#191
 10 486     Akershus     0

Det nok et gebyr for å behandle ein søknad ja.


Ser som at anlegg under 46kW kan monteres i "vanlige" rom.

:283
      Sentralvarmekjele og varmluftsovn med innfyrt varmeeffekt mindre enn 40.000 kcal/h (46,4 kW) skal stå i fyrrom eller oppstilles i eget rom. Rommet skal gi nødvendig plass for betjening og rengjøring av kjele og røykkanal og skal ha rikelig lufttilførsel fra det fri. Lufttilførselen må ikke kunne stenges.


Fant denne infoen her:
http://www.narre.no/no/Rettskilder/Regelverk/Oppslagsverket/3906/3907/6780/6865/6902/6904/


Bra, da burde i hvertfall det være tatt hånd om. Post gjerne hva teknisk etat sier Smile
Signatur

   #192
 620     Hordaland     0
Hei!

Jeg prøver å blåse liv i denne tråden igjen! Jeg bygger nytt hus for tiden, og har bestemt meg for å ha vedkjel med vanntank i kjelleren. Jeg har imidlertid ikke lyst til å bygge dette inn i et eget brannsikkert fyrrom, både fordi det er ekstra arbeid og fordi det er upraktisk å måtte trille vedpaller gjennom branndør med dørpumpe osv. Dessuten avgir et slikt anlegg en del spillvarme som det kan være fint å få spredd i et større rom. Er det noen som vet med sikkerhet hvor stor vedkjel man lovlig kan installere uten å bygge eget fyrrom?

Jeg ser at det i tyskland selges en del kjeler som er nedstrupet til 14,9kw, så jeg tror at de opererer med en grense på 15kw der. Men det kan jo være andre regler her i landet...?

Jeg synes det er latterlig hvis en slik kjel må stå i brannsikkert rom, for sammenlignet med den vanlige vedovnen du har i stua representerer en vedkjel mye mindre brannfare, fordi den er innkapslet og har kalde overflater og lav røykgasstemperatur.
   #193
 441     Sandnes     0
Jeg vil også ha vedkjel når jeg skal bygge om noen år. Men min fiolsofi er så stor kjel som mulig (gjerne større enn 100 kW). Filosofien min er at når jeg først fyrer skal det fyres skikkelig, men det skal gå lenge mellom hver fyring; minst en uke.
Har du liten vedkjel vil du måtte fyre ofte, gjerne flere ganger daglig på de aller kaldeste dagene. Du har tenkt over dette med fyringsintervall?

Jeg vet ikke om detaljene for fyrrom, så det kan jeg ikke svare på, men før du bestemmer deg for mini-kjel vil jeg bare poengtere det med fyringsintervall...

Hva med en lem/luke inn i fyrromet fra utsiden?
Hva med å holde døren inn til fyrromet åpen med en krok mens du triller inn veden?
Signatur
   #194
 620     Hordaland     0
Joda, det finnes alltid løsninger på slike praktiske problemer. Jeg tenker kanskje mest på å slippe det ekstra arbeidet med å bygge fyrrommet, fordi jeg i så fall skal gjøre dette selv. Når det gjelder størrelsen på anlegget så er det først og fremst lagertankens størrelse som bestemmer fyringsintervall, og jo større tank du har, jo mer må denne isoleres for å unngå en uforholdsmessig stor varmelekkasje. En kjel på 100kw vil jeg anslå krever en tank på opp mot 10.000 liter. Dette blir en veldig stor og dyr tank, og det vil ikke være nok med de 10 cm isolasjon som er vanlig på tanker opp til et par tusen liter.
   #195
 806     0


Jeg synes det er latterlig hvis en slik kjel må stå i brannsikkert rom, for sammenlignet med den vanlige vedovnen du har i stua representerer en vedkjel mye mindre brannfare, fordi den er innkapslet og har kalde overflater og lav røykgasstemperatur.


Hva skjer om sirkulasjonspumpen i et slikt anlegg ryker?  Koker ovnen bare tørr eller bygger den opp trykk slik at den kan sprenges av vanntrykket slik at enorme mengder damp spres i stua.

