#21
 21 312     Akershus     0
Du trenger et ekspansjonskar på brinesiden. Følger ofte med pumpeleveransen. Varmeveksler er vanlig nettopp for å unngåbrine rundt i huset.

Å sette vvb i psrallell høres pussig ut. Gitt litt forskjellig fabrikat med forskjellig strømningmotstand. Den ene tanken tømmes og du fortsetter med kald dusj?
Signatur

   #22
 3 022     0
Er det konsesus her i tråden for at jeg dimensjonerer for for mye varmtvann?

Med 11 kW VP og 12 kW elektrisk element i "varmesentralen" kommer du ihvertfall ikke til å slippe opp for VV - selv med fem jenter i huset! (Så jeg mener: ja, det er overdimensjonering).

("Jeg mener" er inkludert for å gjøre Bluesman fornøyd.)
   #23
 3 022     0
i Trondheim der jeg bor og forbruker faktureres på vannmåler på inntaket så er kostnaden:
12,66+15,89=28,55/m3.
12,66 som vannforbruk, 15,89 som avløp, totalt 28,55. (inkl mva)

Jeg mener at Trondheim er ikke helt på bunnen av kubikkmeter-prislista, men ganske langt nede. Jeg mener at det går an å se en klar trend: Større byer, der folk bor tett og det er mange til å dele på felleskostnadene har ofte lavere pris på vann/avløp, mens mindre steder med mer spredt bebyggelse ofte har høyere kostnader.

Jeg mener at Trondheim har høyere fastavgifter enn en del andre steder - 1326 kr/år. Jeg mener at dette slår ut på totalkostnaden for vannet, med fastavgiftene inkludert, for en liten husholdning med lite vannforbruk, som min egen - jeg har hittil i år brukt 14m3. Med et årsforbruk på 30m3 kommer totalsummen på 72,75 kr/m3.

Jeg mener at sammenlignet med kommuner som har høyere kubikkmeterpris og eventuelt lavere fastavgifter, favoriserer Trondheim storforbrukerne (økonomisk sett); småforbrukere som meg selv mener jeg at har så godt som null incentiv for å spare på vannet. Jeg mener at kommuner med høyere kubikkmeter-pris, og eventuelt lavere fastavgifter, gir mer incentiv til å spare på vannet.

("Jeg mener" er inkludert for å gjøre Bluesman fornøyd.)
   #24
 1 618     Norge     0
Nå skal det sies at jeg ikke egentlig har noen problemer jeg forsøker å løse her. Prøver mest å forstå ting best mulig. Smile Jeg er mest opptatt av å komme i gang på en ok måte. Så kan jeg bygge videre derfra etter hvert som jeg skjønner mer av hvordan ting henger sammen.

En ting jeg fortsatt ikke har helt taket på:

Hvis jeg bruker varmeveksler på brinesiden for kjøling (som er løsningen jeg heller mot), så kan jeg sirkulere vann i systemet. Da er den saken grei. (Må jeg ha ekspansjonskar for kjølingen forresten?)

Hvis jeg derimot skal sirkulere brine i systemet, så skjønner jeg fortsatt ikke helt hvordan dette med omkobling foregår. D.v.s. jeg forstår det rent praktiske, men det må jo bety at det vil havne brine (det som er i rørsystemet og konvektorene etter ventilene) i varmekretsen når jeg kobler fra kjøling til varme, og vann i brinekretsen når jeg kobler fra varme til kjøling.

Dette er vel ikke helt bra... så hvordan løser folk det i praksis?

Syns at en varmevekslerløsning virker litt mer elegant i så måte.

Varmtvann blir det nok av. Jeg kommer ikke til å satse på resirkulering akkurat nå, og målet er selvsagt å få VP til å varme mest mulig. Jeg forsto på rørlegger at det var lagt opp som det var for å kunne ha hjelp av det elektriske i de tilfellene det trengs for å "toppe" på de kaldeste dagene. Dette var egentlig basert på en 8kw pumpe, som han mente ville holde stort sett hele året, med unntak av de aller kaldeste dagene. Han mente det var mer lønnsomt å gjøre det på den måten fremfor å ha en større pumpe... Jeg sa jeg ville ha 11 fordi prisforskjellen var nærmest nada - mest fordi jeg fremover også skal ha varme i et kontor i garasjen (og muligens litt lunk i selve garasjen og - radiator f.eks.), og om noen år kanskje vil ha en krets for snøsmelting også når jeg legger belegningsstein på gårdsplassen.

