#11
 5 111     Sørnorge     0
Noen ams sender status 50 ganger i døgnet. Noen sender status 5000 ganger i døgnet. Mange ligger imellom. Daglig variasjon er minimal når man er bortreist. Dermed blir det veldig tydelig når man kommer hjem og slår på ting som bruker strøm. Man kan selvsagt manipulere dette på forskjellige vis, f.eks timere som slår på varmeovner i hytt og pine mens man er borte.

Vel så viktig som å skjule elektroniske spor er å plante spor. Man kan f.eks få noen til å bruke betalingskortet sitt et sted mens man selv er et helt annet sted. Man kan byttelåne biler, osv. Vi lever og har dermed vært gode på dette. Advokaten, som meldte politiet sør-øst til spesialenheten, tok ikke truslene på alvor, og plutselig var han død.

   #12
 3 535     0
Jeg har aldri tidligere hørt hevdet at "Noen [AMS-målere] sender status 5000 ganger i døgnet" - og ser ikke hensikten med det, i og med at dette sendes videre til Elhub, som kun lagrer times-data. Hva er vitsen med bruke ressurser på å samle mer enn 20 ganger så mye data som bare må kastes? Det er bortkastet nettkapasitet og bortkastet behandlingskapasitet.

Dessuten: Kravspesifikasjonen for AMS-målerne sa at de måtte kunne rapportere hver time, men være forberedt på oppgradering til rapportering hvert kvarter. Dette var basert på svenske erfaringer: Det var den første fasen blitt installert et ganske stort antall målere som bare kunne rapportere pr time og ikke kunne oppgraderes/ombygges da svenskene vurderte å gå over til halvtimes-avlesing. Når det må eksplisitt stilles krav om fire ganger så god tids-oppløsning, og det for noen produsenter er vanskelig å oppfylle, da stiller jeg meg litt spørrende til om produsentene "frivillig" tilbyr 20+ ganger så god oppløsning - og at nettleverandøren er forberedt på å utnytte dette. For å si det rett ut: Inntil jeg ser dokumentasjon på dette (både på måler, og på at nettleverandøren faktisk utnytter det) regner jeg det for å være oppspinn.

Den som vil vite om du er bortreist går ikke først og fremst for å sammenligne strømforbruks-kurvene dine når du er hjemme mot kurvene når du er bortreist. For det første er det vanskelig å få tilgang til disse dataene. Politiet har ikke direkte tilgang til dem (og siden informasjonsinnholdet er så lavt, vil de neppe prioritere særlig høyt å be om det). For det andre: Dataene er ikke sanntids - de kommer inn i Elhub med opptil 24 timers forsinkelse. For det tredje: Har du døgnstyring av varme (gjerne også varmtvann), som er uendret av om du er bortreist eller ikke, er resten av variasjonene i strømforbruket ditt så små at det har nær null informasjonsverdi.

Videre: Bare å se hvilke vinduer som har lys, og holde øye med inngangen, gir langt mer direkte, nyttig informasjon. Om det er noen som beveger seg bak gardinene om kvelden. Om bilen(e) kommer og går i oppkjørselen. Om det er spor opp til huset i nysnøen. Om plenen er nyklippet. Du kan ha koblingsur som slår av og på lys, som kan lure den som tilfeldig går forbi huset ditt. For å lure noen som virkelig vil finne ut om du er hjemme, må du bruke mange koblingsur satt opp i et presist tilpasset mønster, slik at rom lyses opp og slukkes i "logisk" rekkefølge, og med passe store variasjoner fra en dag til den neste. Du får ikke simulert personer som beveger seg bak gardinene, men du kan starte TVen på passende tidspunkter. Pass på å få med at de aller fleste justerer lyden opp og ned, og gjerne hopper rundt mellom ulike kanaler når et program er slutt. Å slå på midt i et program, la lyden stå på samme nivå i to timer, uten å skifte kanal, og så slå av midt i et program, avslører at her er det automatikk!

For folk flest er det ikke noe "kriminelt" i å være borte ei helg, eller ei uke. Ingen fester seg ved det; det er ikke nødvendig å skjule det. Det er en helt normal situasjon som ingen reagerer på - om de da ikke allerede har deg under overvåking og følger deg time for time - og da er strømforbruket ditt av minimal interesse! Er du borte en måned eller to kan det være normalt - naboene vet at du har et hus i Spania og du er pensjonist, for eksempel - og på to måneder er det trivielt å oppdage at det ikke er noen aktivitet i huset. Å tro at du skal klare å få det til å se ut som at du er hjemme er dømt til å mislykkes.

