826    21    1  

Fjerning av betongsåle i kjeller

 75     Nordhordland     0
Hei!
Er ikke ofte jeg skriver her inne, men finner stadig veien hit igjen da dette tilsynelatende er det beste stedet å gå når man trenger skikkelige svar på noe Smile

Jeg har et rødlandshus med grunnflate på ca 100kvm. På grunn av fuktskade så er hele kjellergulvet fuktig, og når takstmann lå ned Protimeter gikk det rett til topps, så her er det fuktig!

Mens jeg venter på forsikringssak og et oppgjør som jeg håper blir avklart om ikke så alt for lenge så ønsker jeg å planlegge så godt jeg kan slik at når startskuddet går så er det bare å gi gass!

Boligen er bygget i 1974 og har 2 etasjer og kaldloft. Grunnmur er av Leca, og gulv i kjeller er ca 10cm betong, med 2cm isopor som isolasjon under, og en tynn plastduk som fuktsperr.
Ved boring i gulv har jeg ikke støtt på noe armering, verken med tilfeldig boring med 10mm bor eller mer kjernebor på 54mm.
Kjerneboring viser spor etter hønsenetting noe jeg har blitt fortalt var vanlig å bruke på 70-tallet.
Grunnflate er ca 13m x 7m. Det er også en bærevegg i senter i kjeller av Leca i husets lengderetning.

Takstmann sier at for å bli helt kvitt problemene må betongsåle fjernes, og det må legges ned drenerende masser samt ny fuktsperr.
I tillegg kommer jeg til å drenere rundt huset og legge ned rør for takvann.

Spørsmålet mitt er hvordan jeg bør gå frem for å fjerne gulvet. Bør det graves opp rundt hus for å unngå marktrykk mot bakre langside som er under bakkenivå?
Kan jeg fjerne alt gulv samtidig, eller er det lurt å ta dette etappevis?
Hvordan blir det å "tette" mot grunnmur og bærevegg i senter av bolig?

Legger ved bilde av en veldig uferdig skisse av ny plantegning. Her ser man også bærevegg i senter. Halv vegg mellom stue og kjøkken er ikke en del av bærende konstruksjon, men en vegg jeg planlegger å sette opp.
Legger også ved bilde av terreng på husets bakside.
Fjerning av betongsåle i kjeller - 201711142144301000.jpg - aleksanderk
Fjerning av betongsåle i kjeller - IMG_4718.JPG - aleksanderk

  (trådstarter)
   #1
 75     Nordhordland     0
Ikke mye respons i denne tråden. Men det har heller ikke vært mye fremgang med forsikringssaken på huset. Nå ser det ut til at jeg nærmer meg slutten, og kan etterhvert starte renoveringen i boligen.

Problemstillingen over er like aktuell i dag, og jeg tar i mot alle tips!

Dersom jeg graver lenger ned for å øke isolasjonstykkelse under gulv, vil det være nødvendig å understøpe grunnmur for å få isolasjon på "innsiden" av bolig og ikke "under"?
   #2
 3 489     OSLO     0
denne tråden må vel flere ha "glemt" eller "oversett" Grin

det er riktig som du sier, at hvis utvendig masse er ganske høyt oppe på muren, så må en være forsiktig når en fjerner gulvet, pga jordtrykket ute kan veggene falle/kollapse inn


hvis du søker her på BB, finner du mange gode tråder akkurat om dette emne, anbefaler deg sjekke dem først, mange tips der

er en del man må passe på når man skal gjøre en slik jobb
TDJ
   #3
 1 614     Asker      0
Etter hva jeg kan forstå av beskrivelsen må det dreneres utvendig for å fjerne fuktproblemer innvendig i kjeller. Utvendig drenering bør/må 20 - 30 cm lavere enn innvendig gulv og det må tilbakefylles med drenerende masse (pukk) inn mot vegg. Drensrør med fall må lede vekk fra tomt slik det ikke blir stående vanntrykk på noen deler av kjellervegg. Dersom det er ok drenerende masse under kjellergulvet burde dette gi tørr kjeller etterhvert. Avfukter kan redusere tørketiden. Opphugging og etterfylling av drenerende masse under kjellergulv vil høyst sannsynlig IKKE eliminere fuktproblemene dersom vannet ikke fjernes via utvendig drenering.

Utgraving av kjeller med eventuell underbygging av vegger er et prosjekt i seg selv. Dersom man finner å måtte gjøre dette bør det definitivt gjøres samtidig med utvendig drenering.
Signatur
HSt
   #4
 26 515     Lillestrøm kommune     0
Det er mulighet for kapilær oppsug i vegger via eksisterende masser under vegg.

Husk utvendig isolasjon på vegger også.

