575    27    2  

Fordelingsnøkkel brøytekostnader privat vei

 167     Arendal     0
Hei, er det noen kloke hoder som kan hjelpe meg med en fordelingsnøkkel?

Vi er fem hus i enden av an privat vei som er 100m lang
i begynnelsen av denne veien ligger et 6. hus som da bruker 25m veien..


Kan noen forklare en med 2 i matte hvordan vi da skal fordele regningen på 5000 kroner riktig mtp hvor stor del av veien vi bruker?
takker og bukker
Rogerala

   #2
 3 247     0
25x + 5*100x = 5000
525x = 5000
x = 5000/525 = 9.52

De som bor innerst betaler da 952 hver.
Den som bor ytterst betaler 238.

Edit - ser at avrunding gjør at det mangler 2kr totalt, dere får enten regne mer nøyaktig eller la den som betaler regningen ta det Wink
   #3
 18 990     Akershus     1
Kr 5000/6hus=833kr/hus

Dette er en gordisk knute. Hos oss ble det ikke noe utbygging av vann og kloakk før en innførte en for alle. Alle for en. Rettferdig? Tja. Om ikke de 5 er med, må nr 6 spå opp 25 m vei på egenhånd. Ev bestille egen brøytetraktor.
Signatur
   #4
 5 020     0
Ikkje gløym at den gordiske knute var løyst med sverd....
Ellers er jo slike fordelinger perfekt for langvarige nabokrangler og popcorntid, men veglova er jo relativt klar.
HSt
   #5
 23 775     Lillestrøm kommune     0
Veiloven er ikke klar, vintervedlikehold kan godt fordeles etter antall og ikke lengde Smile
   #6
 5 020     0
Veglova skiller ikkje på vintervedlikehald og anna vedlikehald:
§ 54.Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand. Plikta kan oppfyllast med yting av materiale eller arbeid eller med betaling av pengar.
HSt
   #7
 23 775     Lillestrøm kommune     0
Ja og da er det sedvane at brøytekostnader kan fordeles etter antall brukere og ikke lengde

Det har trolig med at brøyting ikke bare er en km avgift men oppmøte, brøyting av avkjørsler/P-plasser osv

Jeg vil anta at dette kanskje er forankret i jordskifte rett avgjørelser men har ikke sjekket dette

   #8
 5 020     0
Fordeling på antall brukere kan godt være avtalt i mange tilfeller, men veglova vil alltid gjelde om nokon (ein av partane) er uenige i fordelinga, men mange vil nok godta litt skjeivfordeling for å behalde nabofred og unngå jordskifterett. Sedvanerett har eg aldri hørt om i slik saker, veglova er frå 1963.

   #9
 2 261     Asker     0
Dere kan si at hver husstand tar 2/11 deler av kostnader knyttet til veg og nederste tar 1/11. Lett å regne på og fakturerer inn litt at det ikke alltid kun er lengde som teller. Å brøyte 70 eller 100m vei er nok relativt lik pris. Oppstart er en faktor. Samme med vedlikehold.
Signatur
   #10
 18 990     Akershus     0
25x + 5*100x = 5000
525x = 5000
x = 5000/525 = 9.52

De som bor innerst betaler da 952 hver.
Den som bor ytterst betaler 238.

Edit - ser at avrunding gjør at det mangler 2kr totalt, dere får enten regne mer nøyaktig eller la den som betaler regningen ta det Wink

Hva menes med x her?

Jeg kommer til 958kr og 208kr
Da koster de første 25m: 5000kr/4/6brukere=208kr
Signatur