1 140    36    0  

selge sekundærbolig skattefritt

 1     0
Hei! 

Jeg har en sekundærbolig jeg ønsker å selge innen 5-10 års periode. Er da klar over at jeg må skatte av overskuddet med mindre jeg har bodd der 12 av de siste 24 mnd. 

SÅ hva regnes med å ha bodd der, har lest at dette med overveiende døgnhvile kommer igjen på flere sider. Så holder det for meg å sove over halvparten av årets dager ( la oss si 183 dager) i min sekundærbolig ( som da vil være min primærbolig dette året), og resten av dagene kan jeg bo/ feriere i min nåværende primærbolig? 

Er jo snakk om et overskudd på salget på 2 millioner +/-, så det å slippe å skatte 23% vil jo bety at jeg sparer ca. 450 000 +/-. og det vil jeg mene at at år med " pendling" er verdt. 

Noen som kan noe om dette, som kan fortelle meg hvor grensen for grå og hvit sone går? 

Takk på forhånd!

TSt
   #1
 7 132     0
Du må være registrert i folkeregisteret på adressen en bor formelt i allefall for at dette skal gjelde. Med arbeidssted og kanskje familie ved gamle primærbolig kan det hende at dette blir litt søkt. En trenger nesten ikke bo der i det hele tatt hvis du har en grunn for at det må være slik. Familiemedlem som flyttet sendte beskjed til et folkeregister om at en ikke sendte flyttemelding siden reglene tydet på at en ikke skulle gjøre det i dette konkrete tilfellet slik forholdene var. Det resulterte i et brev med avslag på flytting. Da ble huset besøkt noe helger i året og en skattet til den kommunen en bodde før.
   #2
 19 374     Akershus     0
Ektefelle må trolig også melde flytting. Barn må skifte skole..
Signatur
   #3
 2 729     Vestlandet     0
Regglane seier at du faktisk må BU der min. 12 av dei siste 24 mnd. Så om du skal gjera dette lovleg må sekundærbustaden verta primarbustaden, og du må bu der min. 12 mnd.
Signatur
   #4
 5 328     Tromsø     0
Ektefelle må trolig også melde flytting. Barn må skifte skole..

Men en skattefri gevinst på 450.000 er jo en bra "årslønn", så det kan være et alternativ å ta et "friår" med permisjon fra jobben, ta ut separasjon, melde flytting og flytte dit. 😀 😈
Signatur
   #5
 2 729     Vestlandet     0
Men er det sekundærbolig SKALein jo skatta av gevinsten.
Signatur
   #7
 2 729     Vestlandet     0
Jo, om TS og familien flyttar inn i den min 12mnd.
Signatur

   #8
 1 054     Oslo     0
Komlo forstår ikke dette, ellervil ikke forstå dette ...
Signatur
   #9
 2 720     0
Komlo forstår ikke dette, ellervil ikke forstå dette ...

Mener du å si at han ikke forstår, eller ikke vil forstå, at eier av en fritidsbolig skal lure seg unna nærmere en halv million kroner i skatt urettmessig, gjennom å trikse det til slik at det ser ut som om eieren har hatt den som reell primærbolig, selv om det slett ikke er realiteten?

Den som ikke forstår at det er "bra" å snyte samfunnet for alt man kan snyte samfunnet for, er uforstående, om jeg fortstår det rett.
   #10
 2 409     Asker     0
Det er ikke skatt på salg av fritidsbolig. Dersom dette er en leilighet og han vil selge den må han faktisk gjøre den om til primærbolig, som betyr at han og hele familien faktisk må bo der i et år. Ikke bare på papiret sannsynligvis.
Signatur