305    14    1  

Forhøyning av eksisterende støttemur med 40 cm

 55     Kjeller     0
I hagen står det en støttemur på noen gode høydemeter (cirka 3) mellom meg og naboen. Skal heve den eksisterende støttemuren med 40cm (2x200mm multiblokk). 

Jeg vil da kunne planere ut hagen. Arealet det er snakk om å planere ut er rundt 13 kvm med nye masser tilsvarende 40cm. 

Hvordan gjør jeg det. Når jeg river rekkverket som står i dag så vil det stå 5 sko til stolper som kan brukes som armering, men er det nødvendig med mer vertikalt kamstål? Lengden på muren er 5 meter. 


   #1
 2 040     Sørlandet     0
Har du noen bilder? Hva består eks mur av? Ikke sikkert du kan øke høyden på støttemuren fra 3m til 3,4m sånn helt uten videre.
  (trådstarter)
   #3
 55     Kjeller     0
Har du noen bilder? Hva består eks mur av? Ikke sikkert du kan øke høyden på støttemuren fra 3m til 3,4m sånn helt uten videre.

Den originale støttemuren er skikkelig støttemur mot det grønne huset.
   #4
 634     0
Den opprinnelige støttemuren er vel så stor at den var søknadspliktig da den ble satt opp, og i alle fall ville vært det i dag. Jeg blir overrasket om det ikke blir et søknadspliktig tiltak dette her. Blir en voldsom konstruksjon på 3.40 meter i alle fall. Om det ligger i tomtegrensen er det enda strengere regler enn om den står godt innpå din tomt. Ser ut som om dette er ganske nærme grensen.

Står noe her:
https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/bygg-mer-uten-a-soke/

Avhengig av lokale forhold, sol etc. er det ikke sikkert at nabo i det grønne huset liker planen din. Det bør du respektere ved at du nabovarsler etter "boka" og sender søknad til kommunen.
TSt
   #5
 7 543     0
Siden dette virker til å være tomtegrense så er det søknadspliktig iallefall.  Håper du har avtale med nabo allerede, må jo ha gjerde på toppen av dette igjen så jeg ville ikke vært han i det grønne huset i allefall.   Det mest naturlige ville vært å lage en inntrukket mur men da vil du ikke få brukt hele arealet.  Da kunne en beplante det utenfor, da trenger en ikke gjerdet på denne plassen en har i dag lenger heller.  
  (trådstarter)
   #6
 55     Kjeller     0
Jeg får gå å høre med produsent av forskalingsblokkene. Regner med de kan dette. Naboen er ivaretatt Smile
TSt
   #7
 7 543     0
Det må som sagt bygge søknad til her, det er det ikke noe tvil om. Med nytt gjerde oppå som du må ha så blir det jo nitrist hos naboen så vet ikke om han vet hva han evt har svart på. Har du ikke søkt kan han ombestemme seg.

   #8
 634     0
Enig. Selv om nåværende nabo er grei og man selv planlegger å bo der i 50 år til, så kan det jo hende at naboen flytter. Og da vet du aldri hva som skjer om det er ulovlig oppført. Er mulig å lage utrolig mye kvalm om slikt. Er det søkt og godkjent så er det i boks for all fremtid.
   #9
 2 040     Sørlandet     0
Har du noen bilder? Hva består eks mur av? Ikke sikkert du kan øke høyden på støttemuren fra 3m til 3,4m sånn helt uten videre.

Den originale støttemuren er skikkelig støttemur mot det grønne huset.

Hva legger du i «en skikkelig støttemur ? Stablestein? Plasstøpt? Big blocks? Sprøyta skråning?

40cm er ikke mye men eks mur må også tåle det.
HSt
   #10
 26 358     Lillestrøm kommune     1
40cm er veldig mye på toppen av en mur som er prosjektert til ikke å være høyere enn den er.

Så ja dette må prosjekteres, og søkes, ikke av blokkprodusent men av de som sitter på dimensjoneringen av muren under.