#11
 2 613     Asker     0
Merk at solceller er like effektivt i Norge som mange andre land. Temperaturen betyr at solceller er mye mer effektive, noe som veier opp for vinkelen til solen.
Signatur

  (trådstarter)
   #12
 4     0
Hei. Grunnen er at det ikke er estetisk fint med stålrør pga vindu og plassering. Vi skulle ha vbv men droppet det pga pris, og glemte litt av vedovn. Samt at ved tek 17 så vil ovnen bli brukt veldig sjelden. Varmepumpe takler hele huset. Samt noen varmekabler i gang.
Og ja investering på ca 50’ er drøyt når det ikke brukes. Kun til kos.. har stråleovner med propan i nødsfall. Men ikke godkjent pga fossilt drivstoff. Og ingen som leverer biogass på 11kg flasker. (Som da ville vært lovlig)
   #13
 2 798     0
Sant nok, men... med "tradisjonell" VBV, nedstøpt i betong, er det så stor treghet at du klarer deg fint gjennom et strømbrudd på noen timer. (Det riktignok ikke like sant med VBV i spaltegolv av sponplater eller XPS.)

VBV kan hente energi fra mange ulike kilder, f.eks. pellets-ovn eller vannkappe på en peis (det krever pipe, som TS ikke ønsker, men er bare beskjedent avhengig av strøm. Termiske solfangere er et annet alternativ som ikke krever pipe (men som krever sol... eller ihvertfall et visst nivå diffus stråling). Nettopp denne fleksibiliteten mht. varmekilde gjøre at myndighetene blir mer positive, og mer positive til en søknad om dispensasjon.

Strøm og strøm er flere ting: Hvis selve varmeproduksjonen er avhengig av strøm, som i en VP, er du avhengig av nettstrøm eller noe rimelig likeverdig. Hvis bare fordeling av varmen krever strøm, som VBV sirkulasjonspumper, da kan du komme langt med DC-pumpe og solpaneler (eller varmekappe på peisen, om du aksepterer pipe) med en akkumulatorbank for solstrømmen.

Nå antyder TS at sikkerhet ved strømbrudd ikke er spesielt høyt prioritert (så da blir det vel en portabel propanovn når strømbruddet kommer...).

Litt på siden:
Jeg har grunnet litt på årsaken til at vi de siste 5-10 årene har fått stadig flere strømbrudd. Praktisk talt ingen av bruddene i mitt strøk har sitt direkte opphav i mitt nærmiljø, det har vært feil mange kilometer herfra, som har foplantet seg på tvers av hele byen. (En av de store bruddene for ikke så lenge siden skyldtes en svikt i en trafo i Fossegenda, helt sør i Trondheim, men spredte seg i et bredt belte langsetter Nidelva gjennom hele byen og videre ut til Trolla, noen kilometer vestover langs fjorden.) Min mistanke er at strømbrudd "i gamle dager" i langt større grad hadde lokalt opphav. Bedre utstyr og rutiner gjorde at svikt ble sjeldnere og sjeldnere utover 1980- og 90-tallet.

Dengang hadde vi ikke noe internett som kunne formidle en svikt utover "hele byen"; trafoene var i langt sterkere grad autonome og upårvirket av svikt andre steder. I dag ser det ikke ut til å være mulig å lage noe som helst system, enten det gjelder strøm eller betalingsløsninger eller kommunikasjon, uten å knytte det sammen med "alle andre", og gjøre hver minste lille komponent ikke bare avhengig av at nettet virker, men også av en rekke andre delsystemer fungerer akkurat som de skal.

Jeg er relativt overbevist om at hvis vi hadde hatt 1980-tallets (mangel på) overordnet koordinering, da ville det vært umulig for en trafo-svikt i Fossegrenda å slå ut strømmen i Trolla. Det er i prinsippet mulig å lage koordinerings-systemer som ikke "unødvendig" videreforplanter feil i vilden sky, men vi prioriterer opp andre egenskaper ved systemene. Kanskje vi om ti år har en strømforsyning som er like robust som den vi hadde på 1990-tallet, men jeg tror det vil ta ti år, om ikke mer.
   #14
 152     Oslo     0
Vannbåren varme (VBV) er vel eneste vei utenom?

VBV er ikke en varmekilde, og en alternativ varmekilde som er avhengig av strøm er forøvrig verdiløs som, nettopp, alternativ til strøm...


Hvorfor dette står i TEK17 har jeg forsøkt å beskrive i samme innlegget du siterte.

Det som er aller mest verdiløst er å sitte igjen med en peis uten tilgang på ved pga. høy pågang/full panikk i et krisescenario. Foruten et lager av ved, bør man også være forberedt på et mørkt hjem, fort dårlig mat i dødt kjøleskap/fryser, dødt alarmsystem og iskald dusj. Peis er kostbart, og løser bare et (dog viktig) problem under et utfall.

Det viktigste er kanskje å tenke litt gjennom en plan om større utfall skulle skje. Ingen planlegging er vel kanskje den største risikoen av alle. Dårlig salg av jodtabletter er et eksempel på at folk flest ikke følger myndighetenes anbefalinger uansett. Smile

Har nettopp fått tilbud på solpanel fremfor takstein. 70 kvm panel. Med et batteri, så er man ganske godt forsynt. Spesielt med en effektiv varmepumpe i tillegg på et hus med marginale oppvarmingsbehov. Men det er fortsatt litt dyrt ift. kost/nytt. Men får litt panel for prisen av en fin peis, og kost/nytte-faktoren på peis er jo kjent for de fleste. Verdt å vurdere for de som tenker litt i den retningen.

