regelverket?
   #184
 1 185     0
Dette er et meget relevant spørsmål. Dagens ovner med vannkappe er jo utformet estetisk for å kunne stå i stuer/oppholdsrom. Jeg ville ha tatt en telefon til det lokale brannvesen samt til plan- og bygningsetaten i kommunen for å stille dette spørsmålet. Jeg skal ringe kommunen i dag. Mvh Tom.
   #185
 9 677     Kysten     0
Tipper en kan synge en sang om å montere en ovn som ikke er utprøvd i Norge av Sintef. Det blir spennende å høre utfallet av hva brannvesenet sier til dette.
  (trådstarter)
   #186
 5 611     0
Slik eg har forstått er kjeler underlagt eit anna regelverk om godkjenning enn frittstående vedovner.

men fann også dette her: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/10/3/.pdf?expand-content=on

Enkelte aggregat og kjeler fyrt med fast, flytende eller gassformig brensel kan også være spesielt godkjent for oppstilling utenfor fyrrom, f eks små sentralvarmekjeler godkjent for oppstilling i oppholdsrom i bolig.


Så mindre vedovner med vannkappe kan komme innenfor dette regelverket.


edit: Relevant diskusjon her:http://www.byggebolig.no/index.php?topic=3226.0
   #187
 10 486     Akershus     0

Tipper en kan synge en sang om å montere en ovn som ikke er utprøvd i Norge av Sintef. Det blir spennende å høre utfallet av hva brannvesenet sier til dette.


Det kan jeg fortelle deg, etter at jeg snakket med lederen for feiervesnet i kommunen og sendte han en manual for La Nordica Termoisotta :

Hei.
Jeg kan ikke finne noen grunn til at denne ovnen ikke kan monteres. Men den må justeres til norske avstandskrav. Avstand fra røykrør til brennbart og avstand fra ovn til brennbart.
Signatur

  (trådstarter)
   #188
 5 611     0
At det er søknandspliktig er det ingen tvil om, og da er det ikkje brannvesen, men teknisk etat som behandler søknaden. Kan være at de er vanskligere, eg skal iallefall ta en telefon til dei.
   #189
 10 486     Akershus     0

At det er søknandspliktig er det ingen tvil om, og da er det ikkje brannvesen, men teknisk etat som behandler søknaden. Kan være at de er vanskligere, eg skal iallefall ta en telefon til dei.


Det er nok ikke dumt.
Vi må vel betale for å få innvilget søknaden også, da?

Må man søke om hele installasjonen? Da skal det vel gjerne stå ansvarlig rørlegger osv også?


Jeg har spurt feiervesnet nå om en vedovn med vannkappe skal anses som "fyrkjele" med dertil hørende krav om branncelle osv.

Signatur
  (trådstarter)
   #190
 5 611     0
Det nok et gebyr for å behandle ein søknad ja.


Ser som at anlegg under 46kW kan monteres i "vanlige" rom.

:283
      Sentralvarmekjele og varmluftsovn med innfyrt varmeeffekt mindre enn 40.000 kcal/h (46,4 kW) skal stå i fyrrom eller oppstilles i eget rom. Rommet skal gi nødvendig plass for betjening og rengjøring av kjele og røykkanal og skal ha rikelig lufttilførsel fra det fri. Lufttilførselen må ikke kunne stenges.


Fant denne infoen her:
http://www.narre.no/no/Rettskilder/Regelverk/Oppslagsverket/3906/3907/6780/6865/6902/6904/