#21
 297     0
Om det er en regulert vei naboen har,selvom den er privat og at veien ligger inntil din tomt har ikke naboen eller du lov til å sette gjerde i tomtegrense... gjerde skal stå ett stykke fra regulert vei pga krav til snørydding og div og da blir eneste alternativ inn på din tomt. Jeg har samme problem,jeg eier veien som ligger inntil nabo sin tomt. Jeg fikk ikke lov av kommunen og sette gjerde i tomtegrensen for de forlangte at det skulle settes av plass til snørydding og da havnet gjerde inn på naboen sin tomt.

   #22
 5 563     0
Så du mener at han bare skal godta at andre tar seg til rette på andres eindom?
Ingen vil da godta at noen har satt opp gjerde, hytter, garasje osv. på sin tomt uten tillatelse.

Nei, hadde jeg ment det hadde jeg skrevet det. Fint stråmannsargument, forøvrig.

Man kan fjerne alt som står oppført på eiendommen som trær, gjerder, garasjer osv. som er ulovlig oppført.


Er dette noe du vet, eller noe du tror/mener? Jeg tror du blander "slik er det" med "slik mener jeg det burde være". Muligens er det du skriver riktig, men jeg tror det er feil - i alle fall er det grovt forenklet. Dersom TS stikker bort med saga si i dag og setter i gang mens naboen er på jobb vil det utvilsomt bli åpnet for et rettslig etterspill (mot TS). For ikke å snakke om den åpenbare forverringen av et naboskap det vil medføre.

Jeg tror ikke man har krav på fullt så mye som du antyder. Eiendomsretten står gjerne sterkt, men den er ikke alltid suveren. Mitt poeng er at man må ha fokus på målet. Målet i seg selv er jo ikke å sette naboen på plass, stå på krava, få alt man har rett på, osv. Målet er heller ikke et godt naboskap, i den forstand. Målet er (antar jeg) å bygge huset man ønsker å bygge og ha et godt liv i det huset.

Slik jeg forstår TS har han forstått at det målet er viktigere enn å sette naboen på plass og stå på krava. Derfor er mitt poeng: Dersom man løfter blikket, og teller til 10, kan man oppdage at det er mer verdt i det lange løp å svelge en kamel eller to.
   #23
 225     0
Eiendomsrett er en særdeles misforstått rett. I hovedsak er eneste sikre at du har en del plikter som eiendomseier, men rettighetene dine er temmelig svake. Er svært mange forhold som spiller inn, og nært sist i rekka er spørsmålet hvem som faktisk eier grunnen.

Så oppsummert; du kan gjerne ha så rett du vil, men det er få eller ingen forhold i norsk lov som gir deg rett til å håndheve den retten selv. Da må du ha en rettskraftig avgjørelse og øvrighetas inngripen.
  (trådstarter)
   #24
 535     Horten     0
Hei folkens og takk for mange gode råd.

Som sagt vil jeg gå inn med ønske om dialog, og klubbe/motorsag ser jeg ikke som et alternativ.

Gjerde skal bort, det er udiskuterbart da jeg allikevel skal grave for masse utbytte der det står.

innkjøring skal han få ha, men det skal jeg også, og nå etter dette skal jeg ha det som er det mest hensiktsmessige for meg.

Om det skulle vise seg nødvendig, vil jeg derimot sette opp et krav om at innkjørsel trekkes ut til tomtegrense, og noe gjerde gidder jeg ikke sette opp der siden det da blir et uforholdsmessig stort inngrep, og vil gjøre det trangt mot min tiltenkte garasje.

Dette kravet vil selvsagt ikke realiseres, da jeg nok tror man tar til fornuft og at jeg ikke skal falle ned til det nivået.
   #25
 4 846     NITTEDAL     0
Jeg får håpe eiendomsretten er såpass sterk at om TS får oppmålt eiendommen til å gå 1 meter forbi naboens gjerde, så vil han ha rett på å fjerne dette.

I min verden er et godt naboforhold en gjensidig forpliktelse. Om eneste muligheten for et godt forhold er å la naboen få ha et ulovlig oppsatt gjerde på min tomt, er dessverre skilsmissen et faktum. At man henstiller naboen om å flytte det før man går drastisk til verks er allikevel en selvfølge.

Selv har jeg naboens nyere tomtemerke inne på min adkomstvei, grunnet dårlig merking fra gammelt av. Kunne ikke falle meg inn å hevde min rett til noe som helst om naboen kom og sa at jeg måtte flytte veien 1/2 meter fordi han plutselig skulle utnytte dette hjørnet som idag nærmest er utmark. Jeg må i så fall pigge ned en mur på motsatt side, men det er jeg som fra gammelt av har gjort feil og får ta konsekvensen av det.

Enkelte ting er geit å se mellom fingrene med i et naboforhold, men med en tomt på forholdsvis få kvadratmeter skal man verne om hver cm.

   #26
 2 018     Strømmen     1
Elsker å klippet i kontekst:

Om du skal være så aggresiv har vi ikke noe å snakke om, og jeg finner sikkert noe å ta deg på om det er det som må til.

Litt sur og hevngjerrig kikket jeg litt på kartet over området

Det som ikke er diskuterbart er min plassering av garasje, den blir 1 meter fra grenser øverst til høyre i bildet, litt for jeg kan, og litt for han er en klovn.


Gjerde skal bort, det er udiskuterbart

Tror nok dette er starten til et godt naboforhold, med gjensidig respekt Smile
 
Signatur
   #27
 4 846     NITTEDAL     0
Du må ikke se helt bort fra hva som var foranledningen da elby....


"Nabo: Å hvor i H..... har du tenkt å ha innkjørsel-jeg eier over halvparten av grensa mot veien her"

"Nabo: Hva da vi? jeg trenger ingen løsning bare du holder deg unna min tomt og bygger lavt hus slik at du ikke tar sola mi."


   #28
 2 018     Strømmen     0
Du må ikke se helt bort fra hva som var foranledningen da elby....
"Nabo: Å hvor i H..... har du tenkt å ha innkjørsel-jeg eier over halvparten av grensa mot veien her"
"Nabo: Hva da vi? jeg trenger ingen løsning bare du holder deg unna min tomt og bygger lavt hus slik at du ikke tar sola mi."

Så den... men noen må jo snakke naboens sak Smile
Signatur
   #29
 6 690     Akershus     0
Skulle tro du var naboen, elby? Wink

(siden jeg så denne tråden rett etter den var publisert i går fikk jeg med meg gnr/bnr på bildet og vet at det ikke er i Lillestrøm!)
Signatur
   #30
 2 018     Strømmen     0
Da kan jeg fortelle: jeg ga naboen tinglyst veirett, i en lengde av 27 meter,
og en bredde på 4 meter, og naboen har bygget sin bod godt inn på min
eiendom...og der står den, for evig tid... alt for et godt naboforhold...
Signatur