13,680    650    70  

Strømpriser.

 1,674     0
Eksporten går, slik ser en magasin et sted i sør-Norge ut nå.

   #1
 3,277     I huset mitt     0
Skulle det vært med en link eller bilde tro?

Anyways, Norge kan vel ikke strupe inn produksjonen nå som Europa etterspør så mye kraft.
Ikke at de som selger kraften ønsker å strupe inn (de vil jo tjene gode penger), men spørsmålet er om Norge egentlig kan si at vi ikke kan levere strøm til andre enn oss selv en stund fremover?
-Norge ble vel med i en avtale for et par tre år siden........Angel
   #2
 5,432     Akershus     2
Vi ble lovet en strømpris som ikke skulle økes med mer enn et par tre øre pr. kwt grunnet utenlandskablene. Nå ser vi hvor mye hold det var i den lovnaden. Norske kraftprodusenter tømmer magasinene i jakt på profitt grunnet overføringsmulighetene som er åpnet, forbrukerne i Norge står igjen som taperne.

Retur av billig kraft har heller ingen stor virkning på prisene i store deler av landet, da vi helt ut av intet, plutselig ikke har overføringskapasitet til å formidle denne billige kraften. Noen har med vitende og vilje ført forbrukerne bak lyset.
   #3
 3,277     I huset mitt     0
Det ble og blir hevdet at nettleie ikke skal øke med mere enn et par-tre øre pr kwh om/når det bygges ny kabel til utlandet.
Dette stemmer jo, kostnaden for kabelen blir ikke mere enn noen øre pr kwh for hver av oss.Wink


Merk også at det er veldig lett og ikke minst raskt å strupe ned strømpoduksjon i Norge, stenge vannet til turbin kan regnes i minutter.
Når prisene i utlandet synker for langt ned, så stenges produksjonen lett i Norge og dermed så "demper" dette den lave prisen ut til norske forbrukere.
-Kablene til utlandet er ikke store nok til å forsyne alt i Norge alene, dem lyver jo sånn sett ikke.Angel

   #4
 3,210     Vestlandet     0
Sånt prissamarbeid som Hirobofly snakker om er det lite av i norge. Vi har heldigvis et svært godt fungerende marked for strøm.
   #5
 3,277     I huset mitt     0
Sånt prissamarbeid som Hirobofly snakker om er det lite av i norge. Vi har heldigvis et svært godt fungerende marked for strøm.

Hehe, noen som har svelget propagandaen rå for strømmarkedet i Norge ja. Cool

Er vel ikke mange som tror at en strømprodusent i Norge produserer for harde livet når prisene er lave. Er tilbudet for stort så synker prisene, og produsentene kan da naturlig stramme inn på tilbudet.
For et eks kullkraftverk så tar det tid å redusere (dager) da det ikke bare er å stoppe en turbin fordi man bruker fortsatt kull (aka kostnad/penger ut).
Vannkraft kan startes/stenges raskt (minutt eller timer), og har ingen store kostnader som fortsatt løper når man stoppe produksjonen.

Det at norsk vannkraft omtales som et "grønt batteri" for Europa sier jo nettopp dette. Bruk/slå av etter behovet.Wink

Markedet fungerer sier man;
Hvorfor selger ikke et norskt kraftverk strøm til 10 øre kwh i Norge og så selger strøm til Europa for kr 1 pr kwh der strømmen koster det?   #6
 349     0
Fra politisk ståsted fungerer markedet fint. Fra norske forbrukeres, inkludert næringsliv/industri sin side fungerer markedet til det dårligere grunnet utenlandskablene. Dette er triviellt og noe man måtte se komme. Import av billig strøm fra Nord-Europa?? Når skjedde det da? Har det skjedd overhodet siden primo mars 2018 da inkompetente stortingspolitikere var indignert opptatt med skjebnen til Sylvi Listhaug og AP's lefling med retur av Islam-terrorister, mens vedtak av Acer3 seilte upåaktet forbi utaskjærs.

