#21
 3 420     0
Samtidig, dette har vært i drift helt til AMS kom og er kanskje i drift fremdeles. Ferdig utviklet. OK en får big data med en grovere oppløsning enn timesmålt, men for hvor mange?

"Dette" betyr i denne sammenhengen en enkelt komponent i et ganske stort system som må komme på plass.

Ja, vi har rutiner for å konvertere analog(!) tonesignalering til digitale verdier (det er faktisk ganske trivielt). Men derfra gikk informasjonen inn i et helt annet system, helt andre rutiner, helt annen maskinvare. Det eneste du reelt kunne gjenbruke er en DMTF-dekodingsfunksjon, men det er noe du finner i pakker på tolv på internet.

Så må du intstallere et telefon-grensesnitt på det nye AMS-avregnigns-systemet. Kanskje det ikke ligger noen ordinær telefonlinje fram til maskinrommet, og det må installeres. Og så er det bare å få på plass all programvaren som skal handtere dissse DMTF-verdiene, slå opp i abonnent-basen på grunnlag av inntastet nummer, få omformet avlesingsverdiene til passe format ... Antagelig ville det være billigere å ha en sekretær som kunden kunne ringe, fortelle hvem han er, og lese opp tallene, og sekretæren ville taste inn verdiene.

Du ville fortsatt ikke ha de manglende verdier. "Grovere oppløsning enn timesmål" ... Det er sant nok! Det var bare de siste par årene med manuell avlesing jeg raporterte hver måned, 720-744 ganger så grov oppløsning; før det var det kvartalsvis, 2184-2208 ganger så grovt. Nei, det kan man ikke enkelt avskrive som et trivielt "grovere oppløsning"! Informasjonen rett og slett er der ikke.

Det som "kanskje er i drift fremdeles" (neppe!) kunne jo vært beholdt i sin helhet: En egen maskinpark (som må driftes og vedlikeholdes) med sin egen modem-pool, en egen database som driftes og vedlikeholdes for en liten håndfull kunder, et eget avregningssystem med egne printere for å skrive ut regninger på papir i samme format som for ti år siden, rutiner for å frankere og postlegge regningene og for å holde kontroll med hva som er betalt og ikke. Og når regningen ikke blir betalt og det må sendes ut en mann få skru av strømmen: Man hadde jo for noen år siden folk som kjente alt det gamle utstyret og visste hvordan det ble gjort. Det er bare å ikke si opp de folkene, så man beholder kompetansen!

Sorry, det er neppe aktuelt å holde to komplette systemer i gang bare for en håndfull kunder.

Et gammelt minne: I min barndom var det tre bensinpumper (eventuelt pluss diesel) på bensinstasjonene: Super, Normal og Mix. Mix var for totaktere, med innstilling for hvor mange prosent olje som skulle blandes inn. Jeg har faktisk hageutstyr med totakt-motor, og kunne argument på bensinsasjonen at "Dere hadde jo Mix-pumpa stående der; det hadde ikke kostet dere noe å la den bli stående!" Jeg kunne laget bråk og stilt krav om at de blande opp totakts-bensin for meg; når de har levert det ferdig blandet tidligere har jeg krav på å fortsatt få levert det. Det er bare noen få igjen med totaktsmotorer i dag, så for oss få må de bli pålagt å opprettholde det gamle tilbudet!

Naturligvis ikke. Når du kjøper en tjeneste, må du akseptere måten tjenesten leveres. Du kan ikke spesifisere at du vil ha TN-opplegg der det bare finnes IT. Du kan ikke be om 60 Hz strøm. Du kan ikke kreve at måleren din skal vise BTU istedetfor kWt. Eller at regningen skal skrives ut på parfymedynket papir.

Ikke i noen annen bransje kan kunden stille krav om hva slags måleapparat selgeren bruker for å bestemme hvilken mengde du kjøper. Tenk om kundene på REMA skulle begynne å krangle på hvilken teknologi som er brukt i vekta i fruktdisken! Eller nekter å betale servitøren på puben når han kommer til bordet med halvliteteren: Den håndholdte betalingsterminalen hans har en radiosender, og sånne ting er farlige! ... Det ville vært helt absurd. En som ikke tåler radiobølger har ingen muligheter for å klare seg i et moderne samfunn - og stort sett ikke noe sted på kloden. Selv om du flytter til en stråhytte i en landsby midt i Afrika må du være forberedt på at det finnes minst én mobil i landsbyen, kanskje mange.

Det er nærmest karikaturmessig at Sissel Halmøy, mangeårig generalsekretær i "Folkets Strålevern" (og en av intiativtakerne) har, og alltid har hatt, mobiltelefon. Også nåværende generalsektær har mobil. Og jeg har aldri sett noe eksempel på at "strålingsfølsomme" har stilt opp i en skikkelig kontrollert dobbelt blindtest og demonstrert at de faktisk reagerer på den strålingen som de påstår at gjør dem syke. Tvert om. (Av ukjente årsaker ble "Folkeopplysningen"-programmet fra 14.sept 2014 fjernet fra NRK TVs arkiver - "Alltid tilgjengelig" må alltid tas med en klype salt! Dette var et utmerket eksempel - men det finnes mange andre. Og jeg er vel ikke alene om ha tatt vare på programmet i egne arkiver!)