Hvis du går så langt at du lar andre bruke betalingskortet ditt fra et annet sted enn der du selv befinner deg, eller byttelåner bil for å skjule hvor du kjører, da begynner jeg å lure litt. Vi er langt forbi normal bekymring for personvern her! Jeg får litt mafia-følelse... men må vel anta at du hører til på den lovlydige side av streken. Likevel synes det ganske ekstremt. Dessuten: At du tydeligvis stadig bruker plastkort, kjører bil og bruker internett - og antagelig har mobiltelefon - antyder at du antagelig burde få en mer fullstendig forståelse for hvilke måter du kan spores og overvåkes på. Sjansene er store for at du reelt ikke klarer å skjule noe som helst, i forhold til hva du tror.

For "oss vanlige" mennesker er det snakk om å redusere flyten av person-informasjon - særlig den som kan brukes for kommersielle eller politiske formål. Det er umulig å totalt stoppe den. Vi ønsker også å redusere myndighetenes sporing - men også det er det umulig å redusere til null. For å reelt redusere den personvern-messig "skadelige" informasjonsflyten har du adskillig mer nytte av god teknologisk forståelse enn av å dyrke paranoia-tendenser.
   #13
 3 210     Vestlandet     0
Nkom har gjort en test, der en ser at noen målere sender veldig ofte. Men det sto ikke noe om hva slags info den sender, mener jeg å huske.

Jeg tenker det kan være info om at nettet er oppe, spenningskvalitet og slikt som også er en del av ams.
   #14
 3 535     0
Har du noen link eller referanse?

Om det gjelder spenningskvalitet etc. er det greit å vite. Det har jo null og niks å gjøre med personvern og hvordan vi bruker strøm. Og det er jo ikke data som går til Elhub.
   #16
 24 022     Akershus     0
Det er også slik at AMS er koblet i mesh. Mao, din måler kan være relé for naboens data. Dette kan øke trafikken fra din måler uten at den sender dine data.
Signatur
   #17
 5 111     Sørnorge     0
Det er mange varianter av hvordan ams-målere sender. Det er variasjoner mellom de forskjellige produsentene og mellom hvordan de forskjellige netteierne har tatt mulighetene i bruk. Min oppfatning er at de fleste har et eget mesh-nettverk og benytter frekvenser mellom 450mhz og 850mhz. Noen bruker mobilnettet, og noen få sender data over strømkabelen - antagelig til nærmeste trafo-boks som videresender.

Den store variasjonen i hvor ofte en måler sender er basert på rapporter fra folk som har gjort målinger av radiosignaler ved sitt eget sikringsskap. Det er opplagt at noen bor mer passelig til for å bli brukt som rele enn andre.

   #18
 3 535     0
Det er også slik at AMS er koblet i mesh. Mao, din måler kan være relé for naboens data.

Det har jeg aldri hørt noen antydning om tidligere. Det ville komplisere kommunikasjons-logikken i målerne betydelig. Det kompliserer logikken i mottakeren, som må være forberedt på å motta data fra flere uavhengige kunder via én eneste forbindelse. Det ville øke sårbarheten: Hvis jeg må stenge av strømmen i mitt hus (eller den blir stengt fordi jeg ikke betaler regningen) får ikke naboen rapportert sine målerdata. Naboens målerdata går via mitt hus - det reiser betydelige personvern-spørsmål (selv om dataene er kryptert). Det står ingenting om dette i kravspec'en til AMS målere - det behøver det strengt tatt ikke å gjøre heller, men da er det i praksis begrenset til målere av samme fabrikat som alle kjører en egen, proprietær protokoll segimellom. Men likevel må mottakeren (nettleverandøren) ha et system som er forberedt på at det leveres data fra flere kunder over én forbindelse - det er ikke standard.

