377    16    1  

Fastmontert utstyr»? Definisjon?

 20 579     Akershus     0
Det er vanlig å si at fastmonterte gjenstander blir stående ved salg.
Hva med en dreiebenk til 750.000 kr? Den er elektrisk fastkoblet og boltet til gulvet med 4 bolter. Fastmontert?

- Hva med en industristekepanne til 50.000 kr,  med støpsel og skrudd fast i gulvet med 3 bolter?
- En fryser, satt sammen av elementer, stående fritt på gulvet, men av plassmangel er egenkjøpt varmtvannsbereder satt på taket av frysa. Hvis den løse frysa demonteres, detter vvb ned. Hva er fastmontert?
- Tilsvarende annet utstyr, modulbygget, men nabofirmaet har kjøleaggregatet sitt montert på «taket» av ditt løse utstyr. 
- kjøttsag, boltet til gulvet.
- osv

Noen som kjenner noen norm for hva en må etterlate av «fastmontert» utstyr når en bedrift flytter ut?

Signatur

TSt
   #1
 8 444     0
Tror ordet bedrift i siste setning avgjør at en ikke trenger å lure på så mye. Ingen ting som ikke tilhører huset. VVB er vel trolig montert opp av bruker men kan være det eneste tvilstilfellet her.

Har tømt et lokale før utflytting og der ble alle avtrekk o.l. demontert siden det var på et verksted montert av bedriften.
   #2
 5 157     0
Avhendingsloven gjelder like mykje for bedrifter som private, men denne paragrafan kan fravikast med avtale:

§ 3-5.Særskilt tilhøyrsle til bustadhus m. m.
Til eit bustadhus og ein bygning til hotell, restaurant, kontor eller anna forretningsdrift, høyrer varig innreiing og utstyr som antener fast montert eller som er særskilt tilpassa bygningen. Dette gjeld mellom anna faste anlegg og installasjonar for oppvarming, faste elektriske installasjonar, faste antenner, faste golvteppe, dobbeltvindauge, innebygde kjøkkenapparat og -maskinar og andre innebygde ting.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-03-93#KAPITTEL_3

Iallefall på gardsbruk skal alle fastmonterte maskiner følge med.
HSt
   #3
 27 273     Lillestrøm kommune     0
Tja, det er vel i visse tilfeller et ønske at kjøper ikke må overta fastboltet skrot, men i tilfellet over burde nok en slik avklaring vært gjort før kontraktsmøte
TSt
   #4
 8 444     0
Ja alt som tilhører bygget skal være med men dreiebenker og kjøttsager har ikke noe med bygget å gjøre. Som sagt er avtrekksvifter tilpasset service verksted solgt.
  (trådstarter)
   #5
 20 579     Akershus     0
Tja, det er vel i visse tilfeller et ønske at kjøper ikke må overta fastboltet skrot, men i tilfellet over burde nok en  slik avklaring vært gjort før kontraktsmøte

Her er det ikke snakk om noen avklaring, senteret gjør krav på «alt fastmontert , ferdig snakka.  Da blir det uklart hvem som skal ha den egenfinansierte «steikepanna  siden den er festet til gulvet, og frysa fordi annet utstyr faller ned når den frittstående frysa fjernes.

Tilsvarende i en enebolig, bokhylla kan ikke fjernes fordi den er veltesikret med en skrue i øverste hylle?

Oblygre viser til lovtekst for avhending av fast eiendom, herunder et gårdsbruk. I dette tilfellet er det snakk om oppsigelse av leieforhold. I hvilken grad lov om avhending kommer til anvendelse er dalitt klart, men ikke usannsynlig.  Firmaet blit satt på dør uten å kunne ta med dyre redskaper som de selv har betalt. I tilfellet gårdsbruk, kan en hevde at bruket selges med verkstedutstyr for fortsatt å kunne funksjonere som gårdsbruk. Her mister firmaet sine driftsmidler for å kunne starte opp igjen annet sted mens utleier/senteret, får en flying start med andres utstyr. 

Signatur
Ebe
   #6
 4 434     Vestlandet     0
Om man som leietaker har tatt med seg utstyr inn i et lokale, så kan vel aldri utleier kreve at dette blir stående igjen når de flytter ut igjen?
Signatur
HSt
   #7
 27 273     Lillestrøm kommune     0
Enig, jeg tror ikke KjellG sin betraktning gjelder alltid. Det er tilfeller der eier/ kjøper vil ikke alltid ha hva som er montert der. På Høvik har de visst fått en ny eier til Hydrogenstasjon ellers ville grunneier fått en kostnad på 250k for å fjerne dette.

Vil tro dette er noe lignende tvangssalg for driver kunne jo fritt solgt inventaret de eier før salget.

  (trådstarter)
   #8
 20 579     Akershus     0
Klart det er mange avskygninger av dette. Går et firma konkurs, kan utstyret bli skrot som utleier må ta seg av. På den annen side, om jeg leier et tomt lokale, bolter fast fire løftebukker og eksosavtrekk, kan da utleier si meg opp gjøre krav på «fastmontert utstyr , min løftebukk? Et alternativ kan være at utleier overtar etter takst. Om løftebukken må etterlates vederlagsfritt finner jeg urimelig.

Det hadde derfor vært greit om det fantes en klarere definisjon på «fastmontert utstyr .

Signatur
   #9
 719     1
I leieforhold så forholder man seg vel til leiekontrakten. Jeg driver et firma hvor jeg leier et lokale. Etter leiekontrakten så plikter jeg å overlevere lokalet til utleier ryddet og rengjort ved fraflytting. Om jeg har fastmontert utstyr her eller ikke er helt uinteressant - det er mitt uansett. Om jeg ikke rydder etter meg vil alt jeg har etterlatt meg, fastmontert eller ikke, tilfalle utleier etter 14 dager og jeg vil bli belastet alle kostnader med opprydning. Dette er standard leieavtale for næringsbygg fra "foreningen næringseiendom".
  (trådstarter)
   #10
 20 579     Akershus     0
Mens her står eksplisitt i oppsigelsen at fastmontert utstyr skal etterlates. Hva en flere ti-års leieavtale spesifiserer er jeg ikke kjent med.
Spørsmålet blir da hvordan «fastmontert skal forstås. Det kan bety vasker, taklamper og panelovner, etc, eksklusive firmaspesifikt verktøy, eller alt som er satt fast med den minste spiker eller skrue. Kort sagt alt som fjernes helt uten spor kan tas med, resten blir uansett verdi eller hvem som betalte anskaffelsen.

Jeg vil helst tro at du har rett, men frykter at motparten har en annen forståelse.
Signatur