39 247    109    0  

Nye regler for el. kontroll

 741     Det glade Sørland!     0
Er det riktig som det står på NRK.no i dag at el. kontroll nå skal gjøres også på installasjoner under 10 år?
Signatur

   #1
 21 487     Enebolig     0
Ryktet vil ha det til at DLE her i området har gitt beskjed om at det skal gjennomføres kontroll på alle nye anlegg. Det faller på sin egen urimelighet.

Men har hatt rapporter fra anlegg som er mye mindre enn 10 år gamle.
   #2
 3 750     0
I rammebrevet fra DSB som omhandler hvilke anlegg det spesielt skal fokuseres på mht. kontroller er det fremhevet nyanlegg og anlegg nyere enn 10 år.
De prøver med dette å få oversikt over hvor god internkontrollen har vært de siste 10 årene.
Tilsynet lokalt her sjekker veldig mange anlegg fra 0-10 år.
  (trådstarter)
   #3
 741     Det glade Sørland!     0
Hvis man har kontroll og det avdekkes feil på et 10 år gammelt anlegg, eller 20 år gammelt (der ingenting er tuklet med og alt er slik som installatøren forlot det) kan man da kreve at installatøren som gjorde jobben må ordne opp?
Signatur
   #4
 308     Trondheim     0
Vi fikk varsel om el-kontroll i vårt 1,5 år gamle hus. Kontrolløren sa at de har spesielt fokus på nye anlegg nå. Han kommer på mandag.
  (trådstarter)
   #5
 741     Det glade Sørland!     0

Hvis man har kontroll og det avdekkes feil på et 10 år gammelt anlegg, eller 20 år gammelt (der ingenting er tuklet med og alt er slik som installatøren forlot det) kan man da kreve at installatøren som gjorde jobben må ordne opp?


Sopp og Elektrikern,

jeg tar gjerne i mot deres svar på hva dere mener om et tilfelle som nevnt ovenfor Smile
Signatur
   #6
 21 487     Enebolig     0
Jeg kan ikke gi et annet svar enn at jeg mener på at det er 5 års reklamasjon. Vi har hatt noen av de jobbene, rettet feil uten å ta betalt. Men som nevnt, jobber som er mindre enn 5 år gamle.

Det gjelder også dokumentasjon. Firmaet plikter å oppbevare den i 5 år. De fleste kunder kaster papirene når de kommer sammen med faktura etter endt jobb. Min mening er at vi burde dratt ut og fysisk lagt papirene i tavla.
  (trådstarter)
   #7
 741     Det glade Sørland!     0
Jeg tenker ikke på feil som følge av slitasje, feks varmgang i en bryter e.l.

Jeg tenker på en installasjonsfeil i forhold til regelverket. Bruker dere "bare" 5 år der også?
Signatur

   #8
 21     Oslo     0
Etter å ha sett på hva NELFO godkjenner av ferske elektrikere i Norge, så utfører jeg heller det elektriske arbeidet selv.
Ikke rart det brenner mye i elektriske annlegg i Norge.

Jordfeilbryter
;D
   #9
 21     Oslo     0
"Elektrisiteten kan være en stor brannfare. Nyere undersøkelser viser at rundt 50% sv alle branner og branntilløp i bygninger i Norge har en elektrisk årsak. Feil på elektrisk anlegg forårsaker årlig rundt 10000 branner eller branntilløp i Norge."

???

   #10
 214     0
Elektriske anlegg har en begrenset levetid,  og derfor også begrenset garanti og reklamasjon..

Forventet levetid på ett elektrisk anlegg i dag ligger vel mellom 20 og 25 år.