515    25    0  

Terrasse i skråning. Problemer med kommunen

 14     0
Hei.

Vi har bygget en terrasse i en skråning. Denne er plassert 2 meter under bakkeplan til vår hage da store deler av vår hage er en skråning.

Vi har diskutert med kommunen i mange år og fått alt OK frem til i dag. Da kom denne mailen.
Det viser seg at selv om terrassen er 1 meter høy, så skal fortsatt terrassen medregnes i det bebygde arealet (alt over 0,5 meter påvirker BYA). Dette gjør at terrassen derfor fortsatt er i strid med bebyggelsesplanen, selv om den kun blir 1 meter over terrenget. Dette er fordi alt måleverdig areal som ikke er vist på plankartet er i strid med bebyggelsesplanen.

Jeg leser da på dibk.no dette:

Konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 meter over gjennomsnittshøyden av det planerte terrenget rundt konstruksjonen/bygningsdelen, skal medregnes i bebygd areal. Det er kun den delen av konstruksjonen/bygningsdelen som stikker mer enn 0,5 meter over gjennomsnittshøyden av det planerte terrenget, som medregnes


(https://dibk.no/Templates/DIBK/Pages/Veiledninger/Print/PrintChapter.aspx?chapterId=5001

Gjennomsnittshøyden blir da lavere en hva selve terrassen er bygget på da den ligger under bakkenivå? 

Noe jeg ikke skjønner her.
   #1
 3 191     I huset mitt     0
Kanskje kommunen ser på regelen med høyder over terreng i absolutt forstand?. -Aka de bryr seg ikke om noe er +1m over eller -1m under terreng, så lenge det er utbygd.

Løsningen er vel å søke om tiltaket.
  (trådstarter)
   #2
 14     0
Kanskje kommunen ser på regelen med høyder over terreng i absolutt forstand?. -Aka de bryr seg ikke om noe er +1m over eller -1m under terreng, så lenge det er utbygd.

Løsningen er vel å søke om tiltaket.


De må vel forholde seg til reglene de og hvis vi må det?

Vi må søke om dispensasjon for det hvis vi ikke får det godkjent.
   #3
 3 191     I huset mitt     0
Tja, hvis vi fortsetter på mitt innspill/resonement, så er vel kommunen opptatt at man ikke kan omgå byggeregler ved å grave seg ned fremfor å bygge i høyden på eks skråtomter.Wink

Men har dere holdt på med dette i mange år med kommunen, så antar jeg det er mye historie som er utelatt.


En fordel med å søke og godkjenning er jo at da har man dokumentert en godkjennelse om det dukker opp en nabo etc som klager en gang i fremtiden.
  (trådstarter)
   #4
 14     0
Absolut. Vi ønsker få det godkjent. Skråningen er en naturlig del av hagen vår. Den består kun av råtnende trær og annet hageavfall fra tidligere eier. Derfor vi bygget en terrasse over der. Så det er ikke gjort noen endringer i terrenget.

Men tolker jeg regelverket riktig att ingen del av terrassen overstiger 0.5 meter da skråningen er høyere en selve terrassen. Terrassen rekker ikke opp halvveis til hagen over skråningen.

Vi har søkt å de mente sist att de skille bli godkjent etter mye frem å tilbake. Men så fikk vi dette i dag da.
jaf
   #5
 5 539     tromsø     0
Kan dere be om å justere terreng ?

  • Plattingar på bakken: Skal du byggje ein platting som ikkje er høgare enn 0,5 meter over bakken? Da kan du byggje utan å søkje, så lenge planane til kommunen ikkje set andre grenser. Du kan plassere plattingen heilt inntil nabogrensa. Slike plattingar skal heller ikkje reknas med i det arealet du ha lov å byggje på eigendommen din.


Hentet fra https://dibk.no/bygge-eller-endre/har-du-planar-om-a-byggje-terrasse-eller-tilbygg-etter-1.-mai/
HSt
   #6
 30 394     Lillestrøm kommune     0
Lag en skisse til oss på papir og ta bilde av den eller ta et bilde ute. Vi vil se terrasse i snitt gjennom skråningen. Er ikke helt sikker på at alle forstår hvordan terassen ligger i terrenget
  (trådstarter)
   #7
 14     0
Lag en skisse til oss på papir og ta bilde av den eller ta et bilde ute. Vi vil se terrasse i snitt gjennom skråningen. Er ikke helt sikker på at alle forstår hvordan terassen ligger i terrenget

Sånn her ser terrassen ut. ut ifra en enkel skisse. Den ligger 2 meter ned i en skråning som består av ikke planert terreng. Hagen er da 2 meter over høyeste del av terrassen. Det er lov å bygge en terrasse opp til 1 meter uten å søke. Så lurer på hvorfor vi nå får dette. Jeg snakket med en byggmester som mente terrassen ikke er søknadspliktig da den ikke står på planert terreng og er 2 meter ned i skråningen.


Terrasse i skråning. Problemer med kommunen - 333ecb65b522498c86f5c920896a0931.png - rolund

   #8
 679     0
Jeg har søkt, og fått godkjent en terrasse som minner en del om det du skisserer der. Jeg inkluderte KUN den delen av terrassen som er høyere en 0,5m fra gjennomsnittlig terreng som BYA.
Dvs, hvis terrassen stikker ut 6m, og kun 3m av partiet er over 0,5m, så inkluderes kun det.
10.000,- kr takk, for den søknaden.
NB, hvis du må søke om dispensasjon så kan du plusse på 8000,- i tillegg..
   #9
 3 191     I huset mitt     0
Kommunen hos trådstarter er muligens fokusert på hvor mye terassen stikker opp av terenget der den står, ikke hvor lav den er iforhold til annet (tilfeldig)valgt punkt på tomta. Wink

  (trådstarter)
   #10
 14     0
Jeg har søkt, og fått godkjent en terrasse som minner en del om det du skisserer der. Jeg inkluderte KUN den delen av terrassen som er høyere en 0,5m fra gjennomsnittlig terreng som BYA.
Dvs, hvis terrassen stikker ut 6m, og kun 3m av partiet er over 0,5m, så inkluderes kun det.
10.000,- kr takk, for den søknaden.
NB, hvis du må søke om dispensasjon så kan du plusse på 8000,- i tillegg..

Ja det er den jeg å har funnet. Å da er de ikke noe av terrassen som er over 0.5 meter.