Er det konsesus her i tråden for at jeg dimensjonerer for for mye varmtvann? Jeg forsto det på rørlegger som at denne da også fungerer som akkumulatortank, og da vil vel det funke greit, eller hur? Snakker vi om et voldsomt overhead? Jeg bryr meg ikke veldig mye om å spare noen få tusen på etableringskostnadene, men dersom dette gir vesentlig høyere driftskostnader så kan det selvsagt være et poeng...

Vannmålere har vi ikke her i Halden ennå, men det kommer sikkert etter hvert. Tar poenget ang. vannforbruk - skal gruble mer på det.


Må jeg ha ekspansjonskar for kjølingen forresten? Nei, slik jeg har koblet det må du ikke det.

Hvis du skal kjøre brine, så kan du kun kjøle og da blander du ikke dette med vann. Det ble foreslått VK som kunne ha 2 rørsystemer inn for å kunne kjøle og varme.

Mange som ikke skjønner dette med dimensjonering av varmepumper. Du bør kjøpe den største og med best cop(effektiv). mulige for din brønn. Bor 200meter og er den aktiv så kan du kjøpe 15kw pumpe. En slik varmepumpe som har varmelager vil da bruke kortere tid på å varme opp lageret og stoppe, en mindre vil bruke lengre tid og ergo bli fortere utslitt en den store. Så jeg kjøpte 10 kw pumpe her til ett passiv-hus, og har varme i garasje, hus og varmtvann.
Kjøp 11kw!
   #25
 2 096     Trondheim     0
Med tanke på overdimensjonert pumpe, noen spm til dere som har erfaring eller som vet:
1. Er det ikke så at en større pumpe trekker mer varme ut av brønnen og derfor kreves større volumstrøm av brine for å ha samme COP, i dette tilfellet 11 og 8 kW som har samme COP. Eventuelt må sirkulasjonen av Brine økes og med det forbruk v strøm til pumpe øker.
2. 11 kW trekker 600W mer enn 8kW, og med effekttariff etter hvert med smartmålere, så vil man ligge på 0,6 kW høyrer topplast? Det kan vell koste noe mer enn nødvendig?
3. 11/8=1,3m vil vel medføre 30% flere start og stopp på kompressor. Er det antall start stopp som sliter pumpen, enn ren drifttid? 8 kW vil rotere/gå 30% mer på året enn en 11kW gitt at 8kW presis klarer energimengden
4. Selv om anskaffelseskostnaden nesten er lik, så koster 11 mer enn 8kW. Så hvor kommer eventuelt inntjeningen inn med å overdimensjonere, bortsett fra å være en forsikringspremie for å aldri være to for varmvann ?

Til sist, skjønner det er er ergerlig å bomme på investeringen om det viser seg at 11 burde vært kjøpt og 8 går i taket om den ble for liten. Er jo en stor risiko for det med 5 jenter + 1 av frua formoder jeg. Jeg har bare 1 + 1, og det har vært kaldt vann for oss gutta i huset etter damedusj (200L vvb på vinter, men solvarme på sommer så da går det greit).
Signatur
   #26
 21 312     Akershus     0
Ad ekspansjonskar, her ser det ut til å være noen missforståelser?
Så langt jeg kan se må en ordinær VP har et ekspansjonskar på brinesiden (kald side) og et på varm side. Dersom en kjører med 4 rørs konvektorer og kjører brine i kaldrørene trengs ingen flere kar. Kjører en med varmeveksler og eget lukket kaldvannsystem til konvektor, trenger dette systemet egen pumpe, sikkerhetsventil og kar. Alle lukkede, separate vannvolum trenger kar.

Kjører en med varmeveksler og en omkoblingsventil slik at konvektor henter vann enten fra kald varmeveksler, eller fra varm VP, så bruker en karet som finnes på varm side.

Ad akkumulatortank. Dersom pumpa er en av/på pumpe, må en vurdere en slik. Dersom en bruker en inverterstyrt pumpe, kan den kanskje sløyfes?

