#91
 4 339     akershus     1
Artig den undersøkelsen til studentene, som viste at 100 % av anleggene de undersøkte hadde feil. Artig også at det kun var nyanlegg , m.a.o. utført av autoriserte rørleggerbedrifter de undersøkte. Da faller vel en del kommentarer i tråden til stengrunn, eller......? I grunnen ikke oppsiktsvekkende opplysninger da det føyer seg inn i rekken av feil utført av firmaer med forskjellige godkjenninger.

På tide med en oppmykning av regelverket slik at amatører med "yrkesstolthet" og som kan vise til kunnskap omkring regelverk kan utføre arbeide på eget hus selv. Heldigvis finnes det unntak, som f.eks grunnmur, men det burde vært flere.


   #92
 2 938     1
Artig den undersøkelsen til studentene, som viste at 100 % av anleggene de undersøkte hadde feil. Artig også at det kun var nyanlegg , m.a.o. utført av autoriserte rørleggerbedrifter de undersøkte. Da faller vel en del kommentarer i tråden til stengrunn, eller......?

Njaaa... resultatene er skuffende, det er det ingen diskusjon om. Det statistiske grunnlaget (31 tilfeller) er relativt dårlig - men at det var svakheter i 100% av tilfellene er jo ganske ille, da. (Jeg har selv fått gjort en jobb der det skulle vært lagt RIR uten at det ble det, og kan bekrefte at det er et felt der det slurves, eller knipes på kostnadene)

Men: Det gjaldt ett spesifikt felt. Hadde du ikke hatt RIR ville både fått vannskader på huset ditt, og vært nødt til å ta opp veggen for å skifte røret. Med RIR uten skikkelig klamring slipper du vannskaden på huset, men hvis røret sprekker, må du ta opp veggen. Du får bare en del av det du ble lovet.

Hvor mange av oss har opplevd at et vannrør inni en vegg sprekker? Hvor mange har opplevd det med eldre opplegg uten RIR, hvor mange har opplevd det med nytt RIR-opplegg? Min gjetting er at de aller fleste som har opplevd det har rør i yttervegg, uten RIR, som har frosset i kulda - men hadde det vært RIR ville det bidratt vesentlig til isolasjon mot kulda, og kanskje problemet ville vært unngått. At klamringen ikke er god nok har ikke ført til noen gigantisk lavine av saker; det er definitivt på nivå "for spesielt interesserte".

Uansett: Jeg ser ikke dette som et "...og derfor kan vi like gjerne gjøre det selv"-argument. Selv installasjonene med uriktig/dårlig klamring gir vesentlig bedre sikring mot vannskader enn amatørarbeid, særlig der amatøren gjør jobben selv for å spare penger og derfor ikke legger RIR overhodet. Selv om han gjør det, er risikoen stor for at han ikke har bedre peiling på klamring, og gjør like graverende feil som det denne student-undersøkelsen viste. Jeg mistenker at studentgruppen ville finne svakheter på 100% av "gjør-det-selv"-prosjektene også Smile

En parallell til et beslektet felt: Selv om det skulle bli slått fast at 90% av alle elektromontører strammer klemmene med et moment som er enten for høyt eller for lavt i forhold til normen (nei, jeg påstår ikke at det er slik!), betyr det slett ikke at "da kan like godt folk legge opp alt el-opplegget i husene sine selv".

To fagfelter bør absolutt overlates til fagfolk med grundig fagkompetanse: Vann og elektrisitet (her i betydning "220V  og derover"). For vann er risikoen for materielle skader for stor, for elektrisitet er det risiko for mennesker. Begge hensyn gjelder et tredje felt: gass - men det er svært sjelden aktuell problemstilling i Norge. Selv om det kan skje ulykker som resultat av dårlig snekring, maling, etterisolering, muring, whathaveyou, så er det langt mer "trygge" felt, der følgene av amatørmessig arbeide er langt mindre dramatiske.

Selv har jeg et godt hakk mer peiling på el-sikkerhet enn snittet, så jeg har tillatt meg å demontere noe utstyr, så vidt på feil side av reglementet. Vann (og gass) har jeg null peiling på, og vil ikke ha noe ansvar for det.

For å være ærlig: Jeg blir iblant skremt over hvor klart en del postere på BB avslører at "Dette har jeg ingen peiling på, men jeg vil likevel gjøre det selv", først og fremst innen elektro, men også innen vann. Kanskje de som har en del peiling burde være enda mer eksplisitte på å si "Overlat det til fagfolk!" - det sies jo ofte, men kanskje det bør gis enda klarere beskjed når det er åpenbart at den som spør er fast bestemt på å fikse det selv, uten peiling.

