#121
 3 210     Vestlandet     0
NVE er reguleringsmyndighet for nettmonopolene, og setter inntektsrammene for disse selskapene.


   #122
 24 022     Akershus     0
Andre kan (kunne) levere telefoni og ADSL over Telenors kobber.
Andre kan levere telefoni, bredbånd og TV over Telenors fiber.

Kanskje strømselskapene skulle kunne levere strøm over noens strømnett?
Signatur
   #124
 24 022     Akershus     0
Jeg var kanskje uklar. Det jeg mente var at nettavgiften er noe som avklares mellom netteier og tjenestetilbyder, her den som leverer strømmen til meg. Den som selger mest strøm kan forhandle nettleie.
Signatur
   #125
 3 535     1
Forbrukerene har ønsket seg splitt-og-hersk, i en forestilling om at det gir mer forbrukermakt. Det du foreslår høres ut som en (delvis) tilbakevending til den gamle modellen der "e-verket" både leverte varen og transporterte den til deg.

Ja, jeg, ser at du ikke vil ha det fullstendig tilbake til det gamle, men du foreslår en ganske mye tettere kobling mellom kraft- og nettleverandør enn det vi har i dag. Jeg tror du vil få problemer med å få gjennomslag for noen slik løsning, både hos reguleringsmyndigheter / politikere og hos folk flest. Vi ønsker at de skal være helt uavhengig av hverandre, slik at vi står helt fritt i valg av kraftleverandør, uten hensyn til kraftleverandørens avtale med netteier.

Jeg er også litt redd for dette med at "de største og mektigste kan presse ned prisene de selv må betale". Vi står i nettopp en slik situasjon i dagligvaremarkedet: De tusenvis av uavnehgige kjøpmenn som vi hadde for noen tiår siden er alle blitt utradert, og vi er vel på vei mot at de tre gjenværende kjedene kan bli redusert til to.

I det frie konkurransemarked er det alltid de mektigste aktørenes mål å ta knekken på det frie konkurransemarked, og bli enerådende monopolister. Får de aller største kraft-leverandørene forhandlet seg fram til billigere nettleie, vil de gradvis ta over en enda større del av kraftmarkedet, og det kan ende opp med bare to eller tre - eller i verste fall: én eneste - aktør i markedet. Svær nær et monopol!
   #126
 3 535     0
Andre kan (kunne) levere telefoni og ADSL over Telenors kobber.
Andre kan levere telefoni, bredbånd og TV over Telenors fiber.

Telenor har aldri vært pålagt å slippe til andre på sitt fibernett.

De var pålagt å la andre aktører få benytte kobbernettet, siden dette nettet var bygget ut i en monopolsituasjon. (Og de fikk en skrape fordi de lot andre få benytte det for billig - under reell kostnad for Telenor. Om dette var en bevisst strategi for å holde konkurrentene borte fra å bygge ut fibernett, så har det aldri kommet til overflaten. Men man kan jo gjøre seg sine tanker...)

Men fibernettet er bygget ut i en periode da det var fritt fram for alle å konkurrere på lik fot med hver sin utbygging. Nå er det slik at Telenor kjørte masse ressurser inn i fiber. Det gjorde også Lyse, og en del andre, om enn i mindre skala enn Telenor/Lyse. Når fiberen ligger der, er det for de aller fleste aktører langt billigere å velge å kjøpe kapasitet fra Telenor enn å grave ned sin egen fiber. Telenor gir dem et tilbud, men er ikke tvunget til det.

Da jeg fikk lagt inn fiber fra NTE (som er med i Altibox/Lyse-samarbeidet) var det fordi de var først ute her - Telenor hadde ikke noe fiber-tilbud. Montøren viste meg trekkrør med plass for et ekstra fiberpar, slik at de hadde klart for å selge fiber-kapasitet til andre aktører med sin egen trafikk på det ene paret, trafikk fra andre aktører på det andre paret. Helt identisk med Telenors muligheter, der Telenor graver ned fiber i bakken. Ingen av dem er forpliktet til å selge kapasitet.

Det er en diskusjon på gang i disse dager: Når Telenor ønsker å legge ned kobbernettet, hva da med de aktørerne som har kjøpt ADSL-tjenester? Alle kan bygge ut radionettverk, og har hatt adgang til det i 25 år, men de har valgt å la være. Når nå Telenor, etter 25 år med fri konkurranse, velger å bygge ut et radionettverk, er det noen som mener at andre aktører må ha samme tilgang til dette nettet som de har hatt til kobbernettet. Så vidt jeg vet er ikke dette behandlet politisk enda, men jeg vil bli noe forbauset om én konkurrent (av flere) i et fritt konkurransemarked kan bli pålagt å la andre kreve adgang til et nettverk som disse andre har hatt 25 år på å bygge opp selv. Det virker litt syltynt å begrunne det med at "på 1980-tallet hadde Telenor fortsatt et monopol, og derfor må vi få slippe å gjøre egne investeringer i dag". Det er i så fall en ekstremt politisk beslutning, basert på gammelt nag som har ligget og gnagd fra bestefars dager.
   #127
 24 022     Akershus     0
Du har trolig rett.
Vi har vann, avløp, renovasjon, jernbanespor, veier... i offentlig regi, i prinsippet til selvkost. Hva med monopolet strømnett i off regi, til selvkost? Så kan strømleverandørene konkurrere om energileveringen?
Signatur

   #129
 3 210     Vestlandet     0
Nettselskapene tar ut overskudd (avkastning på investeringen sin), men overskuddet er regulert av NVE. Dvs det er vel samlet inntektsramme inkludert overskudd som er beregnet. Driver et selskap mye mer effektivt enn de andre, kan de ta ut mer overskudd enn gjennomsnittet for nettselskapene.