Det har nylig vært valg. Da gikk toget og bommen ned for sutring. Så får vi se om NRK's Fredrik Solvang får klarering til å ta opp utenlandskablenes rolle i kveldens debatt, gitt at noen av de samme inkompetente folkevalgte sonderer rundt i Hurdal.
Signatur
   #7
 3,277     I huset mitt     0
Blir jo spennende å se om de rød-grønne, som i opposisjon har vært veldig for å ta tilbake barnehager, etc fra private over til kommunen, er villig til å gjøre lignende grep for eks strømproduksjonen i Norge?
Er barnehager++ så viktig for landet at det ikke er private/markedsstyrt, så bør også kraftproduskjon være det?.Cool


Det nevnes Acer (kraftsamarbeidspakke 3), og funksjonen til denne er jo å sørge for at eks land/stater ikke skal/kan drive politikk for seg selv vha å eks nekte å produsere strøm hvis ikke ditt og datt oppfylles av annen part.

(-Sånn sett en viktig funksjon for å ivareta at stråmannsargumentene fra Tovas lengre opp ikke lar seg gjennomføre i EU. )

Et eksempel her er vel Russland og strupingen av gass til EU nå, for å eks forsøke å presse igjennom en ny rørledning i Østersjøen til Europa.

Men ja, tilbud og etterspørsel styrer jo så markedet fungerer.Grin

   #8
 3,589     0
Blir jo spennende å se om de rød-grønne, som i opposisjon har vært veldig for å ta tilbake barnehager, etc fra private over til kommunen, er villig til å gjøre lignende grep for eks strømproduksjonen i Norge?

Antagelig vil du om kort tid kunne observere at det meste av strømproduksjon i Norge eies av kommuner og fylkeskommuner. Du kan forsåvidt se det allerede i dag ...

Hvordan offentlige utgifter skal dekkes, og hva det offentlige skal bruke sine midler på, er en interessant politisk debatt. Og hvor store midler det offentlige skal ha til disposisjon. Vi kan for eksempel betale tjuefem millarder kroner mer i skatt, slik at staten kan subsidiere stømkostnaden med gjennomsnittlig ti tusen kroner per husstand. De aller fleste vil juble over subsidieringen, men vil (prøve å) overse de økede skattene, at det reelt er deres egne penger de får tilbake etter at de har vært en tur innom statskassen.

Om det ikke er direkte subsidier, men at de kommunalt og fylkeskommunalt eide kraftprodusentene setter ned strømprisen med i snitt ti tusen kroner per husstand, så betyr det at kommuner og fylkeskommuner har ti tusen kroner mindre per husstand å rutte med til å gi et skikkelig offentlig tjenestetilbud. Men siden vi har spart så mye penger på strømmen, kan vi vel kjøpe erstatnings-tjenester fra kommersielle tilbydere i stedet - det ligger jo i navnet, 'kommersielle', at det vil bli billigere, og vi behøver bare bruke nesten ti tusen kroner for å dekke det kommunen ikke lenger har råd til. Ikke sant?

Hvis vi skal sette ned prisen, må vi vel gå i fullstendig isolasjon - begge veier. Hvis den nedbøren vi har akkurat nå blir høstens siste og vintren iskald, slik at dammene er fullstendig tømt i februar, så må vi vel finne fram stearinlysene og den gamle parafinovnen igjen (og lette på forbudet mot fossil oppvarming); vi kan jo ikke kjøpe elkraft fra utlandet for å overleve - vi har jo isolert oss! Og fordi vi ikke ville at kommunale kraftprodusenter skulle få tjene betydelige beløp på å selge strøm til skyhøy pris, har kommunene så lite i kassa at de som er svakere stilt ikke kan regne med at det er midler til å få støtte til verken ved eller parafin ...

OK, den var vel litt karikert, jeg innrømmer det. Men vi kan ikke regne med at det er mulig å slå av og på isolasjon etter som det passer oss - stenge nå, men åpne opp i februar fordi da har vi bruk for internasjonal handel.

Dessuten må vi ikke glemme at vi verken blir fattigere eller rikere som nasjon betraktet om vi flytter lommeboka fra høyre til venstre baklomme. Subsidiering av strømmen er å betale oss selv med våre egne penger. Å drive skoler og sykehjem blir ikke billigere av at strømprisen settes ned; da må vi betale det på annen måte. Det er våre egne utgifter, uansett hvordan vi velger å dekke dem inn.

