#301
 171     0
Evnt. så kan du og bruke blanding av edikk og vann, det skal være like effektivt som roundup.Wink Rimeligere er det og.. liten dusj strategisk rundt på buskene, da helst på naboens side.

   #302
 208     Oslo     1
Jeg skummet gjennom brevet, og her ble det altfor mye. Det ble veldig personlig, og lite objektivt. I tillegg kom dine argumenter for at dette er til ulempe for deg veldig dårlig fram (om de i det hele tatt er der.)

Dersom du ønsker å gå videre med dette, så er jo nabolovens regler om at ingen må ha noe som urimelig eller utturvande er til ulempe for naboeiendommen. (§2)

men da er det sivil sak som gjelder. Og spørsmålet er om man orker å bruke enda mer energi den veien. Du har en nabo som kommer til å krangle hele tiden, og denne gangen fikk han en seier. Det handler om å svelge noen kameler for å få ro i sjela.
   #303
 752     0

Fint hvis noen av dere tar dere bryet med å lese gjennom det vedlagte brev (..)Jeg tok meg bryet!

Og jeg synes du skal lene deg tilbake og slippe taket nå.

For vil du virkelig ha setninger som dette i hodet ditt:


I tillegg fremkommer det at siden man dispenserer fra et lovbestemt forbud, kreves det ikke bare en
interesseavveining, men en betydelig overvekt for å kunne gi dispensasjon.


Len deg tilbake og la Are ordne opp i dette. Eller enda bedre, lat som om naboen din ikke finnes. It is easy if you try.
   #304
 270     Skedsmo     0
Hei Tom, jeg føler med deg.

Jeg har en nabo som deg, og også hos meg er det et gjerde/levegg som er en del av et problem.
Jeg har en tinglyst veirett over tomten hans slik at jeg kan komme meg ned til vår nedre parkeringsplass. Men han har nå satt opp en gjerde(hvis man kan kalle det det?) som er 180 cm høyt og tett. Og dette går slik at jeg ikke kommer ned med bilen til min parkeringsplass. Kommunen, selv etter å ha vært der, så ikke noe problem med gjerde da "Naboer har lov å sette opp gjerde på nabogrensen). Så vi har nå engasjert en advokat, hvos vi ber han korte ned gjerde noe, slik at vi kan bruke vår parkeringsplass. Merk, vi krever IKKE at han skal fjerne hele gjerdet.

Men at du orker å gjøre så mye med kommunen, det forstår jeg ikke. Lei heller inn en advokat, som er en profesjonell part. Han ser om dette er noe å gå videre med.

   #305
 57     Østlandet     0

Når våren kommer skal jeg ta meg en tur over til naboen din og spraye hekken hans med RoundUp.
Jeg bor ikke så langt unna.


Jeg regner med at dette er en "joke gone bad" fra din side Are.

Slikt gjør man simpelt hen ikke.

   #309
 156     Vestlandet     0
Jeg har lest gjennom Tom sitt vedlegg til Fylkesmannen, men tar den store saken på husken ellers.

Jeg leser både Ombudsmann og Høyesterett som deg. Naboen må kunne påvise en slags objektiv SÆRLIG GRUNN. Det er lovens krav og standarden er som 4 m regelen objektiv. Den som søker dispensasjon må ha en særlig grunn og spesielt knyttet til BEHOV for boligen, altså ikke subjektive behov som f.eks. å ville ønske å se minst mulig til deg som nabo. Det kan være praktisk soleplass hvis de ellers er få andre, eller på en eller annen måte forbedre noe som ellers ikke kan forbedres uten dispensasjonen.

Inn under vurderinge hører også din protest og eventuell saklighet i å miste luft innsyn, gjøre det mørkere i rom eller oppholdsarealer i ved eller i din bolig.

Nå er en 2 m levegg ikke store saken medmindre du lever i lavereliggende terreng, og taper utsikt/sol/får ekstra vind mv.

Både Kommune og fylkesmann (v/saksbehandlere) har ikke vært særlig på høyden. Og det er rett som du sier, man skal ikke bare si at særlige behov/grunn er vurdert, men må forklare på en kortfattet måte hva som er vurderinge av kryssende interesser og skjønne over temaene, jfr. forvaltningslovens § 25. (noe saksbehandlere svært ofte ikke forstår at de skal gjøre)

Jeg opplever båte Kommune og Fylkesmann som "lettbente" og ikke særlig faglig og juridisk kyndig.

Det er nå slik at "lettere udyktighet" hos saksbehandlerne skaper mange saker. Hvis de derimot oppdager skjønnselementer bl.a. i forhold til "særlige behov", og presenterer momentene slik du vil, så vil mang en Kommunal vurdering endre med andre resultater.

Dessuten har DU systemet MOT DEG. Du er flink, objektiv og til dels saklig, men STRI. Det liker ikke systemets folk. De vil være flinkest og vil gjerne ha deg bort at deres "saklige landskap"

Dessuten skriver du selvsagt for langt for noen og enhver.

Og det gjør jeg også her, selv om jeg har vært kortere enn Ombudsmann osv.

Systemet setter "rødt merke" ved deg og vil ikke tape overfor en som skjønner ganske mye, og argumenterer for dette.

Da vinner systemet uansett hvor store DUMHETENE har vært.

Altså du skal helst holde kjeft og ikke plage andre med bagateller. Selv om du har rett

Signatur
   #310
 3 258     Akershus     0
Er det ikke lov å innse at man har tatt feil og tapt?

Ville latt det stå som et punktum i saken og gått videre i livet, evt vurdert om det var til å leve med og vurdert å flytte hvis det ikke var det.
--------------------------

Og etter kampens hete kan det kanskje være et poeng å tenke litt på hvilket press en har utsatt naboer og ansatte i kommunen for. Man kan også være en god taper og være litt ydmyk. Det er ikke enkelt men det viser hva man er lagd av.
Signatur