(trådstarter)
   #11
 14     Stavnager     0
Hei
Jeg regner med å gi kr 150 pr time. Det gir 2000 timer. Men det hele er på anbud. Jeg tror dem selv regnet å bruke 13-1400 timer. Det er faktisk enklere og fortere å sette opp ett precut hus, sammenlignet med å lage et tilbygg.

Det er 4 stk som skal sette opp huset. Minst 2 personer av dem har satt opp flere lignende hus. Dessuten har jeg leid inn en som skal kvalitetssikre hele prosessen. Regner med å bruke 50 000 kr på en kvalifisert kontrollør, som koster 700 kr pr time. Jeg legger inn 25 kvalitetsvisitter fra kontrolløren. Jeg mener at dersom kontrollørein ikke svikten, så vil jeg oppdage eventuelle feil under prosessen. Det er ofte for sent, dersom feilen oppdages når produktet er ferdig. Hele kluet er å ha en som passer på under hele prosessen. Dermed vet også arbeiderne at dem ikke klarer å stikke av med dårlig håndtverk. Lever dem ikke opp til forventingene har jeg på forhånd definert hvor mye dem skal få, ved de respektive feridgstillelses grad.

   #12
 3 957     0
Gebyr og tilknytningsavgifter i de fleste kommuner kommer på rundt 100-120.000 - litt avhengig av størrelse på huset.
Graving og grunnarbeid på tomta kommer fort oppi 120-200' alt ettersom forholdene.
Isolasjon - 20-25'
Utvendig rørleggerarbeid - vann/avløp med oppstikk: fort 40'
Pipe: som er ett krav etter TEK07 - 20-25'
  (trådstarter)
   #14
 14     Stavnager     0
Hvor mye kommer listverk på? er det fryktelig dyrt?
   #15
 5 116     Troms     0
Ja, kan jo bli dyrt det ja, avhengig hva slags type du velger. Profilert ferdig malt listverk i furu kan raskt koste rundt 40-60,- pr meter. Men kjøpes det som del av huspakke så blir det jo ofte billigere.
Lister i Merbau, eik etc er vel enda dyrere og krever i tillegg spesialskruer. Så det blir vel "hur dyrt som helst".
Signatur

   #18
 489     Oslo     0
Precut er leveranse av hele den bærende konstruksjonen i tre, som byggesett.

Man kan også få de fleste bygg levert som ferdig elementer. Det betyr at hele bygningen produseres inndørs som komplette veggelementer med kledning, gips, vinduer, belistning etc ferdig montert. Elementene kan etter ønske leveres ferdig isolert.
Signatur
   #19
 5 116     Troms     0

Inneholder ikke et precut-hus bare reisverket?

Må du ikke ha alt annet: lettvegger, innvendig og utvendig panel, isolasjon, etc?

http://www.optimera.no/wps/wcm/connect/optimeraproff/optimeraproff/business/nyheter/optimera+precut+byggesett


Pre cut hus er forøvrig antakelig bare fordyrende også. Be om å få huset i fallende lengder og se om prisdifferansen er stor. Ofte er pre cut svært varierende og i verste fall så er det kun stavene til vegger som er kuttet, alt annet er det ikke. Det finnes dessverre ikke en standard for hva som skal være pre cut for å kunne selge et hus som "pre cut", m3en det brukes som salgsargument for å tyne litt ekstra fra kundene dessverre. Be om å få en liste over hva som leveres ferdig merket (godt merket) og i ferdig kappet så slipper du uheldige overraskelser.
Signatur
   #20
 5 116     Troms     0

Precut er leveranse av hele den bærende konstruksjonen i tre, som byggesett.

Man kan også få de fleste bygg levert som ferdig elementer. Det betyr at hele bygningen produseres inndørs som komplette veggelementer med kledning, gips, vinduer, belistning etc ferdig montert. Elementene kan etter ønske leveres ferdig isolert.


Tja, det finnes jo ikke en etablert standard for pre cut. Så hva er da egentlig et byggesett? Pre cut hvor alt er merket nøye og samsvarer med en detaljert monteringsanvisning er jeg enig er et byggesett. men vi og flere med oss har akkurat forsøkt finne ut hva som legges i ordet pre cut annet enn som et salgsargument, og der eksisterer ingen minimumsbeskrivelse eller std på dette. Her burde det vært en etablert NS for precut husleveranse.
Jeg mener dette er en stor felle å gå i, som kan resultere i at man like gjerne kunne kappet selv hvis leveransen ikke er detaljert og nøye merket. Antakelig ville det blitt vesentlig billigere også.
Signatur