Hvis vi konsumerer mindre, forbruker mindre ressurser, da får vi midler til andre ting. Hvis vi reduserer strømregningen ved å bruke mindre strøm, kommer vi godt ut av det. Men legger vi opp mekansimer for å senke strømutgiftene så mye at vi kan fortsette å bruke like mye strøm som før, uten at det betyr noe økonomisk, da er det en sikker garanti for at magasinene tømmes i rekordfart. Det er et mye større reelt problem enn at vi flytter penger fra én bukselomme til en annen. Selv om vi skulle ha et visst handelsoverskudd med utlandet, utgjør det ikke særlig mange prosent, målt i kWt (selv om de skyhøye prisene gjør at beløpet som kommer inn i kommunekassa kan være nevneverdig). Hvis vi fortsetter å konsumere støm helt uhemmet, har det mye større betydning for magasinfyllingen.

   #9
 3,589     0
Vi ble lovet en strømpris som ikke skulle økes med mer enn et par tre øre pr. kwt grunnet utenlandskablene.

I politiske debatter sitter begrepet 'lovet' enda løsere hos de som tar imot som hos de som skal gi noe. Hvis en eller annen underordnet funksjonær sier at 'vi forventer ikke at prisen vil øke med mer enn tre øre', da kommer det raskt tilbake som at 'Toppsjefen ga et absolutt forpliktende løfte om at prisen ikke skulle øke med mer enn tre øre' under noen omstendighet.

Hvis du mener at noen ansvarlig person med myndighet til å gi et løfte om 'et par tre øre' har klart og endtydig gitt det løftet, bør du dokumentere det, med (etterprøvbar) henvisning til når løftet ble gitt, og med hvilke forbehold.
   #10
 5,432     Akershus     0
Hvordan offentlige utgifter skal dekkes, og hva det offentlige skal bruke sine midler på, er en interessant politisk debatt. Og hvor store midler det offentlige skal ha til disposisjon. Vi kan for eksempel betale tjuefem millarder kroner mer i skatt, slik at staten kan subsidiere stømkostnaden med gjennomsnittlig ti tusen kroner per husstand. De aller fleste vil juble over subsidieringen, men vil (prøve å) overse de økede skattene, at det reelt er deres egne penger de får tilbake etter at de har vært en tur innom statskassen.

Så helt plutselig går kommuner konkurs over hele Norge fordi de plutselig ikke kan tjene det dobbelte, kanskje det tredobbelte av det normale på strøm?

Du ser åpenbart ikke det skjeve i at 30-40-50% av Norges befolkning skal betale mye høyere "skatt" grunnet dårlig overføringskapasitet på strømmen?
Vi ble lovet en strømpris som ikke skulle økes med mer enn et par tre øre pr. kwt grunnet utenlandskablene.

I politiske debatter sitter begrepet 'lovet' enda løsere hos de som tar imot som hos de som skal gi noe. Hvis en eller annen underordnet funksjonær sier at 'vi forventer ikke at prisen vil øke med mer enn tre øre', da kommer det raskt tilbake som at 'Toppsjefen ga et absolutt forpliktende løfte om at prisen ikke skulle øke med mer enn tre øre' under noen omstendighet.

Hvis du mener at noen ansvarlig person med myndighet til å gi et løfte om 'et par tre øre' har klart og endtydig gitt det løftet, bør du dokumentere det, med (etterprøvbar) henvisning til når løftet ble gitt, og med hvilke forbehold.

Jeg skulle selvsagt skrevet "lovet" i anførselstegn. Uansett, det var ikke få ganger i nyhetene det ble intervjuet personer omkring dette emnet og når det gang på gang blir "forsikret" at det ikke skal utgjøre mer enn et par tre øre pr. kwt, må jeg som menig nordmann si jeg føler meg lurt. Ikke at jeg et øyeblikk trodde på det de sa, men det ble nå sagt en god del ganger. At du har hatt skylapper for slik informasjon, forteller bare hvilken side du selv sitter på.