(trådstarter)
   #11
 81     0
Takk for alle svar så langt! Eg får meir og meir trua på dette her! Smile

Noko som eg ser kan verte ei utfordring er at eg tenkjer å ha fyringsromet i kjellaren, og slik det er no så er der ei takhøgd på ikring 1900 mm.

I samband med restaureringa av huset så tenkjer eg å høyre med fagfolk om det går an å senke golvet i kjellaren for å få noko større takhøgd, men viss dette ikkje er mogeleg, er det nokon grunn til at det ikkje skulle gå an å få til eit anlegg som dette med 1900 mm takhøgd, viss ein får tak i (eller får laga) akkumulatortank(ar) som er låge nok?

   #12
 5 990     Finnmark     1
En annen fordel med vannmantlet peisinnsats/vedovn i stua er at du kan fyre mye mer/oftere uten at det blir for varmt i stua siden mye av varmen (typisk 40-80% avhengig av modell) går til vann.

Du kan koble så mange varmekilder du vil til en akkumulatortank.

Nei, det funker ikke i godt isolerte bygninger.
Det blir nesten for varmt uansett hvor lite man fyrer i stua.
Har bekjent som mer eller mindre har kastet bort penger på vedovn med vannkappe.
En oppfyring i vedovn produserer mer en nok varme og oppvarming av vann blir da minimalt...........
Tror det er mer effektivt mer vedfyring i fyrrom og ikke i stue......
Signatur
   #13
 706     1
Vi bor i et tek07-hus og med vannbåren varme i første etasje, går det ikke mer enn 70-80liter ved pr dag ved 20-25minus. Forutsatt at vi ikke fyrer om natten. Elforbruket stiger dog med ca 100kwh/dag fra juni til januar når det er kaldest, selvom vi fyrer.

Utfordringen er at jeg ikke får flyttet varmen fra stuen fort nok, så de andre rommene må varmes elektrisk. Sånn er det blitt når husene har isolasjon i innervegger og etasjeskille.

Derfor er vannbåren varme fantastisk. Varmen kan flyttes til de rommene du trenger det i forholdsvis store mengder.

Peis med vannkappe ville ikke jeg hatt. Det er en fordel at man kan varme stuen fortest mulig om morningen, om ikke 70-80% av varmen skal gå til vann. Dessuten vil du bli lei av de mengdene ved du må bære inn i stuen. Selv fyrer jeg 5-6000liter i løpet av året med en normal peis og syns det er nok.
Med vannkappe ville det nok fort vært det dobbelte å bære.

Jeg ville definitivt gått for vedpanne som det heter i Sverige.

Akkumulatortankene ville jeg koblet i serie, slik at du kan stenge av feks halve volumet om sommeren, når behovet er mindre.

Jeg ville også sett på muligheten for å kunne varme varmtvannet med vedpannen, samt ha oppvaskemaskin og vaskemaskin som bruker varmtvann.

I en normal husstand går ca 70% av elforbruket på oppvarming (inkludert vadking av klær og oppvask) og 30% til lys og annet forbruk. Med denne formelen kan man spare 14000kwh årlig, hvis utgangspunktet er 20 000kwh.

Materiell kjøpes billigst fra Danmark. Du kan spare noe frakt på å hente selv- men dwt må du nesten finne ut på egenhånd i forhold til hva du skal ha.

På blocket.se er det relativt gode muligheter på å spare mye på brukt utstyr.

Bare så det er sagt, med feks et vedforbruk på 12-14000liter og gjerne mer, ville jeg definitivt tenkt på logistikk først som sist.

Nå vet ikke jeg hvor du bor, men her i distriktet selger hvertfall bondesagene bakhon for 150kr/kbm. Da er det bare til å kappe lengdene til å passe i pannen. Det er nok den letteste og billigste måten å fyre på.
HSt
   #14
 28 165     Lillestrøm kommune     0
Bakhon tror jeg egentlig er for finhugd til effektivt å brenne i en fyrkjel, den forgasser veden og brenner avgassene og prosessen går trolig for fort. Sjekk i allefall dette hvis noen planlegger å fyre med bakhon.
HSt
   #16
 28 165     Lillestrøm kommune     2
Jeg vil tro at du kan se på bruksanvisning til disse kjelene, med lite forbehold så tror jeg det er en Atmos kjele som min bekjente har. Kan godt hende at det står at du kan ha noe bakhon jeg bare husker han fortalte at veden ikke skulle finkløyves.
  (trådstarter)
   #17
 81     0
Hei, folkens!

