(trådstarter)
   #21
 806     0
Men hvis du likevel fikk tilbud på en ut fra slike forutsetninger, ville du kjøpt den?

Tankeeksperiment ;D
Signatur

  (trådstarter)
   #22
 806     0

Dersom du med "Effektgrad 20:1" meiner 1 del elektrisk energi inn for 20 delar varme ut, er dette fysisk umogeleg i det klimaet som finst nokon stad i Noreg. (kanskje med nokre få unnatak som Utsira, som vil ligge akkurat på grensa for det teoretisk mogelege).

Dersom du meiner noko anna, manglar det ei viktig opplysning: kostnad for tilført energi (brensel, drift av oppsamlarsløyfe for jordvarme/solvarme, eller kva du no har tenkt). Brenselceller brukar brensel...


Kun en kasse du setter inn på teknisk rom. Ikke noe oppsamler, eller utetemperatur eller klimaavhengig, eller drivstoffavhengig.

Ikke vær så skeptisk. Om prinsessen kan snakke med engler og døde så......
Signatur
   #23
 2,413     Ønsker ikke besøk av deg     1
Nei, jeg kjøper ikke produkter som er for gode til å være sanne og bryter så totalt med hva jeg lærte på skolen.Men hvis du likevel fikk tilbud på en ut fra slike forutsetninger, ville du kjøpt den?

Tankeeksperiment ;D
   #24
 22,342     Akershus     0
Går den på døde engler, så ja ;D

Seriøst: Hadde den hatt besparelsen nevnt over, og forbruket vært tilstede og ingen kapital risk ja, men hvis man bygger nytt lavenergihus er ikke behovet der.
   #25
 802     Akershus     0
Dersom man sparer 20000 kwh til 80 øre.
Er det 16000,- i året
-service vedlikehold  700,- ? pr år
-avskrivning 8300,- pr år. (250.000 / 30)
----------------------
Netto 7.000,- i året (skattefritt) 2,8% avkastning
om man skal sammenlikne med andre skattepliktige investeringer tilsvarer dette 9700,- "før skatt" (ca 4% årlig avkastning)

(i tillegg må det vel tas med en stor klype salt om den virkelig varer i hele 30 år ?)
Og vil man få merpris tilsvarende feks restverdien på 125.000 ved salg av huset etter feks 15 år??

NEI, som investering ville jeg ikke kjøpt den ved en besparelse på 20000kwh.
  (trådstarter)
   #26
 806     0
Bruker fremdeles en god del strøm til å varme vann, og kanskje det ikke er så viktig å ha mer enn 15 cm isolasjon når en likevel kan fyre med en kostnad på rundt 5 øre pr kWt i fyringskostnader.

Eller bruke den til å smelte vekk snøen på gårdsplassen om vinteren, varme opp en vinterhave, varme svømmebasseng om sommeren.

Gå sammen to,tre, fire eller fem boliger om en felles varmesentral?

Poenget mitt her er om en slik sak er: Ville den påvirket hvordan vi tenker om husbygging?

Signatur
  (trådstarter)
   #27
 806     0

Dersom man sparer 20000 kwh til 80 øre.
Er det 16000,- i året
-service vedlikehold  700,- ? pr år
-avskrivning 8300,- pr år. (250.000 / 30)
----------------------
Netto 7.000,- i året (skattefritt) 2,8% avkastning
om man skal sammenlikne med andre skattepliktige investeringer tilsvarer dette 9700,- "før skatt" (ca 4% årlig avkastning)

(i tillegg må det vel tas med en stor klype salt om den virkelig varer i hele 30 år ?)

NEI, som investering ville jeg ikke kjøpt den ved en besparelse på 20000kwh.Spennende.

Hva ville du valgt ut fra dagens teknologi siden du ikke ville valgt denne?
Signatur

   #28
 802     Akershus     0
Puttet pengene i aksjer eller eiendom, og brukt avkastningen til å kjøpe "vanlig, dyr strøm", med billig og vedlikeholdsfri infrastruktur i form av el. varmekabler ;)

Hadde maskinen kostet det halve eller strømmen blir dobbelt så dyr ville jo regnestykket endret seg.
Og siden den gir 23kw ut, kunne den sikkert vært noe for en 4-mannsbolig etc0

Problemet er at den kaster for lite av seg i forhold til pris for en "vanlig bolig" i massemarkedet, med forbruk på 20-30' kwh i året.
  (trådstarter)
   #29
 806     0
Det er nok ikke noen grunn til å tro at strømmen vil bli særlig billigere i årene fremover, våtere klima tatt i betraktning.

Signatur
   #30
 802     Akershus     0
Nei, det kan jeg være enig i, men uten noen sikre odds på noen av parameterene, kan man jo si det slik at "oppsiden" i form av høyere strømpriser, går opp i opp med  risikoen for at man må ta et tap på maskinen ved salg av boligen, eller at den går i stykker eller må ha kostbar reperasjon før det har gått 30 år....