2 618    35    7  

Bo i næringsseksjon

 24     0
Jeg har et bygg som er i et boligområde (regulert til bebyggelse/bolig). Min seksjon er seksjonert til næring og dessverre har borettslaget en samleseksjon (SB) bolig. Dette umuliggjør en re-seksjonering (så lenge borettslaget ikke går med på det - og hvorfor skulle de, det er en stor jobb og mye jus). Helst ville jeg ønsket å konvertere til boligseksjon (som ikke går uten at jeg blir medlem av borettslaget og pådrar masse kostnader, høye fellesutgifter og ulemper), meldt flytting og bodd der ett år før jeg selger (for å slippe gevinstbeskatning på salg av sekundærbolig).

Nå prøver jeg se på andre løsninger.

Det er vel ikke lov å melde flytting til et slik næringslokale som er innredet - selv om det skulle være godkjent fra Plan og bygg? Jeg så en Finn-annonse (se under) som nettopp er seksjonert til næring og som selges som bolig:

https://www.finn.no/realestate/businesssale/ad.html?finnkode=144603844&WT.synd_type=contact-advertiser-sender-copy

Antar her at en person som kjøper denne vil kunne få problem med å si at man har bodd der, siden det trolig ikke er lov å bo der? Dermed måtte man betalt full gevinstskatt.

Alternativet er å gjøre om bygget til to leiligheter og så leie ut på varig basis. Søker plan og bygg om å få godkjent for boligformål i næringsseksjonen. Siden det er utleie til andre, så skulle det kunne gå under næringsseksjonen? Det er et mva-registrert enkeltpersonsfortak som eier lookalene i dag, så hadde nok vært å bare leie ut fra dette og betale vanlig skatt på overskudd + mva.

Noen råd her er veldig velkomne!

HSt
   #1
 29 886     Lillestrøm kommune     1
Hvorfor skulle det gå bedre å få endret til boligformål med utleie ? så vidt jeg forstår så bør det ikke være noen grunn til at det er lettere enn når en skal bebo enheten selv
  (trådstarter)
   #2
 24     0
Fordi utleie defineres som næring hvis det går over en viss grense (den er ikke klart definert) - og det er et selskap (næring) som leier ut i næringens embet. Det tilsvarer hotelldrift/AirBnB/pensjonat (som kun er lov i en næringsseksjon). Er den del saker på nett hvor noen har leid ut bolig i slike næringsseksjoner.

Rett og slett en ren utleiebolig/hybelvirksomhet og for det bør man være organisert som næringsseksjon for at det skal være lov (slik jeg leser mange saker om).
HSt
   #3
 29 886     Lillestrøm kommune     0
Den tilnærmingen til problemet er ikke gyldig, dette er en ren skattemessig vurdering. Alle boenheter som leies ut eller bebos av eier må være godkjent for beboelse
  (trådstarter)
   #4
 24     0
Såklart, det må oppfylle tekniske krav fra PBE og være godkjent for varig opphold. Her kommer krav om isolasjon, rømningsveier, universell utforming lys o.l. Dette er nokså likt om det skal være hotell, pensjonat, hybel eller leilighet. Neste steg er at seksjoneringen må være i tråd med formålet. Er formålet å bo der, så er det boligseksjon. Er formålet utleie/hotell/airBNB fra en proff part (selskap), så er kanskje næringsseksjon å foretrekke. Slik jeg leser reglene iallefall.

HSt
   #5
 29 886     Lillestrøm kommune     0
Hvis en omregulerer fra næring til hotell så har du nok rett, det blir nok enda tøffere tenker jeg. Da er det vel annen risikoklasse osv
  (trådstarter)
   #6
 24     0
Næring=hotell=airbnb=pensjonat - så ingen omregulering trengs i forhold til seksjoneringen/eierseksjonsloven i det tilfellet slik jeg ser det. Det er ikke noen flere alternativer på skjemaet for seksjonering.

