2 021    82    18  

9500 uten strøm

 19 003     Akershus     2

Det varsles om opp mot 9500 uten strøm på sørlandet siden i går. En liten påminnelse til dem som vurderer å droppe pipe. 

Dette synes å være linjebrudd grunnet vindfall og lar seg trolig raskt utbedre. For noen år siden falt en større transformator ut og reparasjon ville tatt mnd med ditto strømrasjonering om ikke været var på vår side og gjenværende trafo'er var tilstrekkelig. 

De som kan bør sikre seg alternativ oppvarming uten krav om strøm. De med vbv bør ha en plan for hvordan å stenge ned og tømme. 
Signatur

   #4
 5 494     0
Fremtiden er vel enda mer grid, er det ikke? Altså at hus produserer sin egen strøm, men dytter overskuddet ut på nettet, og henter evt underskudd inn fra nettet. I dag er modellen få, store produsenter, med mange, små forbrukere. Jeg har troen på at det vil gå fra dette til et nett med mange små produsenter/forbrukere.

En viktig nøkkel her er at lagring av strøm ikke er mulig, i hensiktsmessig skala, i dag. I alle fall ikke med batteriteknologi. Men denne utviklingen vil helt sikkert følge en eksponentiell kurve, så om 10-15 år kan det godt tenkes at hver husstand kan ha et batteri som kan drive huset. Da kan det fylles når strømmen er billig/tilgjengelig.

Det må jo gjøre ekstremt mye for krav til infrastruktur. I dag må jo strømnettet dimensjoneres for peak'ene - altså nettet må håndtere at alle nordmenn slår på induksjonsovnen kl 17.00, samtidig. Dersom strømmen lokalt i et hus kom fra et batteri, kunne det batteriet lades litt hele døgnet, og peakene i forbruk hadde aldri blitt synlig for det store nettet.

Da blir man heller ikke så sårbar for utfall av eksterne årsaker. Dersom strømmen går vil det kun medføre at batteriet ikke blir ladet. Dersom man da har batterier som kan drifte huset som normalt et par dager, er det ikke lengre noe problem.
   #5
 254     0
Batterier blir mer og mer vanlig. Fortsatt er det slik at det ikke lønner seg økonomisk, men man kommer nærmere og nærmere en situasjon der merkostnaden ikke er veldig stor. Spesielt i land der strømnettet er svakt og strømbrudd vanlige kan da lagringsbatterier være veldig attraktive. Har man solceller kan man da nesten fortsette som vanlig selv om strømnettet går ned i dagesvis. (Litt må man nok tilpasse seg, ved å bruke mindre A/C, og om man har elbil, kjøre mindre.)

Se her: https://www.tesla.com/no_NO/powerwall
   #6
 5 323     Tromsø     0
Fremtiden er offgrid.

Tja, norske regler setter vel noen begrensninger som gjør at man ikke kan være like offgrid i Norge som i Rocky-Mountains-stater, men passivhus kombinert med muligheter for å akkumulere varme i eller under huset, bør jo gjøre at man klare lengre strømbrudd enn hus som "bare" har tek10-standard.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 19 003     Akershus     0
I dag er modellen få, store produsenter, med mange, små forbrukere. Jeg har troen på at det vil gå fra dette til et nett med mange små produsenter/forbrukere.


Og allerede i dag er dette et økende problem med uregulert kraft fra mikrokraftverk og vindmøller. Må nok til flere nye generasjoner av AMS før dette fungerer.
Signatur

   #8
 5 111     Sørnorge     0
Kombinasjonen av solceller og peis har jo fungert på hytter i årevis. Kombinerer man det med vannbåren varme kan man lagre varmen slik at man ikke trenger fyringen i peis hele tiden. Å frakte den varmen rundt i huset kan fint drives av et batteri frem til neste solskinn. Når husene etterhvert blir godt isolert vil en akkumulatortank kunne holde en god stund.
Lys i form av LED er også innenfor rekkevidde å drive på batteri til neste solskinn.
Det som videre gjenstår av energibehov er matlaging, vaskemaskin og underholdningsdingser. Underholdningsdingsene bruker stadig mindre strøm. Matlaging og vasking på strøm er der vi kommer til kort med dagens teknologi. Da må man nok ty til et strømaggregat. Aggregatet lager i hovedsak varme og sirkulerer man den igjennom akkumulatortanken vil man antagelig kunne dekke behovet for varmtvann og varme store deler av året uten å fyre i peisen.

Jeg synes ikke det er så mye som gjenstår før man kan gå offgrid og beholde alle moderne fasiliteter. Skulle jeg bygd nytt hus i dag ville jeg gått den veien fremfor å bruke pengene på tilkobling til strømnettet. Forhåpentlig vil teknologiutviklingen gjøre aggregatet overflødig innenfor sin levetid.

   #9
 2 611     Vestlandet     0
Med bensin eller dieselagregat kan man selvsagt gå off-grid, men det er både dyrt i drift og ikke minst forurensende - så hva er poenget? Det er ihvertfall ikke framtida.
   #10
 1 568     Norge     1
Man bør alltid ta høyde for å klare seg selv.

Er vi klar over hvor avhengige vi er av strøm? Mulig leverandør har ett ansvar på å levere, men jeg har i hvertfall sikret meg med både peisovn, strømaggrat og varemflytting mellom etasjene.