#51
 21,481     Enebolig     0
Ja, jeg har ikke noe problem med at (til og med) slike folk har en advokat som fører saken, men jeg har et problem med de som forsvarer slike klienter i ordets rette forstand. Jeg er glad det ikke ble Staff eller Elden som i mine øyne ikke er riktig vel bevarte.

   #52
 5,569     0
Nei, jeg er enig i at Staff nok har minst et par skruer løs... Men, som du sier, det er forskjell på å forsvare og forsvare. Samtidig må man huske at det i mange tilfeller er en massiv mengde meninger om en tiltalt, som i stor grad er skapt av media. Eksempler som Bjugn-saken, Baneheia, Krekar, Varg Vikernes etc kan nevnes. For at tiltalte skal ha en rettferdig rettsak og faktisk ikke bli dømt før han/hun blir dømt, må noen tale "strømmen i mot" (for å si det som en elektriker Smile ).

I noen tilfeller vil det være forsvarsadvokatens oppgave å nyansere inntrykket som bygges av den tiltalte. Husk at prinsippet er at tiltalte skal dømmes av vanlige folk (jury, lekdommere).

http://www.bt.no/nyheter/innenriks/--Tilfeldig-at-han-valgte-meg-2543040.html
   #53
 21,481     Enebolig     0
Det stemmer det, men i denne saken spiller det ingen rolle angående hvilket "bilde" som brukes, han vil bli dømt. Jeg er alltid skeptisk til at grove forbrytelser i Norge straffes med 21 år, og at saken deretter tas opp igjen angående forvaring, men noe annet enn "livstid" vil være utenkelig i denne saken.
  (trådstarter)
   #54
 2,397     Bjørkelangen     0
fakkeltog på jessheim klokka 18.00 utenfor rådhuset.
fakler får man kjøpt på europris kløfta og plantasjen på jessheim.
Signatur
  (trådstarter)
   #55
 2,397     Bjørkelangen     0
pratet med naboen i dag å han mente han burde få en sånn straff dem har i USA.der er det jo livstid for å drepe en politimann visst.
han mente at saken bør deles opp i 3 når den skal for retten.
å drepe en politimann en sak.
å drepe så mange sivile en sak
å bombe angrepet en sak.
i usa hadde han vel fått 5 ganger livstid
Signatur
   #56
 4,148     Oslo Vest     0
De fleste av oss føler et hat og hevngjerrighet etter hva som har skjedd, og ønsker at gjerningsmannen skal få smake sin egen medisin. Det er helt naturlig og nødvendig å tenke slik, etter at vi stadig får flere og flere opplysninger gjennom media.

Men de amerikanske straffene hører ikke hjemme her. Og det som er enda viktigere er å følge de reglene i dette landet. Det som gjør at vi har styreformen demokrati er blandt annet respekten for liv og medmeneske, samt at vi har et maktfordelingsprinsipp som gjør at dømmende myndighet er upåvirkelig.

Nettopp ved at vi har en upåvirkelig og nøytral domstol, samt en jury (du skal dømmes av dine likemenn) gjør at det i de fleste tilfeller avsies riktige dommer. Og den dommen du skal ha, er den dommen du kvalifisererer til iht faktum.

En aktor i en straffesak legger frem påtalemyndighetens syn på saken, legger frem de bevisene HAN MENER er relevante, en forsvarer ivaretar sin klients rettigheter og påser at han ikke dømmes for noe han IKKE er skyldig i. Advokaten forsvarer IKKE sin klients gjerninger!!!!!

Dersom vi ikke har en domstol som dømmer UTEN følelser er vi NEDE på forbryternes nivå. Vi dømmer og gjør ting ut i fra våre følelser, og slik er det ikke i et demokrati. Domstolen skal vurdere de bevisene som fremlegges og hensynta begge parters syn og forklaringer. ALL tvil skal komme tiltalte til gode.

Selv om de fleste av oss nå føler hat og sinne MÅ vi besinne oss. Dersom vi lar følelsene ts overhånd i en rettssak forvinner noe av det viktigste i vårt demokrati og terroren vinner.

Det går ikke ann dømme han hardere enn hva som er maks fengsel og forvaring, men jeg vil tro at han aldri kommer ut av fengsel eller en institusjon noen gang. Til det er han for farlig.

Man kan trekke paralleller til krigens rett, hvor man ved en arrestasjon kun skal oppgi navn og rang, ogman skal behandles humant.

Vi er på et annet nivå enn bandittene, og slik skal det også være. Er vi ikke på dette høye nivået er vi heller ikke i posisjon til å dømme noen.

Det strider med de flestes rettssfølelse at han ikke blir straffet på en annen måte, men i denne saken, hvor han har drept så mange sosialdemokrater er det ennå viktigere at han dømmes ut fra det lovverket og den samfunnsstyring som disse ungdommene var flotte representanter for og virkelig jobbet for å bevare.
Signatur
   #57
 21,481     Enebolig     0

Advokaten forsvarer IKKE sin klients gjerninger!!!!!


Det har jeg hørt Elden og Staff gjøre flere ganger. Og i alle fall si at det ikke er noe galt i det som er gjort. Noen ganger lurer jeg på hvorfor de anses for å være gode advokater, de (og da særlig Staff) har ofte uttalelser som går lovene tvert imot.


Ellers er jeg enig i at man må holde roen og ikke tenke på hat og hevn, forøvrig noe jeg synes er svært godt formidlet av politikerne og folket generelt. Jeg vet det må være vanskelig hvis man er direkte berørt.

   #58
 3,042     Akershus     0
Gikk gjennom sentrum i kveld. Stemningen er vanskelig å beskrive, men sober, stille og medmenneskelig på et vis. Vi gikk ned til domkirken og la ned noen roser foran kirken. Det ligger et hav blomster og lys der nå og rundt om i byen ligger små og store minnesmerker i form av lys og blomster.

   #59
 7,685     Bærum     0
Jeg var også der. Godt å se den verdigheten som vises. Det var også litt uvirkelig å få en sånn terroraksjon så nære innpå en. Tenker på det vi så av skader og gjenspikrede vinduer. Stortorget var fullt av internasjonale TV- biler. Det er utrolig hvilken dekning dette har fått rundt i verden. Utrolig hva en gal manns ideer kan gjøre av skader.
   #60
 2,413     Ønsker ikke besøk av deg     0
De fleste som har fått et strekt intellekt, vet hva man ikke bør gjøre.

Men i dette tilfellet, har det gått fryktelig gale.

Det er ikke så mye mer å si.

Var selv i Oslo sentrum på mandag med kone og barn, var sterkt å være der.

Politiet må få større resurser. Helikopter med et team som kan rykke ut lynraskt. En egen gruppe med skarpe ledere som kan ta tak med en gang noe skjer. Sånn er Norge blitt.