Vedr. om det har noen betydning om man bor der selv eller leier ut:

"Brukes leiligheten kun til Airbnb-utleie og ikke noe annet, er det klart næring i eierseksjonsloven. Leier man ut et par ganger i året, er utleien derimot klart innenforboligformålet. " (http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/16538/JUS399_V17_111.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

I byfogdembetes dom stilles det opp en rekke vurderingsmomenter inspirert av uttalelsene fra skattedirektoratet; «i hvilken utstrekning seksjonseier selv bor i seksjonen, hvorvidt hele eller deler av seksjonen leies ut [og] antall gjester .72


Med andre ord kan man ha en bolig (for utleie, en slags hybel/airbnb) som ikke er seksjonert til bolig. Straks man skal bo der selv, så endrer man hele dette bildet og man MÅ ha omseksjonering til bolig slik jeg leser reglene. Annonsen jeg lenket til hos Finn antar jeg er ulovlig å bo i slik den fremstår.
HSt
   #7
 29 886     Lillestrøm kommune     0
Jeg er redd det da er to snuble feller, du henviser til eierseksjonsloven i ht bygge sak så kan en ikke bo i en næringseiendom kanskje med unntak av denne vaktmester bolig løsningen vi så i Vestfold.

Så vidt jeg vet er det forskjell på kontor og hotell mht krav til regulering. Du skal kanskje ha på plass parkering og kravene til brannsikring et kandkje også noe annen. Så jeg skjønner fortsatt ikke at en kan leie ut til beboelse i næringseiendom (brannvesenet kaster jo ut studenter som er lurt av sånne som har kommet litt lengre i løypa enn deg)

   #8
 212     2
Håhå - dette er så jævlig tynt! Du kan da ikke bruke en masteroppgave som rettskilde.
Bare for å snu om på fjøla: - Det er kanskje å oppfatte som "næringsvirksomhet" for deg som leier ut, men er det ikke strengt tatt likevel en "bolig" for de som bor der?

Nei, dette er tull!


Går utrykkelig fint frem i eierseksjonsloven at:


næringsseksjon: en seksjon som skal brukes til annet enn bolig.

Jf. Eierseksjonsloven §4 bokstav G
Signatur
TSt
   #9
 10 334     0
Hvis noen skal bo et sted så kreves det at det er regulert til boligformål, helt uavhengig av hvordan eierforhold på dette er, det er kun slik vaktmester leilighet en kan klare å komme seg unna med men da er det en begrenset del av totalen. Så TS må finne på noe annet.
  (trådstarter)
   #10
 24     0
Håhå - dette er så jævlig tynt! Du kan da ikke bruke en masteroppgave som rettskilde.


Jeg visste ikke at jeg var i retten nå Wink Jeg bruker det bare som en kilde for å prøve tolke regelverket, hvis man skriver en master så krever jo det en viss research noen og som har studert regelverket kanskje mer enn både deg og meg. Det er jo også en fagperson som gjerne er veileder også. Ett stort firma som jobber med seksjonering (som jeg betalte for) gav også klart lys for utleie, men jeg blir såklart i tvil når jeg hører kommentarer som du/andre kommer med Smile Jeg vil være 100% sikker før jeg gjør noe.

Jeg ser at andre i din bransje faktisk leier ut leilighet i næringsseksjon, så kan ikke bare være meg som er litt i tvil. AirBnB er jo relativt nytt og hensikten er åpenbart å drive overnatting/utleieleilighet. Jeg ser ikke at ting er så klart som du antyder Smile Man betaler også mer avgifter ved en slik utleie fremfor om man bare leier ut egen bolig.

Det jeg imidlertid er enig i, er at området må være regulert for boligformål, noe det er. Og jeg må bruksendre til bolig/utleieleilighet. Eierseksjonsloven er mer privat avklaring på hva man kan bruke bygg på eiendommen til.

Bare mine tanker.