#291
 752     0
Full støtte til sistnevnte taler.

Stakkars Tom vet ikke hva som venter når de kommer og henter ham.

   #293
 1 096     Østfold     0Vel, det er akkurat slik min nabo gjør det. Bygg uten byggesøknad. Bygg på annen manns grunn. Bruk friområdet som din egen eiendom og drit i at naboer blir sure.Interessant det der med friområde. Min far sa engang at friområdet bak tomta hans kunne brukes til ganske mye faktisk, sågar kunne man lage potetland der.

Noen som vet noe mer om slike ting?
Tom
  (trådstarter)
   #294
 1 545     Sørlandet     0
I dag kom svaret fra Fylkesmannen. Leveggen blir stående.

Kjernen i vedtaket er følgende:

Først slås det fast at tiltaket krever en dispensasjon fra avstandskravet i Pl.bl.

Så kommer vurderingen av hvorfor dispensasjon likevel kan gis:

Tiltakshaver har opplyst at hensikten med leveggen er å skjerme mot innsyn mot/fra  naboeiendommen, og dette er etter Fylkesmannens syn et saklig pro-argument for godkjennelse av plassering. Det er videre klart at en plassering av leveggen så nært nabogrensen så mulig vil sikre tiltakshaver en best mulig utnyttelse av tomten.

Utover dette tas det forbehold om at leveggen kles på en fin måte mot meg som nabo og at vedlikeholdsproblematikken er så ubetydelig at den ikke er å betrakte som et moment i saken.


Med andre ord: Sperrer en levegg for innsyn, er dette grunn nok til å tillatte leveggen. Og når den først tillates, bør den stå nærmest mulig nabogrensen slik at man får utnyttet tomten best mulig.


Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Det er derimot en mulighet for å oversende saken til Sivilombudsmannen. Noen ganger velger da Fylkesmannen å omgjøre sitt eget vedtak etter å ha vurdert Sivilombudsmannens synspunkter.

Jeg synes selvfølgelig ikke dette vedtaket er forankret i lovverket og legger her ut mitt brev til Fylkesmannen. Her har jeg referert til Sivilombudsmannen og ombudsmannen sier klart at innsyn/utsyn er et personlig forhold som ikke skal tillegges avgjørende vekt. Videre vektlegger Sivilombudsmannen vedlikeholdsproblematikken som et argument som derimot skal være med i vurderingen.

Slik jeg ser tolker det har Sivilombudsmannen og Fylkesmannen fullstendig motsatt syn på hva som skal være særlige grunner i en dispensasjonssak.

Fint hvis noen av dere tar dere bryet med å lese gjennom det vedlagte brev og gjøre dere opp en mening om Fylkesmannens vedtak er ihht lovverket og i tråd med Sivilombudsmannens synspunkter eller om også dere finner at Fylkesmannens synspunkter kræsjer med Sivilombudsmannens synspunkter.

Signatur
   #295
 374     0
Skummet bare, men etter det jeg kan se har du vært veldig bastant i argumentasjonen og referert til lovtekster. De som vurderer saken er mennesker som deg og meg, slik at de ofte vil bli påvirket (kan jo diskuteres hvor ubevisst det er) av hvordan du legger frem saken.

I tillegg har du et problem med at du ikke har sansynliggjort at dine ulemper blir markant større enn fordelene til naboen. Dette er egentlig hovedpunktet jeg tror du blir tatt på. Hadde du passet bedre på her, og sørget for god dokumentasjon på kvantifiserbare mål (som verdiforringelse pga boksfølelse, tapt sol) så hadde du kanskje fått det igjennom. Du burde også lagt vekt på elementer som saksbehandler kjenner seg igjen i, gjerne på et emosjonelt nivå.

Men dette blir jo bare synsing...
MML
   #296
 253     0
Jeg synes du blir litt for personlig i argumentasjonen din. Forsøk å være mer objektiv.

Ellers så virker det jo som du er blitt utsatt for en rekke saksbehandlingsfeil og uheldige omstendigheter. Er virkelig denne leveggen så stort problem eller har dette blitt en prinsippsak?
Tom
  (trådstarter)
   #297
 1 545     Sørlandet     0
Prinsippet er selvfølgelig viktig, men vi klager jo fordi vi synes leveggen er stygg, skjemmende og stjeler lys. Og på bakgrunn av at naboen gjentatte ganger driter i nabogrensa og tar seg til rette på min eiendom blir det jo ikke noe bedre at han nå har lovlig rett til å være på min eiendom hver gang han finner det for godt å vedlikeholde eller sjekke noe på baksiden av leveggen.

Når Sivilombudsmannen uttaler at innsyn er et personlig forhold som ikke skal ha avgjørende vekt, synes det rart at Fylkesmannen mener at selve innsynet faktisk skal ha avgjørende vekt. Selv om det bare er til en gruset plass foran garasjen og ikke til et sted der man faktisk har en uteplass.

Hvordan kan Fylkesmann og Sivilombudsmann ha så forskjellig syn på hva som er en særlig grunn er vel det store spørsmålet. En av dem må vel ha feil eller er det jeg som går glipp av noe her?

Signatur

   #298
 735     Det glade Sørland!     0
Jeg synes brevet ditt er for langt og detaljert Tom. Men at du har klart å beholde objektiviteten er veldig bra. Oppfattes man som sutrete og kranglete taper man mye.

Synes det er UFORSTÅELIG at kommune og fylkesmann vektlegger totalt anderledes enn sivilombudsmannen og gjeldende rettspraksis i Norge... ???

Er det noen jurister her på forumet som kan opplyse oss uvitende???

Håper du vinner frem til slutt!!!
Signatur
   #299
 149     Vestfold     0
I lys av å bare ha lest første innlegget ditt.
Ser der at du vant fram når det gjalt grensegangen.
Hvorfor ikke gi seg der i steden og vise litt storsinn isteden for å krangle i 3 år. Om en levegg som naboen din satte opp i sinne etter å ha tapt når dere gikk grensegang?
are
   #300
 60     0


I dag kom svaret fra Fylkesmannen. Leveggen blir stående.På tide å slikke dine sår og la denne saken ligge nå.

Mest sannsynlig har du påført både naboen din og saksbehandler mange søvnløse netter og timesvis med irritasjon.
Nå gjelder det bare å hilse høfflig på naboen og smile hver gang du ser han - DET vil irritere han enda mer.

Når våren kommer skal jeg ta meg en tur over til naboen din og spraye hekken hans med RoundUp.
Jeg bor ikke så langt unna.
Må bare vente 3 mnd for da har internettleverandøren min slettet den IP som jeg benytter når jeg skriver dette.

Når du ser den brune hekken hans får du bare smile ov vinke taktfast.
Signatur