Hvis en kommer ned mot underkant av mur så må en vurdere understøping, det er mange tråder om dette her på BB, Frodes er den mest legendariske
  (trådstarter)
   #5
 75     Nordhordland     0
Etter hva jeg kan forstå av beskrivelsen må det dreneres utvendig for å fjerne fuktproblemer innvendig i kjeller. Utvendig drenering bør/må 20 - 30 cm lavere enn innvendig gulv og det må tilbakefylles med drenerende masse (pukk) inn mot vegg. Drensrør med fall må lede vekk fra tomt slik det ikke blir stående vanntrykk på noen deler av kjellervegg. Dersom det er ok drenerende masse under kjellergulvet burde dette gi tørr kjeller etterhvert. Avfukter kan redusere tørketiden. Opphugging og etterfylling av drenerende masse under kjellergulv vil høyst sannsynlig IKKE eliminere fuktproblemene dersom vannet ikke fjernes via utvendig drenering.

Utgraving av kjeller med eventuell underbygging av vegger er et prosjekt i seg selv. Dersom man finner å måtte gjøre dette bør det definitivt gjøres samtidig med utvendig drenering.Det er mulighet for kapilær oppsug i vegger via eksisterende masser under vegg.

Husk utvendig isolasjon på vegger også.

Hvis en kommer ned mot underkant av mur så må en vurdere understøping, det er mange tråder om dette her på BB, Frodes er den mest legendariske


Det skal dreneres rundt bolig. Som man ser av bilder i første post så er halve kjelleren under bakkenivå. Bakveggen er laveste punkt, og terreng skår ned mot fremside av huset.

Grunnet lite isolasjon i eksisterende gulv lurer jeg på å grave lenger ned for å legge ned 20cm XPS.
Mitt største spørsmål her blir da om man må understøpe grunnmur, eller om XPS kan ligge lavere enn grunnmur. Vet ikke om jeg gjør meg forsått med den setningen, men bare spør så skal jeg forsøke å formulere meg annerledes.

Drenering kommer til å legges 20-30 lavere enn innvendig gulv. Jeg har hørt 20cm under ferdig gulv, men jo lavere jo bedre kan jeg tenkte meg. Tenker også å legge dobbel drenering.

Vegger isoleres utvendig med 10cm XPS og knotteplast utenpå. Kledning i 1 etasje blir også lektet ut tilsvarende for et pent resultat utvendig, og et varmt og godt hus innvendig.

Regner med det er denne tråden du tenker på HSt? https://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/frodes-fra-rakjeller-til-beboelig-rom
HSt
   #6
 26 515     Lillestrøm kommune     0
Vet du hva slags masser som er i grunnen ?

Du har funnet tråden, litt mer klønete å søke fra mobil så du fikk ikke hjelp.
  (trådstarter)
   #7
 75     Nordhordland     0
Jeg har ingen ide faktisk. I prospekt og takst står det at det er antatte utsprengte masser.

Årsaken til fukt er også ukjent, så 3 takstmenn og 2 entreprenører har kommet med forskjellige løsninger.
Alle vil i grunn ta utvendig drenering, og 1 entreprenør og 1 takstmann ville ta opp gulvet i tillegg.

Det mistenkes kappilærsug i gulv, og jeg har selv spekulert i om huset står på en slags kulp der vann samler seg. Der det er minst terreng rundt er det mest fukt i gulvet. Så jeg håper at jeg slipper å toppe FrodeS og Stantonsen sine prosjekter. Laughing

Alt er enda i planleggingsfasen, og jeg kommer nok til å lage egen tråd på hele renoveringsjobben når jeg kommer så langt. Det må bare ordnes noen formaliteter først, og en haug med planlegging.

Hva er best/tryggest/lettest? Ta opp gulv først, eller grave opp rundt huset og deretter ta opp gulv?
Jeg er bekymret for om marktrykk vil tvinge veggene innover før det graves ut rundt.

HSt
   #8
 26 515     Lillestrøm kommune     0
Når vi støpte KUB vegger så vi dette kravet om at gulvet skal være i kontakt med betongen i veggen punktvis. Vi hadde mer armering enn vanlig og har løs leca i tilbakefylling så vi lot det være men eksempel på at de kan være bekymret. Nå bygges flere hus med dypere bankettmur enn gulvene og grunnen burde da holde litt. Det er jo flere som tar opp gulv uten å grave opp men vurderingen er kanskje vanskelig
  (trådstarter)
   #9
 75     Nordhordland     0
Ferdig gulv vil jo bli i samme høyde som det er i dag. Så styrken mellom gulv og vegg blir forsåvidt ivaretatt.
HSt
   #10
 26 515     Lillestrøm kommune     0
Ja det er i perioden en graver opp gulv som er spørsmålet.  På vei mot Strømmen fra Lillestrøm gikk det jordras ut under vei når huseier holdt på med arbeid på huset. Ekstrem tilfelle men viser at en må være forsiktig.

Vi gravde rundt et hus i Trøndelag der var fjell fjernet med pigging og løsmasser fylt inntil hus, der forsøkte vi å fjerne bare inn mot huset men så raskt at massene inn mot fjell ikke var stabile så vi fjernet alt. Vi fylte tilbake med løs leca rundt det huset etterpå.