#11
 227     0
orker ikke lese alt..men har vært borti dette flere ganger:) det eneste som fungerer er 2 polt brudd min venn.. ikke bruk mer tid på dette.. få ordnet det slik at du bryter begge faser når du slår av.

   #12
 3,412     Akershus     1
Sorry KarstenBeate. Dette er feil. Det dannes ikke en lukket krets. Du har jo ingen returledning siden det er brudd i bryteren. Platen i en kondensator er ingen antenne. Strømmen som går gjennom en kondensator er imaginær. Vi kaller den forskyvningsstrøm fordi det gjør det enkelt å regne på. Det som i virkeligheten skjer er at platene lades opp og ut igjen. Det flyter ikke elektroner mellom platene.


Her er det nyttig å finlese veldig grundig hva Store Norske Leksikon sier om saken:
En strømkrets der det er innkoblet en kondensator, vil ikke være sluttet, men den kan behandles som om den var det, ved å regne med forskyvningsstrømmen gjennom isolasjonsmaterialet i kondensatoren. Denne forskyvningsstrømmen blir lik den virkelige strømmen i resten av kretsen.


Den kretsen som gir lyset er lampen og de to lederne som danner en kondensator. Denne kretsen er riktig nok ikke sluttet, som du sier, og jeg bekrefter (jeg forutsatte jo at lederne var isolert fra hverandre), men den kan BEHANDLES som om den var det!

Det er riktig at det ikke er en flyt av elektroner mellom platene. Energien går i stedet med til å bygge opp et elektrisk felt mellom platene, og denne energien kommer tilbake igjen når det elektriske feltet lades ut igjen senere; vi har jo vekselstrøm. Men det interessante er at i RESTEN AV KRETSEN (LED-lampen!) går det, som Store Norske helt riktig sier, en VIRKELIG strøm som er like stor som "forskyvningsstrømmen" (Ref Kirchoff)! Så LED-lampen utsettes for virkelige elektroner i bevegelse, og det gir virkelig lys!

Signatur
   #13
 24,675     Akershus     1
Dette blir vel mye spill om ord? I mitt hode er en en krets med en kondensator en lukket krets for ac. For dc er den brudt da det ikke er en galvanisk/metallisk forbindelse.
Å kalle strømmen imaginær=ikke-virkelig er også et slags ordspill. Legg fingrene mellom faseleder og jordleder og du kjenner at strømmen er høyst virkelig. Bakgrunnen til uvirkeligheten er at en har funnet at matematikk med komplekse tall (også omtalt som imaginære tall) er formålstjenelig for å regne på kretser med faseforskyvninger.

Årsaken til at leden lyser er at det "smitter" inn noe strøm på den "døde" lederen mellom lampa og den åpne bryteren. Det hadde vært interessant å visst mer nøyaktig mekanismen i denne "smitten".

Signatur
   #14
 7,685     Bærum     0
Nå skal ikke jeg dra dette for langt, men skal man skrive innlegg er det greit at det man skriver er korrekt. Forskyvningsstrømmen er imaginær. Grunnen til at jeg skrev det er fordi KarstenBeate skrev at en kondensator virker som en antenne. Det er feil og viser manglende forståelse. Når det gjelder TS' problem er ikke dette en sluttet krets så lenge det er brudd i bryteren. Kretsen hans består av N-leder i serie med LED-lampe i serie med L-leder som ender i en avslått bryter. Hvordan dere kan komme frem til at dette er en sluttet krets er for meg en gåte. Hvor returnerer strømmen som går gjennom lampen? Når du hevder at å si at strømmen er imaginær er et ordspill tar du feil. Det er helt reelt. Å komme med eksempelet med å legge fingrene mellom fase- og jordkabel er en avsporing. Prøv å tegne opp et diagram over kretsen så ser du det.

