#11
 1,060     Jevnaker     1
Et par slike boltet fast mellom de eksisterende fartsdemperene bår få senket farten litt....
Signatur

   #13
 3,587     0
jeg antar at det i de fleste tilfeller er minst like ulovlig å sperre veien eller deler av veien med kjegler, som det er å kjøre noen kilometer for fort.

I så fall får vi la ungene ta kjeglene på hodet, som hatter, når de leker i veien... Smile

Jeg skulle svært gjerne likt å se den lovparagrafen som forbyr å sette opp en midlertidig advarsel om at akkurat nå er det levende barn som leker i veien. Hvis bilene har krav på å få kjøre uforstyrret av advarsler om lekende barn, da blir vel det neste at det er ungenes skyld dersom de blir meid ned i boliggatene. Hvis det skal være forbud mot å varsle med kjegler at det er unger som leker i gatea, betyr det i praksis at det er forbudt for unger å leke i boliggatene.

Mange foreldre opp gjennom årene har brukt orange plastkjegler som en advarsel til bilistene. Jeg har aldri hørt om noen som har fått noen straffereaksjon for noe slikt - at bilisten har krav på å ikke bli oppmerksom på ungene! Når ungene er der og leker i gata, er det absurd om det skulle være forbudt å gjøre bilistene oppmerksom på det!
   #14
 677     Norge     0
Jeg skulle svært gjerne likt å se den lovparagrafen som forbyr å sette opp en midlertidig advarsel om at akkurat nå er det levende barn som leker i veien.

Det er nok Vegtrafikkloven som sier at det er kun vedkommende myndighet som har lov til å sette opp skilt, merking, signal e.l. på en vei, men man ser jo hele tiden disse "barn leker" skiltene, men det må i så fall søkes myndighetene før man setter opp noe slikt.

http://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/disse-skiltene-far-du-ikke-sette-opp/s/2-2.2643-1.5627622

Sperring av veg med kjegler eller andre ting på eget initiativ er selvfølgelig heller ikke tillatt.
   #15
 10,486     Akershus     2
Tror ikke du kommer utenom å preke med vedkommende. Kanskje også få andre naboer til å gjøre det samme.
Signatur
   #16
 836     Østfold     1
Prat med han, og blir du like hissig som meg på sånn kjøring i boligfelt, så er det ingen ulempe å ikke ta det mens pulsen er som høyest:)

Å tro at politiet har tid til å ha kontroller i alle boligfelt de burde er litt vel optimistisk. Og jeg ser at endel forholder seg til at fartsgrensen som en rettesnor. Vi vet vel alle om noen svingete veier med en viss fartsgrense som det nesten ikke lar seg gjøre å holde igjennom alle svinger. Man er ikke nødt til å ligge helt opptil fartsgrensen i et boligfelt. Blir ingen kø om man ligger litt under og viser tydelig at man er oppmerksom og tar hensyn. De samme tulligene som kjører fort i et boligfelt ser ofte ut til å synes det er greit å snakke i telefon samtidig også.

Frem med hvilepuls når man kjører inn på boligfeltet!:) Sekundene man sparer på å kjøre fort på disse ofte korte strekningene er så få at det er bare dumt å kjøre for fort (for forholdene).
Signatur
   #17
 3,587     0
http://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/disse-skiltene-far-du-ikke-sette-opp/s/2-2.2643-1.5627622

Sperring av veg med kjegler eller andre ting på eget initiativ er selvfølgelig heller ikke tillatt.

Det synes slett ikke "selvfølgelig" for meg!

Vegtrafikkloven §5:

...Departementet gir regler om offentlige trafikkskilt, signaler og oppmerkinger, herunder om hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om oppsetting og oppmerking. ... Vedkommende myndighet har på privat og offentlig eiendom rett til å sette opp offentlig trafikkskilt, signal, utstyr for kontroll av trafikk og feste for slike innretninger og til å foreta oppmerking. ...

Dette regulerer offentlige trafikkskilt, signaler og oppmerkinger som definert i skiltforskriften. §5 sier at myndighetene har krav på å få sette opp slike skilt også på privat eienedom og private veier, og at de er de eneste som har myndighet til det.

Men en plastkjegle er ikke et et "offentlig frafikkskilt, signal eller oppmerking". Hvis en av ungene har en knall orange jakke, og kaster den av seg midt i veien ti meter foran paradisen, så er det ikke noe offentlig signal eller oppmerking, selv om det er med på å advare bilistene om at her er det noe som foregår. Det er ikke "selvfølgelig" at en orange jakke i veibanen er tillatt, mens en orange plastkjegle er forbudt.

