294    25    1  

Riva støtteveggar i sokkeletasje

 2 968     Vestlandet     0
Ifm at eg skal meisla opp og grava ut golvet i kjellar/sokkeletasje, forsvinn alle veggar unntatt berevegg i midten av huset. 

Det er snakk om 4 veggar  murt opp med teglstein. 3 tynne (ca 7cm totalt teglstein satt på høgkant med tjukk puss på begge sider), og ein tjukkare (ca. 14cm totalt. Liggande teglstein med puss på begge sider). 1 vegg er ved kjellardøra vinkelrett på grunnmursvegg som ligg 100% over bakkenivå. 3 av veggane (den tjukkaste i midten) står vinkelrett på grunnmur på langvegg under bakkenivå (om lag 2 meter opp på veggen). Grunnmuren er om lag 13m lang utvendig og desse veggane deler den opp i 4 seksjonar på 2m - 4m. Alle desse veggane er sat opp oppå sålen, og er såleis murt opp etter støyping av grunnmur og såle. Veggane er om lag 1,5m - 1,8m lange.

Den sida av huset som er under bakkenivå har på utsida (utanifrå og innover) stedlige massar, fiberduk, ca. 1m brei grøft med pukk, knotteplast, 10cm xps. Grunnmuren er om lag 21cm betong frå 1970 med 7cm plater av porebetong på innsida (veggane er murt mot sesse platene). Utan sprekker eller riss. 

Eg ser for meg at i alle fall den tjukkaste veggen kan vera murt off for å fungera som sidevegs støtte for grunnmuren mot marktrykk frå utsida. Kanskje dei to tynnare veggane på denne sida og er tenkt som det same, men eg lurar på om dei berre er sat opp som lettveggar for rominndeling, ettersom eine teglveggen er satt opp mot grunnmur som aldri har vore under bakkenivå.  

Sidan desse veggane står oppå sålen, ryk dei jo til når eg figger opp sålen. Eg tenker det skal gå greit, i alle fall midlertidig. Og at det er nok om eg murer opp ein ny vegg om lag på midten (der den tjukkaste teglveggen står) oppå den nye betongsålen, når den er på plass. 

Nokon som har innspel på dette?

3 veggar bortover
Riva støtteveggar i sokkeletasje - DSC_1149.JPG - Komlo

Tynn vegg, som eg lurer på om kun er rominndeling, sett frå sida
Riva støtteveggar i sokkeletasje - DSC_1150.JPG - Komlo

Tjukk vegg, som eg lurer på om kan ha støttefunksjon for grunnmur, sett frå sida
Riva støtteveggar i sokkeletasje - DSC_1151.JPG - Komlo
Signatur

HSt
   #1
 26 713     Lillestrøm kommune     0
Den tynne veggen kan vel gi sidestøtte den også, hvor lange blir yttervegg feltene med/uten denne veggen ?
  (trådstarter)
   #2
 2 968     Vestlandet     0
Den tynne veggen kan vel gi sidestøtte den også, hvor lange blir yttervegg feltene med/uten denne veggen ?


Ja, det kan dei absolutt. Utan desse tynnare veggane vert det litt over 5 meter frå "midtvegg" til yttervegg på eine sida, og litt over 6,5 meter til yttervegg på andre sida.
Signatur
HSt
   #3
 26 713     Lillestrøm kommune     0
Når vi satte opp KUB mur med armering så var 6.3m i lengste laget men siden det var garasje vegg under bakken så gjemte vi en forsterkning på utsiden under bakken
  (trådstarter)
   #4
 2 968     Vestlandet     0
KUB skal vel ha sidestøtte om det er over 6m og tilbakefylling over 2m. KUB veggen min på 6m er kun 15cm tjukkleik, mot grunnmuren min sine over 20cm tjukkleik. Til gjengjeld er KUB muren armert skikkeleg. Har høyrt at det vanlege på "min type" grunnmur er 2 horisontale armeringsjern i banketten og ikkje meir.

Eg skal forsåvidt ha nye veggar om lag der dei to tynnare veggane stod, så eg kan mura nye veggar der og. Då vert vel lengste spenn utan støttevegg om lag 4,5 meter.

Veggane må uansett fjernast midlertidig, ettersom dei står på sålen.
Signatur
HSt
   #5
 26 713     Lillestrøm kommune     1
Jeg vil tro at armeringen oppveier for tykkelsen og at sammenligningen derfor ikke er hekt irrelevant men jeg er ingen ekspert. Leca har også slike kurver over vegglengder og støtte men gir jo ingen fasit på dine vegger.
  (trådstarter)
   #6
 2 968     Vestlandet     0
2 av veggane har i alle fall forsvunne no. Kun den midterste står igjen. 
Signatur
   #7
 3 607     OSLO     0
om du legger ut en skisse/plantegning av hele sokkel etg, med disse veggene inntegnet på riktig sted, så kan det være lettere og antyde om disse har noen funksjon?
kan være skummelt/farlig og rive for mange vegger uten og vite om dem har noen funksjon/ bærende/ støttende funksjon

  (trådstarter)
   #8
 2 968     Vestlandet     0
Riva støtteveggar i sokkeletasje - Kjellar original nummer vegg.PNG - Komlo
Slik såg kjellaren ut. Vegg 1, 2, 3, og 4 er murt opp i teglstein. Dei andre er provisoriske i reisvegg med sponplater.
Vegg 2, som er om lag midt på er den tjukkaste teglsteinsveggen.
Den horisontale veggen midt på er berevegg i Leca.
Vegg 1, 3 og sponveggane er no rive ifm utgravinga.
Signatur
jaf
   #9
 5 031     tromsø     0
Kan du understøpe dei veggene ? Støpe en grøft under framtidig gulv motsatt vei av vegger ? Så støper du opp til vegg. Tar bort en teglstein i underkant og fyller i med betong. Slik av vegg får et hakk.
  (trådstarter)
   #10
 2 968     Vestlandet     0
Forstod ikkje heilt kva du meiner.

Planen min har vore å fjerna alle desse veggane midlertidig, medan eg grev ut av kjellaren, for så å mura opp igjen den midterste, evt. alle oppå ny såle.

Eg får gravemaskin dumper på fredag, så eg rekk nok ikkje nura noko nytt før den tid.
Signatur