Den siste setningen er jeg enig i. Det kan være en årsak. Manglende brudd i bryter kan være en annen.
HSt
   #15
 36,618     Lillestrøm kommune     0
Ubalanse / små jordstrømmer innen samme trafokrets kan sikkert påvirke den kapasative koblingen i TS sitt nett og forklare at ting varierer over tid. 110V som oppgis mellom faseleder og jord er ikke i et perfekt balansert nett. Ser dere bruker ulik terminologi men KjellG har alt beskrevet dette greit. En kondensator som lades opp og ut hele tiden har bevegelser i ladning på begge sider derav en strøm.
   #16
 7,685     Bærum     0
Vi diskuterer ikke om det går strøm gjennom en kondensator. Det vi diskuterer er hvordan det kan flyte strøm gjennom en åpen krets. Enten skyldes det at bryteren ikke bryter skikkelig eller så går det en kapasitiv strøm til jord enten gjennom L-leder eller lampearmaturen.
   #17
 2,018     Strømmen     0
Artig diskusjon, for å visualisere problemstillingen kan vi flytte dette
på utsiden av veggen, ref tegning under.
Noen mener da at man kan få lys i en lampe, med en brutt krets, av
ulike årsaker.
Jeg er i dette tilfelle 100% enig med Torango, dette er ikke fysisk
mulig.
At det kan ligge en kondensator i forkoblingen til av lavvolt ledpære,
som kan gi lys en kort stund etter at bryteren er slått av, er mulig,
men brutt krets kan ikke gi lys.
Konklusjonene for TS er at i dette tilfelle er det feil på det elektriske
anlegget, alternativt har noen funnet opp evighetsmaskinen...Hva er "normal" spenningspotensiale etter enpolet bryter? -  - mathias
Signatur

HSt
   #18
 36,618     Lillestrøm kommune     1
Smile
Er det nok kabel som ligger inntil faseledere fra 1-polete bryteren til Elby og bort til LED lampen så ligger kondensatoren mellom disse lederne.

Husk LED lampen trenger ikke mye strøm for å gløde opp. Selv Torango skriver dette i siste avnsitt så jeg tror vi diskuterer litt forbi hverandre. Jeg er enig med Elby at kondensatoren i forkoblingselektronikken er nok ikke kilden, men det er ikke den kapasitansen de fleste har diskutert her.

Det trenger derfor ikke være en feil i el-opplegget, men vi kan selvfølgelig ikke utelukke at det er det også.
   #19
 7,685     Bærum     1
Artig diskusjon, for å visualisere problemstillingen kan vi flytte dette
på utsiden av veggen, ref tegning under.
Noen mener da at man kan få lys i en lampe, med en brutt krets, av
ulike årsaker.
Jeg er i dette tilfelle 100% enig med Torango, dette er ikke fysisk
mulig.
At det kan ligge en kondensator i forkoblingen til av lavvolt ledpære,
som kan gi lys en kort stund etter at bryteren er slått av, er mulig,
men brutt krets kan ikke gi lys.
Konklusjonene for TS er at i dette tilfelle er det feil på det elektriske
anlegget, alternativt har noen funnet opp evighetsmaskinen...Hva er "normal" spenningspotensiale etter enpolet bryter? -  - mathias
Dette er riktig. imidlertid har vi en joker her og det er jord. som jeg skrev lenger opp.Det kan være en kapasitiv lekkasjestrøm til jord som lager sluttet krets. Så er det bare å regner på om denne strømmen vil være stor nok i en installasjon uten feil til å gi lys i lampen. Da må vi vite kapasitansen mellom jord og L-leder. Går man systematisk til verks er det lett å isolere problemet. Først løsne L-leder fra bryter og se om problemet forsvinner. Dernest koble fra jording på lampen.

PS. Du har tegnet inn bryteren på N-leder. Det er klaps på lanken.
   #20
 7,685     Bærum     0
Smile
Er det nok kabel som ligger inntil faseledere fra 1-polete bryteren til Elby og bort til LED lampen så ligger kondensatoren mellom disse lederne.

Husk LED lampen trenger ikke mye strøm for å gløde opp. Selv Torango skriver dette i siste avnsitt så jeg tror vi diskuterer litt forbi hverandre. Jeg er enig med Elby at kondensatoren i forkoblingselektronikken er nok ikke kilden, men det er ikke den kapasitansen de fleste har diskutert her.

Det trenger derfor ikke være en feil i el-opplegget, men vi kan selvfølgelig ikke utelukke at det er det også.
Det er jo mulig at L-leder går frem og tilbake. Da kan de kapasitive strømmene smitte over mellom L-leder før og etter bryter som da ligger parallelt. Dette finner man ut hvis man følger mine forslag til feilsøking.