25,487    46    3  

Naboklager - mulig erstatningskrav mot naboer?

 36     0
Vi har sendt nabovarsler på vår enebolig (som er uten dispensasjoner) og naboene
går helt bananas med å sende klager. De har gått rundt i området og samlet underskrifter
også fra de som ikke regnes som naboer i forhold til nabovarsler.
Det de klager på er hovedsaklig høyden på bygget. Selv om det ikke er høyere enn huset til de som klager !!

Da lurer jeg på, hvor mye kan de trenere prosessen?
Dersom kommunen godkjenner og naboene anker til fylkesmannen, kan man da true dem med
erstatningssøksmål for uberettigede klager dersom fylkesmannen også gir medhold?
Vi lider et økonomisk tap hvis byggingen utsettes utover ca 4 mnd fra nå pga indeksregulering.

Noen erfaringer? Alt mottas med takk, også tips !
Vi er forbi dialogstadiet, det er prøvd.

Takk

   #1
 1,630     Villmarkstoppen, Malvik     0

...Dersom kommunen godkjenner og naboene anker til fylkesmannen, kan man da true dem med
erstatningssøksmål for uberettigede klager dersom fylkesmannen også gir medhold?...
Kan jeg aldri tenke meg. Dvs du kan jo true men der stopper det vel.
  (trådstarter)
   #2
 36     0
Hvis naboer kan trenere bare for å være vrange og det ikke får noen som helst konsekvens for dem så er det ganske ille. Iallefall så lenge vi er innenfor alle bestemmelser.
I dette tilfellet har en nabo samlet sammen alle de andre på klager. Til og med en eldre dame som bare ønsker fred i nabolaget har de tatt som "gissel".
   #4
 350     Norge     0
Hva er det de klager på da?

Og kan de overprøve kommunen og anke til fylkesmannen hvis kommunen godkjenner det?
   #5
 5,188     Østlandet     0
Gled deg til gatefestene! Høres ut som et hyggelig nabolag.  Grin
Signatur
   #6
 350     Norge     0

Da lurer jeg på, hvor mye kan de trenere prosessen?
Dersom kommunen godkjenner og naboene anker til fylkesmannen, kan man da true dem med
erstatningssøksmål for uberettigede klager dersom fylkesmannen også gir medhold?
Vi lider et økonomisk tap hvis byggingen utsettes utover ca 4 mnd fra nå pga indeksregulering.

Noen erfaringer? Alt mottas med takk, også tips !
Vi er forbi dialogstadiet, det er prøvd.

Takk


Klager er jo subjektive, så det er jo vanskelig å si at en klage er feil. Synes naboen huset ditt blir for høy, så har han rett til å klage på dette. Det at det er innenfor reguleringen betyr ikke at han har en grunnløs klage, ddet kan være andre ting som spiller inn.

Når man får naboklage er det selvfølgelig irritrenede, men det er en del av gamet, og den retten har faktisk naboen.

Det virker rart om hele nabolaget er med på en klage hvis den er totalt grunnløs, det høres rett og slett litt for utrolig ut. Finnes jo en og annen spesiell person, men her er det tydeligvis motstand fra alle hold. Alle fakta er lagt frem her?
   #7
 4,148     Oslo Vest     0
En naboklage skal sendes til ansvarlig søker og saksbehandles av denne. Når ansvarlig søker  sender søknad med klager til PBE skal han ha kommentert klagene.

Typiske klager som tap av utsikt, dårlig solforhold osv avvises normalt sett enkelt med argumentet at tomten er regulert for boligformål og plassert iht byggelinjer. Dersom søknaden itillegg IKKE inneholder noen krav om dispensasjon synes det som det er liten mulighet til å få medhold i klagen.

Det skal normalt sett mye til for å stoppe et tiltak som er iht regulering og har høyde iht til denne. Dersom dere har en erfaren ansvarlig søker vil han lett kunne avvise klagene som grunnløse og PBE tar ikke hensyn til de.

Når det gjelder mulighet til å erstatning så synes den å være liten. Det å benytte seg av mukigheten til å klage er helt legalt og det er noe av risikoen man tar når man igangsetter bygging.

Så lenge det ikke er mulig med dialog ville jeg ha overlatt alle kommunikasjon til ansvarlig søker.

Lykke til
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 36     0
Takk for mange innspill, nyttig å høre andres tanker.

Det som er saken her er at det er en nabo som mener det er for høyt, og han har da gått rundt til de andre og fortalt om det store stygge huset som noen skal bygge på den grønne flekken som har ligget der i 40 år. De andre naboene har hengt seg på dette, utrolig hva massesuggesjon kan gjøre.

Vi har heldigvis et husbyggerfirma med erfaring fra området, de mener dette er helt etter alle retningslinjer. De hånterer naboklagene og takk for det.
Vi har faktisk i denne prosessen fått flere trusler fra de ivrigste naboene.

Håper at når avgjørelsene er irreversible at gemyttene roer seg.
Nabofester kan være så mangt, men hyggeligst når alle er enige så klart... Smile
  (trådstarter)
   #9
 36     0
De klager over høyden på huset, for mange vinduer, tar for mye sol, bekymring for hvor søplekasser skal stå (?!) og hvor postkasse skal stå.. osv osv...

De kan såvidt jeg har skjønt anke til fylkesmannen etter at kommunen evnt har godkjent.
   #10
 4,148     Oslo Vest     0
Det du opplyser om her er helt grunnløse argumenter, og som sagt så saksbehandles dette av ansvarlig søker. Og regelrett grunnløse innsigelser hensyntas ikke og dere får sannsynligvis en rammetillatelse/IG. Dersom de skulle finne på å klage videre tviler jeg på at det gis oppsettende virkning, selv om det er en teoretisk mulighet for dette. Det er vel mulighten for at klager kan få medhold som avgjør dette.

Min mening betyr lite i dette, men jeg ville ha trodd at så lenge dere følger regulering har ikke klager mulighet til å få medhold og at klagen ikke gis oppsettende virkning (dvs at dere ikke kan starte før ankeinnstans har avgjort).
Signatur