HSt
   #11
 35 466     Lillestrøm kommune     0
Jo tynnere isolasjon jo vanskeligere å sette den pent/korrekt inn synes jeg men var noe slik jeg lette etter

   #12
 138     0
Men har du målinger som viser hvis hjemmesnekker Johnny (27) setter opp stenderverk i tre, og ikke klarer å få det helt tett oppunder toppsvillen, og der gipsplaten møter taket og vegg? Altså i en ikke-perfekt verden?

Eller hvis en f.eks. prøver å lydisolere taket for å unngå støy fra leiligheten ovenfor? Min erfaring er i hvert fall at det fort kan bli ganske forferdelig resultat med Glava, selv om en bruker både Glava, lydbøyler, lekter og to lag gips. Om det er fordi det er blitt brukt feil type fugemasse i overgangen fra gipsplater til vegg, eller om lyden løper ned langs veggen kan jo være, men jeg har ikke fått like dårlig resultat med trefiberisolasjon. Også når en står og isolerer med trefiberisolasjon merker en hvordan lyden absorberes inni trefiberisolasjonen. Merker ikke samme død-het når jeg isolerer med Glava og synger Metallic hvit...?

Men det var jo godt å se at det er mulig å få til like bra lydresultat med Glava, om alt er perfekt i hvert fall. Så da er det kløen som gjør at ingen bruker Glava i kontorvegger, mener du?
  (trådstarter)
   #13
 145     0
usen takk for mange svar, linker og referanser!
Skal bare isolere to kontorer fra hverandre så man ikke kan overhøre konfidensielle samtaler, samt skille kontorene fra forsamlingslokalet/møterommet på utsiden både for konfidensialitet og hvis noen jobber mens det er aktivitet utenfor.

Lydnivået blir i hovedsak vanlig samtale. At det arrangeres møter med mer enn 3-4 mennesker utenfor kontorene mens det er noen der vil nok være skjeldent, og overlevbart en gang i blant om det smitter lave mengder støy inn.

Jeg tenker derfor det holder med enkelt stenderverk med 10cm tykkelse + dobbel gips inne på kontorene og 12mm spon + spileplater på utsiden, ut fra informasjon gitt i denne tråden og tilhørende referanser.

Dropper dobbelt stenderverk eller tykkere vegg, og kjører altså dobbel gips i stedet, hvor innerste plate stopper 10mm før vegg og tak, og fuges med strimmel og elastisk fugemasse. Kanskje gjøre samme med sponen også. Samt at stenderverk fuges mot vegg/tak, og at det legges filt/membran av noe slag mellom svill/stender og gulv/tak/vegg.
Legger nok litt i en lydsertifisert dør. Kaldtloftet får vi vurdere å isolere mer hvis nødvendig, men får se an. Mulig blåseisolasjon er en løsning, er ikke særlig hyggelig oppå der. Laughing

En ting til: Går det an å bygge veggene slik at det går an å ta de ned senere uten å måtte pusse opp hele rommet på grunn av store skruehull i laminat, vegger og tak? Veggene utformes som vist under, så de får jo god støtte i hverandre, men endene vil jo være et svakt punkt om de ikke festes. Kanskje det går an å feste kun i vegg og unngå gulv og tak?


Lydvegg / lydtetting - Hvor stor effekt gir ulike løsninger? - Plan kontorer.png - Danieluh
   #14
 3 739     Asker     0
Det er avhengig av hvor man setter standarden. Men dersom du har gjennomgående gulv, og skrur stendere på toppen, så flyr lyd ganske heftig gjennom. Ville ikke latt det gå gjennom.
Signatur
   #15
 1 749     Norge     0
Det er vekta/densiteten som demper lyd. Derfor virker to lag gips bedre enn ett og tre lag enda bedre.
Rockwool er tyngre enn glasull og demper bedre.
   #16
 807     Oslo     1
Men har du målinger som viser hvis hjemmesnekker Johnny (27) setter opp stenderverk i tre, og ikke klarer å få det helt tett oppunder toppsvillen, og der gipsplaten møter taket og vegg? Altså i en ikke-perfekt verden?

Eller hvis en f.eks. prøver å lydisolere taket for å unngå støy fra leiligheten ovenfor? Min erfaring er i hvert fall at det fort kan bli ganske forferdelig resultat med Glava, selv om en bruker både Glava, lydbøyler, lekter og to lag gips. Om det er fordi det er blitt brukt feil type fugemasse i overgangen fra gipsplater til vegg, eller om lyden løper ned langs veggen kan jo være, men jeg har ikke fått like dårlig resultat med trefiberisolasjon. Også når en står og isolerer med trefiberisolasjon merker en hvordan lyden absorberes inni trefiberisolasjonen. Merker ikke samme død-het når jeg isolerer med Glava og synger Metallic hvit...?

Men det var jo godt å se at det er mulig å få til like bra lydresultat med Glava, om alt er perfekt i hvert fall. Så da er det kløen som gjør at ingen bruker Glava i kontorvegger, mener du?

Må si jeg sliter litt med å følge resonnementet ditt her. Hvis Johnny gjør en dårlig jobb så blir det dårlig lydtetting uansett hvilken isolasjon han bruker. Trefiberisolasjon gjør deg ikke på magisk vis til en bedre snekker?

Hva folk måtte ha av egne subjektive erfaringer kan være påvirket av alt fra konfirmasjonsbias til tilfeldigheter og kan ikke akkurat tilegnes noe empirisk relevans.

Og hvem i alle dager er det som sier at ingen bruker Glava i kontorvegger? Laughing
Signatur

   #19
 3 535     0
2 dB her og 2 dB der, det kan jo komme til å bli til noe ...

En gammel tommelfingerregel sier at den minste endring i lydstyrke som en normalt øre oppfatter som en styrke-endring er 3 dB. Vi kan registrere mindre forskjeller, men det oppleves som at lyden endrer 'kvalitet' eller 'karakter', ikke som en styrkeforskjell.

Det kan naturligvis tenkes at den endrede 'karakteren' ved 2 dB senking gir støyen en mer akseptabel karakter selv om den er like sterk. Ikke all støy er like plagsom.

Skal du utarbeide en total-løsning der tre ulike tiltak gir 2 dB reduksjon hver, da beholder du naturligvis alle tre tiltakene; du utelukker ikke alle tre fordi hver for seg ikke gir noen opplevelse av nivåreduksjon.
   #20
 807     Oslo     1
Mener du at 2db er ingenting?

Ja, egentlig. For det første så må man ha en forskjell på minst 3 dB for at øret så vidt klarer å høre en endring i lyd. For det andre så er det her snakk om laboratoriemålinger (Rw), hvis du sikter til tabellen min i post #8. Ved feltmålt lydreduksjonstall (R'w), altså målt ute i bygg (som er den vanligste verdien å oppgi) så vil forskjellene bli enda mindre. Det står jo rett under tabellen at forskjellene her ikke er målbare i felt.

En forskjell på 1-2 dB er med andre ord ikke statistisk signifikant. I tillegg opererer produsentene også med forskjellige verdier. Tabellen jeg viser til er en generell oversikt fra Byggforsk. Går du inn på produsentenes sider viser f.eks. Glava en Rw på 41 dB og Rockwool en Rw på 40-41 dB for akkurat samme veggkonstruksjon. Poenget her er at dette ikke er noen eksakt vitenskap, derfor kan man ikke påstå at det ene produktet er bedre enn det andre innenfor det spektret vi snakker om her.
Signatur