Berre som ei lita presisering så tenkte eg aldri på vedomn/peis med vasskappe som eit alternativ til ein skikkeleg vedkjele, men meir som eit supplement. Eg er av den typen som likar å sjå at det brenn i omnen, og sidan eg av den grunn uansett vil ha vedomn/peis i stova så var tanken at eg like godt kunne skaffe ein med vasskappe for å supplere litt på varmen i akkumulatortanken når eg likevel fyrar. Forandrar dette noko på saka, eller meiner de framleis at dette ikkje er nokon vits i og at eg like godt kan setje inn ein konvensjonell vedomn/peis og berre bruke vedkjelen til oppvarming av vatnet i akkumulatortanken?

Når det gjeld isolasjonen i huset så var planen å isolere godt, men ikkje for godt - eg er ikkje så begeistra for desse nye, potte tette husa. Det er litt av tanken med å renovere det gamle i staden for å byggje nytt, då kan ein vel kome unna ein del av krava i TEK10 (eller er det TEK17 det heiter no)?

Som du HaakonMD seier så er logistikken svært viktig oppi dette her. Eg tenkjer som sagt fyrrom i kjellaren til bustadhuset, og sjølv om eg ikkje vil kunne få det til slik at eg kan køyre inn pallar med ved direkte så var tanken å ha ei dobbeltdør inn og lage det til slik at eg i alle fall kan køyre ved rett inn med trillebår. Elles så bur eg på landet, har eigen traktor med sag og vedkløyvar til, tilgang på skog der eg kan hogge så mykje ved eg vil, samt nok av naboar og kjenningar som eg kan kjøpe meir eller mindre "ferdig" ved av når det trengst. Vedfyring har vore primær kjelde til oppvarming her i huset sidan det vart sett opp på 30-talet, så sjølv om volumet nok vil auke ein del så går nok det greitt. Smile

Å få tak i bakhun vil vere enkelt for meg, og eg hadde tenkt å bruke det til å supplere med i fyringa, men du HSt har altså ikkje heilt trua? Eg såg litt i brukarrettleiinga til den vedkjelen eg har sett mest på (Baxi Excellent 50 Lambda), og der står fylgjande om ved (eg har utheva det som er mest relevant):

P.g.a. stort syrainnehåll bör man undvika att elda uteslutande med ekved i längre perioder. Veden ska vara torr, dvs. fukthalten ska vara 15-20%, dels för att få en god förbränning och dels för att uppnå bästa energivärde hos veden. Veden torkar snabbt om den sågas upp i längder på max 50 cm och klyvs till en tjocklek på 10-15 cm. Veden torkas bäst utomhus under tak av sol och vind. Snabbaste torkning fås genom att omsorgsfullt stapla skiftesvis kors och tvärs så att luften lätt kan strömma genom. Täck endast ovansidan på vedstapeln. Om veden förvaras i en vedbod skall den vara ordentligt genomluftad. Veden bör lagras i minst 1,5 år. Ved i mindre bitar (t.ex. avfallsträ och flis) är mindre bra att elda med. Dels kan det ev. ramla ner i spalten mellan de keramiska stenarna, och dels kan det vara svårt att styra förbränningen effektivt. Detta kan medföra olika olägenheter (t.ex. lägre verkningsgrad, sot mm.). Impregnerat eller malt trä ska inte användas som bränsle. Excellent är konstruerad för eldning med vanlig ved.

Altså ser det vel ut som ein helst skal bruke vanleg ved, men det ser ut som det er veldig små bitar (avfallstre og flis) som kan skape mest problem? Eg ville kanskje tru at lambda-sonden kan kompensere litt ved bruk av bakhun, i alle fall viss ein blandar med vanleg ved?

HSt
   #18
 28 165     Lillestrøm kommune     1
Jeg tror problemet er at flammene sprer seg for fort når en har finkløvd virke, du ser de anbefaler 10-15cm tykkelse på ved lengere opp i beskrivelsen du la ut.
TSt
   #19
 9 152     1
I vanlige ovner blir det iallefall for varmt hvis en fyrer med mye små kapp om gangen. Leverandørene fraskriver seg skader på ovn hvis en fyrer med dette. Må begrense mengden hvis en fyrer med dette så tror en får samme problemstilling i en stor ovn.
  (trådstarter)
   #20
 81     0
OK, då spørs det om vanleg ved og ikkje bakhun er det som er likast å gå for.

Eit par spørsmål som eg har hatt tidlegare i tråden, men som nok har forsvunne litt i dei lange innlegga mine Grin :

1) Trur de at det vil vere tilstrekkeleg med 1900 mm takhøgd i eit fyringsrom i kjellaren?

2) Har det noko hensikt å ha både vedomn/peis med vasskappe i tillegg til vedkjele i fyrrom i kjellaren (under føresetnad av at ein ynskjer å ha vedfyring i stova uansett), eller er det like greitt å berre gå for ein vanleg vedomn/peis?