Da jeg fikk montert AMS-måler spurte jeg om hva slags overføring de benyttet seg av. Der en basestasjon dekker et tilstrekkelig stort antall kunder (slik det er i de fleste by-strøk) setter nettselskapet opp sine egne baser; det er satt av egne frekvensbånd til slikt. Der det er glissent mellom abonnentene bruker de dataoverføring over det ordinære mobilnettet. Det finnes fortsatt enkelte bolighus som er totalt fri for trådløs forbindelse (verken NRK, kommersiell radio, lokalradio eller noen form for mobiltelefon), men montøren hadde aldri vært borti slike tilfeller, så han visste ikke hva de da gjorde. Ihvertfall i det ene "radiodøde" tilfellet jeg vet om, er avstanden til neste hus (og mengden fjell) så stor at måleren neppe ville nå fram til det med signalene sine.

Inntil jeg får se dokumentasjon som sier noe annet stiller jeg meg noe skeptisk til denne relestasjon-ideen.
   #19
 3 535     0
Min oppfatning er at de fleste har et eget mesh-nettverk og benytter frekvenser mellom 450mhz og 850mhz.

Det er ikke noe behov for noe mesh-nettverk. Dette er punkt-til-punkt-forbindelser.

"Mesh" er en motebetegnelse som har kommet inn ifm. IoT, særlig Bluetooth, for å øke rekkevidden til sendere med svært lav effekt (og her er Bluetooth og Bluetooth Smart, alias BT Low Energy, primæreksempler). I prinsipp har det eksistert lenge: Det er en videreutvikling av "flooding" ruting-algoritmer som ble brukt tidlig i Internets dager til militære formål, men inntil IoT har det ikke hatt noen plass i "sivile" trådløse ruting-algoritmer. Når både sender og mottaker har fast plassering, har mesh praktisk talt null funksjon!

Det er vanlig, når et begrep blir teknisk mote, at det blir misbrukt og anvendt på steder der det absolutt ikke har noe å gjøre, bare for å gi et inntrykk av at noe (eller noen) er moteriktig og kjenner til motebegrepene. Når det ikke finnes noen god grunn overhodet til å bruke mesh-teknologi, da kan man regne som ganske sikkert at det ikke blir brukt. Selv om det kunne konstrueres opp teoretiske eksempler der et mesh-nettverk kunne ha verdi for en tidels promille av brukerne, lar man ikke det bestemme valg av nettverksteknologi for de øvrige 99,99% av brukere.
   #20
 3 535     0
Den store variasjonen i hvor ofte en måler sender er basert på rapporter fra folk som har gjort målinger av radiosignaler ved sitt eget sikringsskap. Det er opplagt at noen bor mer passelig til for å bli brukt som rele enn andre.

Dette er på nivå svake anekdotiske bevis. Hvis noen setter opp en måler for trafikk i mobil-båndene ved mitt sikringsskap vil de trolig få hundrevis av "burst" hver eneste dag - som skyldes biler som passerer forbi på vegen med mobilen aktiv, enten det er til samtaler, navigasjon eller nettradio.

Det er slik at folk som ønsker å se spøkelser ved høylys dag kommer til å se spøkelser ved høylys dag. For det første høres det her ut som at det er snakk om et ganske amatørmessig måleoppsett. For det andre trekkes konklusjonene alt for langt. Vær klar over at en AMS-måler kan rapportere målingene enkeltvis, pr time, 24 ganger i døgnet, men den kan samle opp inntil maksimalt 24 avlesinger og overføre en gang i døgnet. Siden det ikke er noe funksjonelt behov for å rapportere hver time, kan nettleverandøren redusere behovet for nettkapasitet og behandlingskraft ved å samle opp flere avlesinger. Men om du ser at det overføres data to, fire, seks eller åtte ganger i døgnet, betyr det slett ikke at din måler blir brukt som rele for andre målere!

En annen side av saken: Hadde noen faktisk implementert rele-funksjoner, er det rart om de ikke hadde samlet opp både dine egne og de videreformidlede målingene, og overført alt sammen til nettselskapet i én eneste batch. Da ville du oppdaget det bare på hvor lenge overføringen varer - og det er ikke mange som kjenner til hvor lang tid det tar å sende kun dine egne data over, slik at de kan avsløre det.

Jeg blir mer og mer trygg på at disse forestillingene om rele-overføring av måledata er ganske fri fantasi fra folk med et snev av paranoia. Hvis noen kommer fram med tekniske dokumenter / spesifikasjoner på målere som er i bruk i Norge, som viser at utstyret har slik funksjonalitet, og dokumentasjon på at den blir benyttet av nettselskapene, da er jeg villig til å vurdere det. Men løse utsagn om at "slik er det!" får meg ikke til å tro på det.