Artikkelen i Moss Avis angir ingen kilde for sin helt generelle påstand om at "Egenproduserte skilt er det ikke lov å sette opp i Norge". Det er helt klart at det som er definert som offentlige skilt (§5: "Offentlig trafikkskilt, signal eller oppmerking må ikke brukes på eller ved veg uten tillatelse av vedkommende myndighet. Det samme gjelder skilt, signal eller oppmerking som kan forveksles med offentlige", Skilforskriften §1: "Offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er de skilt, oppmerkinger og signaler som fremgår av denne forskrift, med utforming, farge og betydning som fastsatt her") er regulert, men ikke absolutt alle andre visuelle signaler. Skiltforskriften definerer ikke orange plastkjegler som "skilt, oppmerkinger og signaler som fremgår av denne forskrift", og det er ingenting i forskriften som orange plastkjegler kan forveksles med.

Skulle det være generelt forbud mot plakater som kan sees fra vei, ville svært mye reklame måtte fjernes. At det skulle være tillatt å sette opp et skilt med "Blenda vasker hvitere" men ikke et med "Barn leker" er absurd. Det som derimot ikke er tillatt er å lage sitt egetmalte skilt 142, "Barn".

Sagt på en annen måte: Jeg tror at Moss Avis tar feil.

Det har vært diskusjoner opp gjennom årene om installasjoner langs veiene som i så sterk grad har vært egnet til å tiltrekke seg bilisters oppmerksomhet, vekk fra veien og kjøresituasjonen, at de av den grunn er blitt forlangt fjernet (og det har ikke bestandig lyktes, f.eks. fordi kravet om fjerning har hatt sterkt preg av å være et ønske om å fjerne et politisk budskap, ikke fordi skiltet fanger oppmerksomheten mer enn andre plakater langs samme veistrekning). Det er i så fall signaler med den helt motsatte funksjonen av advarsels-kjegler: Man kommer ingen vei med å argumentere mot kjegler med at bilføreren distraheres vekk fra veien, når funksjonen er at han blir gjort oppmerskom på det som skjer i veien.

Hvis det finnes så mye som én eneste dom i Norge som slår fast at det er lovstridig å varsle bilførere med orange plastkjegler om at barn leker i boliggatene (når de faktisk er der ute i gata og leker!), så vil jeg svært gjerne ha en referanse til den dommen. Hvis jeg noen sinne i framtida får behov for å advare bilister om at unger er ute i gata og leker, ved å sette opp orange plastkjegler som signal, og blir dømt ihht. veitrafikkloven for dette, så vil jeg være villig til å føre en sak helt opp til Høyesterett på "feil lovanvendelse".

Men det vil ikke skje. Alle og hver forstår at det er bedre å måtte bremse litt ned for at de lekende ungene skal flytte kjeglen til side, enn at en unge blir kvestet av en bil fordi han ikke så ungene i tide. Saken ville neppe komme til retten i det hele tatt.

   #18
 6,701     Akershus     1
Har eksempler lokalt der innbyggere har ringt politiet og varslet om spesifikke biler som grisekjører til samme tidspunkt hver dag på en gitt strekning. Da rykket politiet ut, holdt kontroll og fratok vedkommende førerkortet. Det artigste var han som klagde på andres kjøring og fikk politiet til å holde kontroll. Dere kan jo tenke dere hvem som var førstemann til å bli tatt? Grin

Politiet hos oss oppfordrer også til å melde fra om uvettig kjøring, så vurderer de om det er grunnlag for å gjennomføre en såkalt bekymringssamtale med føreren.
   #19
 834     Sørvikmark     0
Hva er beste måten å håndtere denslags på?

Halla cozmo!

Beste måte er soleklar. Bekymringsmelding i form av en ydmyk henvendelse til fører eller anmodende myndighet (politiet).

Alternativ måte som gir garantert utslag på både sinne hos sjåfør og fremtidig fart (enten positiv eller negativ effekt) er en fotball som plutselig triller ut i veibanen fra "intet".

Jeg ville gått for en slik 7 minutter før neste fotballtrening.

Hva gjør en med naboer som kjører som tullinger i nabolaget? - MS12.jpg - cozmo

Men fra spøk til revolver. En samtale med fører hvor utgangspunktet ihvertfall er ydmykt bør gi effekt.
   #20
 10,486     Akershus     0
Så spørs det hva som er grisekjøring. Noen steder kan det være at alt over gangfart oppleves som for fort av andre, samtidig så kan det fint være f.eks. 40-sone.

Veien ned til husene her er uten fartsgrense, så da er det vel strengt tatt 50. Å kjøre i 50 her ville vært totalt uansvarlig, men hva skulle politiet gjort hvis jeg kom fresende i f.eks. 30?

Det er ikke alltid at lovlig = riktig, og man kan ikke regulere ALT. Det beste er om man kan få "grisekjøreren" til å få en forståelse av hva som oppleves for fort, snarere enn å vise til fartsgrensen.
Signatur