   #22
 22 879     Akershus     0
Men keal, alt dette har de jo allerede. Vi har sendt inn manuell telleravlesning i mange ti-år. Har de for sikkerhets skyld kastet alt sammen før AMS ble 100% innført?
Signatur
HSt
   #23
 31 963     Lillestrøm kommune     0
De rasjonaliserer og overfører alt til ett system så nei de registrerer trolig inn gamle data manuelt i nytt system.
   #24
 3 420     0
Men keal, alt dette har de jo allerede. Vi har sendt inn manuell telleravlesning i mange ti-år. Har de for sikkerhets skyld kastet alt sammen før AMS ble 100% innført?

AMS ble 100% innført for godt over to år siden. Kranglefanter vil finnes i all framtid. Man kan ikke beholde allverdens gammelt utstyr i evig tid bare fordi man forventer at kranglefanter vil finnes evig.
TSt
   #25
 12 102     0
Det er jo times avlesninger en skal over på så kan ikke praktiseres noe manuelt system. De som absolutt vil ha det måtte i så fall akseptere et stort tillegg på prisen. Det må jo i så fall være både på nettleien og på energi leddet sien det skal være fri konkurranse om kundene.
   #26
 22 879     Akershus     0
Ved mauell avlesning er det selvfølgelig snakk om innrapportering si én gang pr uke eller mnd.
Dette gjelder noen få abonnenter, disse få ødelegger ikke big data for nettoperatøren og er gjennomførbart om en vil. Det synes mest å bunne i stahet fra nettoperatørene.
Signatur
TSt
   #27
 12 102     0
En må jo ha egne abonnement for disse med egne sett med priser. Ellers vil de jo ikke betale for pris toppene som vi andre blir belastet for. Så er ikke enig her. De som ikke vil ha det inne får selv bekoste nytt utendørs inntaksskap der måler kan plasseres. Da kan det ikke være noe problem med signaler.

  (trådstarter)
   #28
 3 028     Vestlandet     0
Før det var timesmåling, ble jo alle avregnet etter en gjennomsnittlig forbruksprofil for den kundegruppen man tilhører (husholdning), så det hadde nok vært mulig å få til på en måte.
   #29
 3 420     0
Mulig å få det til - ja, selvfølgelig. Men til hvilken kostnad?

Å vedlikeholde eget maskinutstyr for én enkelt kunde (eller kanskje to-tre stykker), utvikle egen programvare for denne ene kunden (evt. to-tre) for å koble det opp mot AMS-systemet, og alt det andre, ville være en betydelig kostnad.

Selv noe så prinisipielt enkelt som å motta en måneds-avlesing og splitte månedens strømforbruk opp i 720-744 biter, fordelt i størrelse etter faktisk strømforbruk i samme periode for "lignende" kunder samme område, ville kreve utvikling av egen programvare som trolig ville ta flere ukeverk å designe, kode og teste. Husk at det ikke bare er å dele på antall timer; programvaren måtte gjøre et utvalg av "lignende" kunder fra Elhub-databasen og beregne hvor stor andel av siste måneds strømforbruk de hadde i hver av de 720-744 timene, og så bruke dette til å fordele ut månedsforbruket for denne ene kunden (evt. to-tre).

En annen side av saken er at om nettselskapet gjorde dette, er sannsynligheten for at en såpass kranglete kunde ikke blindt ville akseptere fordelingen av forbruket ut over månedens timer. Sjansene er store for at kunden ville gå ut på nettet for å sjekke opp prisene på NordPool time for time, og lage bråk av type "Men da strømprisen var på topp under sprengkulda andre uka i februar var jeg på hytta! Jeg nekter å akseptere at dere har beregnet et så høyt forbruk for meg den uka. Jeg hadde så å si alt forbruket mitt da strømmen var nesten helt nede på bunnivå!" ... Med en time-måler er slike diskusjoner helt uaktuelle. Med en kranglefant er de sannsynlige.

Som en normal kunde (som aksepterer leverandørens måleapparat) vil jeg ikke være med på å betale for slikt (sludder). Kunden som krever det, må pålegges både å betale den fulle regningen til programvare-utviklerne, og alle løpende kostnader det medfører å drifte og vedlikeholde dette opplegget. Og en rimelig timelønn til de som blir heftet opp i krangel og kverulering.
   #30
 3 943     0
Det er vel også krav om sanntidsrapportering til elhub for styring av det sentrale nettet.

Dermed er jeg usikker på om man kan ha manuell avlesning, i alle fall ikke for en vesentlig andel av kundene.

Støtter at de som ønsker seg manuelle løsninger betaler hele kostnaden, tipper fortsatt påslaget blir mellom 10 og 100 kr per kWh - kundene er få og kostnadene enorme.