Jeg syntes peis er veldig hyggelig på vår gamle hytte, og gir kjempegod varme. Men jeg har etter hvert falt ut av kategorien "minimum på nytt hus", og syntes vel styring av lunk i gulvet via app er blitt litt for komfortabelt til at jeg gidder å styre med ved. Merk "nytt hus" - alt har sin plass.
Signatur
   #15
 2 365     0
Det som er aller mest verdiløst er å sitte igjen med en peis uten tilgang på ved pga. høy pågang/full panikk i et krisescenario. Foruten et lager av ved, bør man også være forberedt på et mørkt hjem, fort dårlig mat i dødt kjøleskap/fryser, dødt alarmsystem og iskald dusj. Peis er kostbart, og løser bare et (dog viktig) problem under et utfall.

Det viktigste er kanskje å tenke litt gjennom en plan om større utfall skulle skje. Ingen planlegging er vel kanskje den største risikoen av alle. Dårlig salg av jodtabletter er et eksempel på at folk flest ikke følger myndighetenes anbefalinger uansett.  Smile

Om man er så korka dum at man velger å gjøre også det "alternative" oppvarmingsalternativet avhengig av strøm for å slippe en "stygg" stålpipe, da er man sannsynligvis også "avslappet" nok til å installere vedovn "for byggetillatelsens skyld", men fremdeles la være å skaffe seg et beredskapslager av eksempelvis ved, stearinlys, mat (i former som ikke krever konstant nedkjøling), lommelyktbatterier osv...
zyp
   #16
 453     0
Kravet i TEK17 er ikke at det skal være installert noen alternative varmekilder, bare at det skal være forberedt for det. Det er altså ikke krav om ovnen, bare selve pipa.

Jeg var i samme situasjon her for noen måneder siden og hadde en diskusjon med utbygger om det. Stua her er i øverste etasje, så en eventuell pipeløsning ville vært en stålpipe gjennom taket og rett ned på ovnen, og siden jeg ikke vil ha selve ovnen på dette tidspunktet hadde det bare blitt tull med en løs pipe. Både jeg og utbygger kom frem til at sunn fornuft her tilsier at huset ikke er noe mindre forberedt for ovn selv om man utsetter installasjonen av pipe til man også installerer ovnen, så vi ble enige om å bare trekke den ut av leveransen så jeg selv kan ta ansvaret for å få den installert ved behov.
HSt
   #17
 26 335     Lillestrøm kommune     0
Står pipe på tegningen så skal dette da bli et 6mnd krav i midlertidig brukstillatelse

  (trådstarter)
   #18
 4     0
Ingen pipe på noen tegning. Heller ikke inntegnet ovn. Fikk 6mnd midlertidig ja. Den går ut nå. Derfor vi stresser. Fikk brev nå om at jeg må begrunne hvorfor jeg ikke vil ha pipe. Og hvilken plan jeg har for alternativ oppvarming. Så må svare noe lurt. 🤔 Er egen byggherre så derfor litt rot rundt dette...
zyp
   #19
 453     0
Jeg tror ikke utbygger her nevnte så høyt at den manglet i søknad om ferdigattest - den ble i alle fall innvilget. I registeret til kommunen står det at «Det er ikke registrert skorstein/pipe på denne eiendommen.» så jeg risikerer nok heller ikke at de kommer her for å feie en pipe som ikke eksisterer.

At dette sannsynligvis ikke er helt etter boka tar jeg med knusende ro. Jeg anser sannsynligheten for at kommunen vil fatte interesse og bruke tid på å lage bråk om dette som forsvinnende liten, og i så tilfelle er det vel en mulighet for at de også kan prates til fornuft.

Fikk brev nå om at jeg må begrunne hvorfor jeg ikke vil ha pipe.

Begrunnelsen min er som sagt at jeg vil ikke installere ovn ennå og det er uhensiktsmessig å installere aktuell type pipe før ovn. Å installere en stålpipe nå gjør det ikke enklere å sette inn ovn senere, og da faller hensikten med kravet bort.
   #20
 152     Oslo     0
Det som er aller mest verdiløst er å sitte igjen med en peis uten tilgang på ved pga. høy pågang/full panikk i et krisescenario. Foruten et lager av ved, bør man også være forberedt på et mørkt hjem, fort dårlig mat i dødt kjøleskap/fryser, dødt alarmsystem og iskald dusj. Peis er kostbart, og løser bare et (dog viktig) problem under et utfall.

Det viktigste er kanskje å tenke litt gjennom en plan om større utfall skulle skje. Ingen planlegging er vel kanskje den største risikoen av alle. Dårlig salg av jodtabletter er et eksempel på at folk flest ikke følger myndighetenes anbefalinger uansett. Smile

Om man er så korka dum at man velger å gjøre også det "alternative" oppvarmingsalternativet avhengig av strøm for å slippe en "stygg" stålpipe, da er man sannsynligvis også "avslappet" nok til å installere vedovn "for byggetillatelsens skyld", men fremdeles la være å skaffe seg et beredskapslager av eksempelvis ved, stearinlys, mat (i former som ikke krever konstant nedkjøling), lommelyktbatterier osv...


Solen er vel ikke nevneverdig avhengig av strøm, den kan hjelpe oss med å produsere strøm eller oppvarmet vann. Som igjen kan benyttes til oppvarming. Blant mange andre ting - motsetning til peis.

Derav bestemmelsen i TEK17.

Hvor den "stygge stålpipen" kom fra, vet ikke jeg. Ikke han korka dumme typen du siterer i alle fall. Wink
Signatur