#181
 576     0
Se der ja, den besvarer det meste! Energiforbruket er omtrent det samme pr husholdning i Norge og Sverige, forskjellen er at i sverige benyttes i større grad andre energibærere som fossilt brensel, fjernvarme osv.

   #182
 21 481     Enebolig     0


+1.

Når skal du svare på de høyst relevante innvendinger fra "HelgeTheMan" Sopp?


Skal det kommenteres? Du mener tallene blir urealistiske grunnet industri, og nevner spesifikt offshore som en forhøyende faktor. Jeg sier at riggene benytter gassturbiner, og at tallene jeg refererer til påvirkes ikke av dette. Selvsagt finnes det landanlegg og annen industri.

Jeg må spørre. Vil du frem til at dette ikke finnes i våre naboland? Hva lever de av?
   #183
 21 481     Enebolig     0


Offshore benyttes det gassturbiner. Store Norske Leksikon opplyser om at deres tall er basert på energien som er innlevert på forsyningsnettet.

Har du ellers en god forklaring på hvorfor svenskene bruker mye mindre strøm enn oss nordmenn?


I tillegg til det oblygre linker til, så har andre land (spes Danmark av våre naboland) et svært bevisst forhold til bruk av strøm grunnet pris. Dette gir utslag på forbruk av strøm, samt anvendelse av andre kilder til oppvarming. I Norge er vi bortskjemt med "gi bort pris" på strøm, selv om mange sikkert vil kommentere akkurat det  ;D
   #184
 317     0Offshore benyttes det gassturbiner. Store Norske Leksikon opplyser om at deres tall er basert på energien som er innlevert på forsyningsnettet.

Har du ellers en god forklaring på hvorfor svenskene bruker mye mindre strøm enn oss nordmenn?


I tillegg til det oblygre linker til, så har andre land (spes Danmark av våre naboland) et svært bevisst forhold til bruk av strøm grunnet pris. Dette gir utslag på forbruk av strøm, samt anvendelse av andre kilder til oppvarming. I Norge er vi bortskjemt med "gi bort pris" på strøm, selv om mange sikkert vil kommentere akkurat det  ;D


Selv om strømprisene her til lands har forandret seg svært mye de siste 10 - 15 årene, er det rett nok at vi nordmenn generellt "sløser" veldig med strømmen. Om det er fordi den er så "billig" eller fordi nordmenn flest har gjennomgående høy kjøpekraft skal ikke jeg uttale meg om. Det som dog er interresant å se når det gjelder strømforbruk i de fleste andre land er hvor nøye man er med å slå av strømmen i de rom man ikker oppholder seg i eller for den del når man forlater huset. Dersom man tar seg en kjøretur midt på natten vil man i norge se overraskende mange hus som har på ganske mye belysning mtp at de fleste faktisk sover. Dette er et fenomen jeg sjelden har sett andre steder. Selvfølgelig finnes det unntak her og der, men generellt sett er mitt inntrykk at man i utlandet er mye mer bevisst på forbruket.
   #185
 5 432     Akershus     0
Sitert fra Helge THe Man: Har du ellers en god forklaring på hvorfor svenskene bruker mye mindre strøm enn oss nordmenn?

I Norge er det mer vanlig med hytter. Veldig mange av dagens hytter er utstyrt med alskens fasiliteter som gulvvarme og innlagt vann. De står der med varme på gjennom hele den kalde årstid og sikkert en del i den varme med.

Skulle tro dette bidro i høy grad.

I mitt nabolag er det et stadig økende antall garasjer med flere lamper for å belyse garasjeporten enn jeg har rundt hele huset mitt. Alle monner drar...
  (trådstarter)
   #186
 120     0

I Norge er det mer vanlig med hytter. Veldig mange av dagens hytter er utstyrt med alskens fasiliteter som gulvvarme og innlagt vann. De står der med varme på gjennom hele den kalde årstid og sikkert en del i den varme med.

Skulle tro dette bidro i høy grad.


I så fall et godt argument mot det som Sopp sier, for må da dele total kwh på enda flere husstander. For en familie med en bolig og en hytte regnes jo som én husstand, men bør altså regnes som to.


   #188
 725     Lier     0


I Norge er det mer vanlig med hytter. Veldig mange av dagens hytter er utstyrt med alskens fasiliteter som gulvvarme og innlagt vann. De står der med varme på gjennom hele den kalde årstid og sikkert en del i den varme med.

Skulle tro dette bidro i høy grad.


I så fall et godt argument mot det som Sopp sier, for må da dele total kwh på enda flere husstander. For en familie med en bolig og en hytte regnes jo som én husstand, men bør altså regnes som to.


Det var dagens.
Signatur
   #189
 7 685     Bærum     0


I Norge er det mer vanlig med hytter. Veldig mange av dagens hytter er utstyrt med alskens fasiliteter som gulvvarme og innlagt vann. De står der med varme på gjennom hele den kalde årstid og sikkert en del i den varme med.

Skulle tro dette bidro i høy grad.


I så fall et godt argument mot det som Sopp sier, for må da dele total kwh på enda flere husstander. For en familie med en bolig og en hytte regnes jo som én husstand, men bør altså regnes som to.
Så vidt jeg vet kan du ikke ha hus og hytte på samme strømabonnement. Dvs. at det i statistikken regnes som to boenheter.