#31
 358     Stavanger     1
Brukte de knotteplaset for å hindre at evt isolasjon skulle komme i kontakt med muren? Jeg fikk anbefalt og sette stenderene 2-3 cm fra vegg, trekke ståltråd mellom disse. Blir vel tisvarende det du cozmo har.

   #35
 1 806     Sør-Trøndelag     1
Jeg holder på å sette opp vegger nede i sokkelen slik som du.

Orker ikke lekte ut så har satt opp stenderverk ca 1 cm unna muren. Er isolert og har knottplast på utsiden av huset så blir ikke noe plast.

På gavelsiden skrår det slik at utsiden ikke blir under terrenget så der blir det en liten bit med plast. Ble overrasket når jeg fikk beskjed om at plasten skulle på etter at isolasjonen var på plass (tenkte å isolere 5cm) da jeg trodde den skulle hindre fukt i å trekke inn i isolasjonen.

Skulle heller ikke tenke på at isolasjonen var i kontakt med muren. Snodig.

Nå har heller ikke muren vist tegn til fuktighet hittil.
Signatur
   #36
 620     Hordaland     0
Det er ikke så snodig, for plasten er vel i dette tilfellet ment som dampsperre, som i en hvilken som helst yttervegg over terreng...
hx
   #37
 169     0
Uisolert kjeller, med litt fukt gjennomtrening. Alle sider opp til 170cm underbakkenivå.

Hva med å mure alle innervegger med leca fasadeblokk og pusse? Isolere gulv med varmekabler og flis.
Varme og god utlufting.

Sikkert?


   #39
 8 024     Bærum     1
Veldig interessant lesing....

Hvorfor mener de i fig3 at det er lurt å legge mineralullen helt inntil veggen, når i de i samme åndedrag sier at man kan legge knotteplast mellom mineralull og vegg for å sikre seg mot fukt fra utsiden?  Virker merkelig.

Artikkelforfatteren foreslår også som et alternativ til bindingsverk i fig3 å bruke isolerte lettklinker. I praksis blir da konstruksjonen lik som i fig2 ved at man får et uorganisk, kapillærbrytende og isolerende lag mot eksisterende murvegg.

En tredje sak er at fig2 er ganske mangelfull i det at det ikke beskrives hva slags platemateriale som er brukt på innsiden av XPS og mineralull - denne må jo være brannsikker..Sementbasert? Gips? Og tykkelsen på mineralullaget? 50mm?..
   #40
 2     1
Jeg lurer også litt på det som nevnes her.

Hvis det utvendig er fungerende drenering med knasteplate så ser det ut som at "Lag rom i kjelleren" (ISBN 978-82-536-1016-0) boka til SINTEF Byggforsk mener at man skal:
* Legge 50 mm isolasjon rett mot mur, for så å sette opp stenderverk hvor man kun isolerer yttligere der hvor veggen er over bakken
* Hvis mer enn halve veggen er over terreng anbefaler de også dampsperre.
* Hvis mer enn halve veggen er under terreng bør det ikke brukes dampsperre av plast. Men ved kledning av trepanel bør man montere en forhudningspapp, ullpapp e.l. utenpå isolasjonen.

Jeg stusser litt over å legge 50 mm rett mot vegg, her trodde jeg det skulle være noen cm avstand fra vegg til stenderverk, som man igjen isolerte i - ut fra det jeg har lest ellers på forumet?

Se vedlegg for figurene 18 og 19 i boka. Figur 19 viser jo klart at de mener å legge det bak stender?
Hvordan bygge opp vegg mot murvegg i kjeller? - Lag-rom-i-kjelleren-fig18ogfig19.JPG - gudmund