Signatur
   #27
 1 618     Norge     0
Med tanke på overdimensjonert pumpe, noen spm til dere som har erfaring eller som vet:
1. Er det ikke så at en større pumpe trekker mer varme ut av brønnen og derfor kreves større volumstrøm av brine for å ha samme COP, i dette tilfellet 11 og 8 kW som har samme COP. Eventuelt må sirkulasjonen av Brine økes og med det forbruk v strøm til pumpe øker.
2. 11 kW trekker 600W mer enn 8kW, og med effekttariff etter hvert med smartmålere, så vil man ligge på 0,6 kW høyrer topplast? Det kan vell koste noe mer enn nødvendig?
3. 11/8=1,3m vil vel medføre 30% flere start og stopp på kompressor. Er det antall start stopp som sliter pumpen, enn ren drifttid? 8 kW vil rotere/gå 30% mer på året enn en 11kW gitt at 8kW presis klarer energimengden
4. Selv om anskaffelseskostnaden nesten er lik, så koster 11 mer enn 8kW. Så hvor kommer eventuelt inntjeningen inn med å overdimensjonere, bortsett fra å være en forsikringspremie for å aldri være to for varmvann ?

Til sist, skjønner det er er ergerlig å bomme på investeringen om det viser seg at 11 burde vært kjøpt og 8 går i taket om den ble for liten. Er jo en stor risiko for det med 5 jenter + 1 av frua formoder jeg. Jeg har bare 1 + 1, og det har vært kaldt vann for oss gutta i huset etter damedusj (200L vvb på vinter, men solvarme på sommer så da går det greit).

Har ikke annen erfaring enn at jeg hadde valget å kjøpe en mindre pumpe. Den hadde dårligere cop.

Spm 1. Sett at begge klarer energibehovet, drar de den samme energimengden ut av hullet. noe høyere effekt til sirkulasjonspumpen ved forskjellig brønndybde(ikke medregnet i cop). Og den som drar mest går jo kortere

Spm 2. Kan ikke spekulere i hvordan dette blir. Men en underdimensjonert pumpe vil jo måtte bruke ren strøm ved de kaldeste dagene.

Spm 3. Start og stopp gir en høy startstrøm og pumpene er mekaniske deler som selvfølgelig slites. Ved at en pumpe går 24/7 ved kaldt vær vil også brine synke å forbli kaldere enn ved en som stopper. Den starter typisk på 7 grader og synker jo lengre pumpen går.

Spm 4. For meg var ekstra kostnadene ca 2100,- Jeg har en pumpe som teoretisk skal holde lengre, og slipper å bruke ren strøm til oppvarming.

   #28
 2 096     Trondheim     0
For 2100,- er det ikke noe å tenke på nei. Alt annet jeg spurte på er marginale saker. Det er vell anvendte kroner for husfredens del det å ha nok varmvann.
Til TS, gå for 11 kW.
Signatur
KE
   #29
 3 302     Hordaland     0
Kan ikke skjønne at noen monterer dobbelmantlet bereder sammen med varmepumpe i dag.
Om du må ha akkumuering av vbv ville jeg brukt egen tank til dette.
Hvis du ikke tror kapasiteten til varmtvannet fra varmepumper med innebygget varmtvannstank er stor nok kan du bruke egen tank med coil til dette, kostnaden av denne tanken tilsvarer prisdifferansen på varmepumpe med og uten varmtvannstank.
   #30
 1 258     0
Vi har frikjøling via 4 viftekonvektorer. 2 stk. på hvert sitt soverom og en i stua i hver etasje. Den i 1.etg. er takmontert (eldre utgave) mens de 3 i 2.etg er Riello Invisible. De er innfelt i veggen, ekstremt støysvake og kan styres på en eget enkel måte (våre er styrt fra smarthus-systemet). Ikke er de veldig dyre heller. Jeg handlet de hos VVParts.

Varme har vi separat fra kjøling, gulvvarme i 1.etg og radiatorer under vinduene i 2.etg. Termostaten på soverommene styrer både varme og kjøling, den går i kjølemodus så snart en av viftekonvektorene skrus på.

Vi har en gammel IVT HT C9 9kW varmepumpe fra 2006 med integrert 165L vv-tank. Det har holdt fint for oss, selv om vi har stort boblebadekar og dessuten forsyner en leilighet i eget bygg med varmtvann (vvc-sløyfe). Varmepumpa har det vært nesten null problemer med, bortsett fra VXV-ventilen som måtte byttes (den lakk mellom sløyfene).