4,195    44    26  

Tilskudd til vannbåren varme!

 81     0
Du kan få tilskudd for omlegging til vannbåren varme når du kombinerer dette med investering i en fornybar varmekilde. Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad for omleggingen, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10 000 kr når du legger om til vannbåren varme i en eksisterende bolig. Enova gir i tillegg støtte til ved investering i luft-vann og væske-vann varmepumpe, bio-ovn med vannkappe, biokjel og solfanger. Mer om våre støtteordninger for privat bolig: Enovatilskuddet

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Fornybare varmekilder som for eksempel varmepumpe, biokjel eller en solfanger brukes i kombinasjon med vannbåren varme. Et vannbårent system transportere det varme vannet fra disse varmekildene rundt i rommene som skal varmes opp. Vannbåren varme gir en behagelig og jevn varme som øker bokomfort.

   #1
 219     Vestlandet     0
Hei. Her står det "omlegging til vannbåren varme". Da oppfattet jeg det først som til å gjelde kun oppgradering i eksisterende boliger. Men håper samtidig på at dette også kan gjelde oppgradering i planlagt bolig / hus under bygging.. Smile Kan du si noe om det?
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 81     0
Hei. Her står det "omlegging til vannbåren varme". Da oppfattet jeg det først som til å gjelde kun oppgradering i eksisterende boliger. Men håper samtidig på at dette også kan gjelde oppgradering i planlagt bolig / hus under bygging.. Smile Kan du si noe om det?


Hei VestlandBygger!

Programkriteriene for støtte til vannbåren varme beskriver hvem som kan søke på dette programmet: "Tiltaket "omlegging til vannbåren varme" retter seg mot helårsboliger i Norge som har godkjent byggesøknad datert før 01.07.2010. Tilskuddet tildeles privatpersoner som er juridisk eier av slik bolig, og som står som tiltakshaver (den som gjør investeringene)."

Det vil i korte trekk si at ordningene gjelder eksisterende boliger som ble bygget før 2010.
  (trådstarter)
   #4
 81     0
Dette lurte jeg også på og ser at det kan gå greit om man prosjekterer med mer enn 60% fornybar samt noe lavenergi krav. http://www.enova.no/finansiering/naring/programtekster/program-stotte-til-energieffektive-nybygg/245/1664/?_ga=1.203625363.2011348997.1450269079


Hei Maksmekker

Linken du sendt er til en annen støtteordning;Støtte til energieffektive nybygg.

Prosjekter som kan få støtte på denne ordningen må ha høy energiambisjon utover gjeldende forskriftskrav (TEK) og samtidig kunne vise til spredningseffekt. Høy energiambisjon kan oppnås gjennom tiltak på bygningskropp, tekniske system og energiforsyningen. Gode løsninger for energideling i bygget og/eller mellom nabobygg vil styrke søknaden.

For å sikre gode og energieffektive prosjekter stiller vi minstekrav for å få støtte. Oppfyllelse av minstekravene alene er ikke tilstrekkelig for å få støtte, prosjektene må også inneholde innovative elementer.


KE
   #5
 3,673     Hordaland     0
Jeg spør som jeg alltid gjør, må dette være utført av ett firma? Grunnen til at jeg spør er at en huseier har lov til å utføre slikt arbeid selv. Ofte blir det lagt vannbårent etter hvert som rom blir pusset opp og da er det dyrt og upratisk (og unødvendig) å leie inn firma for å trekke noen få meter med rør hver gang ett rom er klart.
Hvis det er slik at firma må utføre jobben, kan da Enova svare på hvorfor dette er en forutsetning, prosjektet blir jo mye dyrere og neppe lønnsomt.
KE
   #7
 3,673     Hordaland     0
Denne tråden handler vel om selve det vannbårne systemet som man må ha for å fordele ut varmen i boligen. Varmepumpen i seg selv er en annen sak.

  (trådstarter)
   #8
 81     0

Hei Greenfee

Det er riktig at Enova gir støtte til væske/vann-varmepumpe for privat bolig. I denne tråden ønsket vi å annonsere at for eksisterende bolig kan man nå også få støtte til å installere vannbåren varme! For eksisterende boliger som ønsker å konvertere til vannbåren oppvarming kan det vannbårne anlegget bli en stor kostnad. Enova dekker da 25 % av kostnadene, opp til 10.000 kroner når du legger om til vannbåren varme i en eksisterende bolig.
   #9
 785     Vestfold     0
Hva legges i:

"Krav til utførelse

Arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon."
?

Så vidt jeg vet så krever det ikke noen autorisasjon for å bygge VBV system i privatbolig, samt at det ikke er definert noen minimums utdannelse/kurs krav for å prosjektere/bygge anlegg i egen privat bolig.

Jeg har en stor gammel enebolig fra 1925 som tidligere var oppvarmet av en kombinasjon av parafin, strøm og vann. Jeg driver å sluttfører bygging av lavtemperatur VBV anlegg med gulvvarme og viftekonvektorer. Varmekilde blir VV VP. hele anlegget blir bygd på 100% egeninsats bortsett fra oppkobling av elektrikker og borring av energibrønnene. VP er ferdig fylt med gass slik man ikke trenger å vakumere og fylle gass, slik at man ikke trenger F-gass sertifikat for å koble til VP.

Jeg er siv. ing. av utdannelse. Prosjektering og bygging av VBV anlegg er ikke spesielt komplisert.

Kvalifiserer noen del av anlegget mitt til å få støtte fra Enova?


KE
   #10
 3,673     Hordaland     0
Både varmepumpen og energibrønnen og arbeidet rundt det kan du få støtte for, 20 tusen uten energimåler og 30 med energimåler. Du kan også få opp til 4 tusen om du har temperaturregulering i rommene.
Det jeg derimot ikke klarer å få frem er hvor vidt en kan få støtte til selve det vannbårne systemet som legges rundt i gulvene samtidig som varmepumpe installeres. Enova refererer stadig til at kompetente personer skal utføre jobben men jeg blir ikke klok på hva man kan gjøre selv og ikke. Så vidt jeg har kommet frem til fra tidligere tråder så kan man sette inn varmepumpen selv når det ikke involverer gass. Det hele koker ned på hvilke dokumentasjon som må forelegge når man registrerer kvitteringene. Enova, hvilke kvitteringer er dere nødt til å ha på ett slikt prosjekt som Arneha113 gjennomfører? Sett at en har kvittering fra brønnborer for utført borring, kvittering på isolerte rør inn til boligen, kvittering på varmepumpe, kvittering på elektrisk tilkobling av varmepumpe, kvittering på deler benyttet i forbindelse med gulvvarmen, fordelerskap og til slutt kvittering på reguleringssentral med 8 kurser (sentralen plugges i stikkontakt og har trådløse romsensorer).

Hvis jeg har regnet rett kan man få støtte for 30+10+4=44 tusen for ett slikt prosjekt, Enova?