495    23    6  

«Fastmontert utstyr»

 20 066     Akershus     0
Lovverket har en pasus om at «fastmontert utstyr» må etterlates ved salg eller opphør av leie. I prinsippet forståelig, men hvor går grensen? Må en la TV på veggen stå igjen? 

Si et mekanisk verksted i leide lokaler og de blir oppsagt. Å ta med sveisemaskinen som triller på hjul er greit, men hva med CNC-maskinen til 4 mill? Boltet til gulvet slik at den ikke skal vandre. Er den «fastmontert»? 

Eller en kjøttforretning hvor senteret sier opp leien, men forventer at alt blir stående igjen: stekepanne (fastskrudd i gulvet) , modulbygget kjølerom, oppvaskmaskin, kombidamper, spesielle arbeidsbenker, spesielle vasker, båndsag, ...  Alt dette er anskaffet av kjøttforetningen, men er til dels festet til gulv og vegger for å stå støtt. Er dette «fastmontert»? Er oppvaskmaskin  «fastmontert» ved at vannslangen er «skrudd fast på krana»? 

Er loven slik å forstå at en må etterlate utstyr for 100.000-vis av kroner fordi det har en skrue i gulvet?

Signatur

  (trådstarter)
   #2
 20 066     Akershus     0
Her ønsker utleier at forretningsdrivene «tar med seg veska si når vedkommende går . Dersom slangen på oppvaskmaskinen er skrudd fast på vannkrana, er den fastmontert og kan ikke fjernes.
Utleier sier opp leieforholdet og ønsker å fortsette samme forretningsdrift med det utstyret som den oppsagte selv har kjøpt eller overtatt på annet vis. Lovteksten

«Fast inventar som leieren har brakt inn i husrommet, tilfaller utleieren hvis utskilling ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap.

søkes utnyttet til siste binders eller X-krok.

Takker for lenke.

Er det noen med praktisk erfaring?
Signatur
HSt
   #3
 26 541     Lillestrøm kommune     0
Det ble diskutert her tidligere, er det oppvaskmaskin på tekjøkken så kan det kanskje diskuteres, men ellers tilhører driftsmidler og utstyr leietager og lokalet skal overleveres tilbake slik det var.

Men så kan det tenkes at leietager har gjort avtale om å gjøre bygningsmessige endringer, f.eks installere avsug fra industrikjøkken da kan det vært lagd en avtale om at modifikasjon er ok mot at det står igjen ved opphør. Så jeg tror ikke alt er helt sort-hvitt

I en del tilfeller vil det være store kostnader ved å fjerne driftsmidler da kan det inngås avtale om at utleier eller neste leietager overtar enten uten betaling eller betaling en av veiene.
  (trådstarter)
   #4
 20 066     Akershus     0
Her har leietaker drevet greit i over 18 år, nå ønsker utleier å overta alt, en flying start for ny forretning rett før julehandelen starter. De må bare finne en ny driver først, da er det jo greiest for vedkommende bare å kunne «ta med stresskofferten og flytte inn .
Signatur
HSt
   #5
 26 541     Lillestrøm kommune     0
De kan bli enig om det, vet om tilfelle der neste leietager betalte konkursbo til forrige leietager X hundre tusen kroner for å overta installasjoner.

  (trådstarter)
   #6
 20 066     Akershus     0
Her er ingen konkurs, intet samarbeide, kun en oppsigelse.
Signatur
HSt
   #7
 26 541     Lillestrøm kommune     0
Ja men regelverk er det samme. Så driftsmidlene kan tas med/skal egentlig fjernes hvis det ikke er noen avtale. Men noen form for avtale er vel gjort når det ble tatt hull i vegger og tak ?

   #8
 2 686     Vestlandet     1
Når det er snakk om så store verdier, er det sikkkert verdt å bruke noen (ti)tusen på en advokat. For jævlig hvis utleier skal snike til seg noe han ikke har rett på synes jeg.
   #9
 2 696     I huset mitt     0
Nå er det vel slik at det ikke er ulovlig for firma å signere på dårlige leieavtaler, så hvis det er akseptert at utleier blir eier av alt som står skrudd fast så er vel retten en mulig vei å gå om man ønske å se hvor bindende ev avtalen er.


  (trådstarter)
   #10
 20 066     Akershus     0
Det er utleier som påstår at de har anskaffet alt utstyr. Forretning forsøker å ettergå fakturaer, bilag, avtaler og regnskaper gjennom to ti-år. I tillegg hevder utleier at alt som er skrudd fast må bli stående «fordi det er fastmontert . Eksempelvis steikepanne på 100 kg som står på sokkel, skrudd fast i gulvet med 3 skruer. Fastmontert utstyr som forretningen har kjøpt inn, men må etterlate uten vederlag pga 3 skruer. Ev varelager har utleier tilbudt seg å overta.

Et punkt blir dermed hvor sterkt dette spørsmålet om «fastmontert står når det gjelder driftsmidler.
Signatur