Noen som vet hvordan sikkerhet i forhold til både skade på ovn/tank og omgivelser er ivaretatt?
Signatur
   #196
 10 486     Akershus     0Jeg synes det er latterlig hvis en slik kjel må stå i brannsikkert rom, for sammenlignet med den vanlige vedovnen du har i stua representerer en vedkjel mye mindre brannfare, fordi den er innkapslet og har kalde overflater og lav røykgasstemperatur.


Hva skjer om sirkulasjonspumpen i et slikt anlegg ryker?  Koker ovnen bare tørr eller bygger den opp trykk slik at den kan sprenges av vanntrykket slik at enorme mengder damp spres i stua.

Noen som vet hvordan sikkerhet i forhold til både skade på ovn/tank og omgivelser er ivaretatt?


Ovnen jeg ser på skal tilkobles kaldtvann og avløp på samme måte som en hvilken som helst vaskemaskin/oppvaskmaskin. Den har en sikkerhetsventil på 97C som flusher ovnen med kaldtvann så den ikke skal poffe.

Tanken skal ha ekpansjonstank og sikkerhetsventil.
Signatur
  (trådstarter)
   #197
 5 607     0

Er det noen som vet med sikkerhet hvor stor vedkjel man lovlig kan installere uten å bygge eget fyrrom?

Det er som sagt sagt ei grense som vist over på 46 kW, men ansvarleg søkjar på ditt anlegg må forhalda seg til dei aktuelle reglane, som kan bli ulikt handsama i komunane.
Eg vil søkja om 25-35 kW, og prøva stå som ansvarleg sjølv.
Hvis eg må brannsikra rommet (branncelle) går det forsåvit greit, det er glas som problem å få brannsikkert og det har eg ikkje.
Først når ein får svar fra kommunen, veit ein kva ein må forholda seg til.
Eg ser heilt klart rasjonale i å ha ei grense  og strengare krav enn til vedovnar, det er stort ikkje folk til stades når det brenn, og ein brann vil utvikla seg lengre før ein vert merksam på den. Ein har ofte også ein del m3 ved brennbart materiale i nær tilknytning til ovnen.

   #199
 417     Troms     0
Jeg har kommet over en spennende butikk like utenfor Gøteborg.
http://www.selmac.se/
Har noen handlet med disse ? Noen erfaringer å dele ?

Jeg har veldig lyst å montere denne peisen i stua mi:
http://www.selmac.se/index.php/kaminer/38

Den gir 33 kw. hvor 28 går til vann.

Noen som tror jeg får problemer med å få godkjent installasjon av denne ?

Skal "infelles" i pipa som står midt i stua fritt åpent 4 meter ut til vegg på alle kanter.

Og prisen jeg har fått oppgitt er egentlig helt utrolig Smile 13 700.- SEK eks.mva  8)

Signatur
   #200
 1 015     Revetal     0
For vedkjeler svært varierende praksis i ulike kommuner. Vedovner med vannkappe har alltid blitt tillatt, selvom det iblant er noen som prøver å være vanskelige. De gir seg når de blir vist paragrafer, og ikke minst unntakene fra disse.

Anbefaler alle å uansett forhøre seg på forhånd hva som kreves lokalt, og det gjelder igrunn alle tiltak og endringer som ønskes gjort i en bolig.

Erfaringene så langt kan kort oppsummeres slik:

Små kommuner, spesielt i utkanten: Du blir hyllet for tiltakslysten. "Kanskje vi også kan gi tilskudd til dette?"
Større bykommuner: Treg byråkratisk mølle med holdningene: "Ikke kom her og tro du er herre i eget hus!"

Litt satt på spissen, og som sagt svært varierende, så det tryggeste er å forhøre seg først.

At loven ikke er hverken tydelig eller lik for alle er et irriterende og unødvendig problem for både kunder og leverandører, men det det går stort sett iorden til slutt overalt.

Det lønner seg hvertfall å forhøre seg for å unngå overraskelser i etterkant.
Signatur