#11
 1 357     Oslo     0
Jeg viser til innlegg #3 av KjellG.

I en ideell verden burde vi ikke harsellere med noen. Det burde ikke være krig og konflikter og alle burde være vennlige mot hverandre. Men vi lever dessverre ikke i en ideell verden. Derfor slåss vi, mobber og dreper hverandre.
Menneskedyrets historie på jorda har vært preget av sult, fattigdom og knapphet på ressurser. Derfor har mennesket måttet kjempe og slåss for å overleve. I vårt genom ligger den nedarvede trangen til å overleve.

Aldri tidligere har jeg satt ytringsfriheten høyere enn jeg gjør i dag, så de "elektrofølsomme" er i sin fulle rett til å si fra.
For lenge siden så jeg den kvinnelige lederen for foreningen for "de elektrofølsomme" stå fram på TV.
Hun var en katastrofe av overtro, konspirasjonsteorier og uvitenskapelig tenkning. Dessuten nektet hun stadig å besvare spørsmål.
Snåsa-mannen ble tilbudt å være med på noen vitenskapelige forsøk, men avslo. Det var lurt av ham.
Det er utført forsøk med "elektrofølsomme". De ble satt i et rom hvor man kunne slå på og av elektromagnetisk stråling. Så skulle de registrere/notere ned når de følte ubehag/ikke ubehag.
Deres notater stemte ikke med den faktiske strålingen i rommet.

Vår hjerne er kompleks. Folk som tror de er overfølsomme for elektromagnetisk stråling, må jo få lov til å tro det.
Men de bør vel selv betale for å få flyttet på antenner/skjermet strålingen. Eller kanskje ikke?
Vi ble alle påtvunget disse nye målerne og totalsummen ble på flere milliarder kr., som vi må betale selv.
Da har vi vel råd til å gi disse få "overfølsomme" noe gratis teknisk assistanse, som kanskje kunne forbedre ders hverdag?
Signatur

  (trådstarter)
   #12
 3 028     Vestlandet     0
Det var litt derfor jeg var nysgjerrig på muligheten for å ha måleren ute. Da har de en vei ut av de de oppfatter som et problem. Men regninga må de ta selv. Ellers er det jo ikke grenser for hva samfunnet kunne måtte betale for.

   #13
 22 879     Akershus     0
Enig i at målerskap bør være en privatsak, men stiller meg litt uforstående til at det skal være så vanskelig å få fortsette med manuell innrapportering. Med PC eller telefon med tonesignallering kan dette enkelt gjøres slik at netteier har minimalt med arbeide rundt dette. Selv bidrar jeg med gull-pris for en AMS-måler som teller ca 100kWh/år. De kan hente et manuell-bidrag derfra.
Signatur
  (trådstarter)
   #14
 3 028     Vestlandet     0
Med manuell innrapportering mister jo netteier, og samfunnet som helhet, fordelene med AMS. Bedre prising, feilsøking osv. Det er selvsagt ikke et problem om bare et fåtall får fritak, men hvis det blir mange.

Nettselskapene er pålagt å innføre AMS fra NVE, så netteier har ikke anledning til å gi fritak på egen hånd tror jeg.
   #16
 3 420     0
Enig i at målerskap bør være en privatsak, men stiller meg litt uforstående til at det skal være så vanskelig å få fortsette med manuell innrapportering. Med PC eller telefon med tonesignallering kan dette enkelt gjøres slik at netteier har minimalt med arbeide rundt dette.

Å utvikle og vedlikeholde programvaren som skal ta imot disse rapportene er ikke "minimalt med arbeid".

Å opprettholde og vedlikeholde en fysisk mottaks-mekanisme (PC / telefon med tonesignalering) er ikke "minimalt med arbeid".

Å oppdatere programvaren rundt ASM for å handtere skikkelig at det mangler data "som skulle vært der" (f.eks. timesavlesing) er ikke "minimalt med arbeide".

Å oppdatere avregnings-programvaren til å handtere ufullstendige data som kommer fra en annen kilde er ikke "minimalt med arbeide".

Å oppdatere analyseprogrammer (f.eks. for å beregne nødvendig kapasitet) til å ta inn ufullstendige data fra en annen kilde er ikke "minimalt med arbeide", og kan føre til feilaktige resultater.

Osv. osv. osv.

Eller kort sagt: "Sand i maskineriet" gir ikke "minimalt med arbeide".
   #17
 3 943     0
Man kunne løst dette med å lage en egen tariff som tok hensyn til ekstrakostnadene - tipper vi snakker 10-100 per kWh Wink

I så fall kunne man hatt måndelig avlesning og manuell rapportering basert på en (høy) snittpris for de som absolutt vil.

   #18
 22 879     Akershus     0
@keal. Enig i at det er endel å stelle med. Samtidig, dette har vært i drift helt til AMS kom og er kanskje i drift fremdeles. Ferdig utviklet. OK en får big data med en grovere oppløsning enn timesmålt, men for hvor mange?

Mener fortsatt at dette synes akseptabelt. I andre sammenhenger tilrettelegger vi for folk som ikke er helt A4, hvorfor skal disse behandles annerledes, bare fordi så mange mener de tar feil? De må egentlig ha det ganske strevsomt med dette.
Signatur
  (trådstarter)
   #19
 3 028     Vestlandet     0
Jeg mener det også var noe snakk om "skitten strøm" i rettsaken. Det er vel overlagring fra strømmåleren på 230v de mener med det tror jeg? Det er vel andre kilder som bidrar mer til det, både i og utenfor eget hjem skulle man tro.

Så jeg har inntrykk av at mange av disse anti-ams folka ikke vil være fornøyd med manuell avlesning av moderne måler.
   #20
 22 879     Akershus     0
Den jeg kjenner er finske Aidon. Så langt jeg vet er den i hovedsak basert på er radiomesh-nett mellom målerne. Enhver måler kan dermed være reléstasjon for en nabo i skyggen. På vanskelige steder kan en bytte radio til en form for 4G ruter. En slik stasjon kan også være samlepunkt for en avsides grend. Poenget er at kommunikasjonen er høyfrekvent radio, ikke Powerline communication. Det siste har vært brukt, men synes å ha mistet futten. Med radiokommunikasjon bidrar ikke målerne til «skitten strøm .
Skitten strøm er levert fra et kullkraftverk? Grin

Tror de mener et strømnett hvor lasten slett ikke er ohms. Dvs lasten kan ha komponenter med høyere frekvenser, typisk elbilladere, frekvensomformere, dimmere osv. Dette er grums på nettet som ikke kan tilbakeføres til måleren.
Måleren kan imidlertid føre til mye radiokommunikasjon der det er mye relévirksomhet og retransmittering. 

Her https://www.nmf.no/wp-content/uploads/2019/03/Fremgangsma%CC%8Ate-AMS.pdf finner en noen synspunkter om skitten strøm. De synes å mene at enhver datakommunikasjon innebærer skitten strøm i form av stråling.
Signatur