Når det er sagt: Jeg ser absolutt verdien i å forstå hva fagmannen gjør for meg! Det er ikke "galt" verken å spørre om hvordan rør-opplegg eller el-opplegg bør legges, eller hvordan ting "virker".  Det jeg snakker om er den typen spørsmål som åpenbart lyser av at "jeg aner ikke hvordan jeg skal få koblet sammen disse tingene", når en rørlegger eller el-montør ville fikset det på null komma null.
TSt
   #93
 9 055     0
Et problem er nok at komponenter i dag benyttet til RiR er så nye at de fleste av dagens fagkfolk ikke har hatt det i sin utdannelse. Det finnes mange beskrivelser, videoer etc der leverandører er bekymret for om montasjeveiledningene blir fulgt. Flere leverandører er bekymret for at fagfolk tror de kan hvordan det skal gjøres og ikke sjekker dokumentasjonen. Derfor har jeg ikke noe problem med å godta arbeid utført fagmessig av privat. Men da bør vi velge systemer som gjør at en ikke trenger å være tvil om utførelsen. Sanipex er derfor et godt valg siden alle punkter i beskrivelsene der er helt konkrete uten utsagn som trekk til hvor en ikke nødvendigvis har erfaring med hvor mye det er. Har renovert et hus hvor det ble 3 ufrivillige brudd i gammelt røropplegg under demontering bare ved at en tok i dette før det var demontert. Alt gjort litt for fort av fagfolk.

Etter å ha sett nøye på hvordan bad er renovert etter skade utført av forsikringsselskap ved bruk av fagfolk er det montert kabinett hos meg. Dette er fordi en kan finne såpass mange tvilsomme løsninger innenfor et og samme bad. Vet jo etterpå at en burde ha sjekket badets konstruksjon nøyere selv om det var utført av fagfolk under et år før salg.
   #94
 194     1
Dere får tro hva dere vil, jeg er selv rørlegger og vet at hvis du ikke har noen rørlegger å henvise arbeidet til, får du ikke dekket noe av forsikring.
Jeg bryr meg ikke. Lykke til med å få solgt et hus med bad verdi kr 0

https://e24.no/privat/eiendom/slutt-for-hobby-roerleggere/10009628

https://www.dinside.no/bolig/ikke-glem-a-fa-papirer-av-handverkerne/61294289


Hvorfor er det så ekstremt viktig at man må bruke rørlegger? Jeg tviler ikke på din kompetanse som rørlegger, men det er en del andre der ute som ikke gjør en fullt så god jobb. Det virker som du har sett noen som har gjort dårlige jobber selv, men husk at det er mange andre som tar dette like seriøst som deg som rørlegger. Det er også mange som gjør dårlige og farlige bilreperasjoner selv, men jeg har gjort alt på bilen min i 5 år, og den er i perfekt stand.

Det du sier om forsikring er jo helt feil. Dersom det utføres fagmessig og man kan dokumentere dette, så får du ingen regress på forsikringen dersom noe galt skjer.
   #95
 2 938     0
Du beskriver en ideal-situasjon, der amatøren har masse kompetanse, finstuderer all dokumentasjon, utfører alt arbeide på perfekt måte i henhold til læreboka - og dertil kan dokumentrere at alt arbeide er gjort på perfekt måte.

Det som gjør meg (og mange andre) litt urolige er at virkeligheten litt for ofte er et stykke fra det perfekte idealbildet. Mange har betydelig svakere kompetanse enn de er klar over selv. Så lenge "amatør-arbeide" bare går ut over utseende og komfort gjør det ikke så mye, men når det kan være vesentlig for person- og brann-sikkerheten (elektrisitet) eller kan gi store usynlige skader på bygningskonstruksjonen (vann), da er det en grei hovedregel at hvis du må spørre på BB om hvordan jobben skal gjøres, da bør du vurdere å sette en fagmann på jobben.
   #96
 2 878     I huset mitt     1
Så lenge "amatør-arbeide" bare går ut over utseende og komfort gjør det ikke så mye, men når det kan være vesentlig for person- og brann-sikkerheten (elektrisitet) eller kan gi store usynlige skader på bygningskonstruksjonen (vann), da er det en grei hovedregel at hvis du må spørre på BB om hvordan jobben skal gjøres, da bør du vurdere å sette en fagmann på jobben.

Om noen er usikker så er det 100 ganger bedre at folk spør her på forumet og får hjelp og tips, enn at de prøver selv uten tips og hjelp.Wink
   #97
 5 218     1
Dere får tro hva dere vil, jeg er selv rørlegger og vet at hvis du ikke har noen rørlegger å henvise arbeidet til, får du ikke dekket noe av forsikring.
Jeg bryr meg ikke. Lykke til med å få solgt et hus med bad verdi kr 0

https://e24.no/privat/eiendom/slutt-for-hobby-roerleggere/10009628

https://www.dinside.no/bolig/ikke-glem-a-fa-papirer-av-handverkerne/61294289

Desse reglane vart oppheva i 2015:
https://e24.no/privat/eiendom/naa-kan-du-pusse-opp-badet-selv-paa-eget-ansvar/10095560

Har aldri lest noko om krav til faglært rørlegger i mine forsikringspapir iallefall. Kan du dokumnetere dette?

   #98
 4 339     akershus     4
Keal, mulig du har sett en del grelle eksempler, men det finnes til de grader også begått av såkalte fagfolk. Du skriver du har et hakk bedre greie på el-sikkerhet enn snittet, men ikke hva det går ut på. Jeg har antagelig også det, men forstår at det finnes en del amatører som på en utmerket måte kan fikse det elektriske i eget hus. Ta et eksempel: Hvor vanskelig og hvor mye skade kan man gjøre ved å legge røropplegg for det elektriske anlegget, etter f.eks anvisning fra elektriker (se bort i fra at elektriker ikke vil ha noe med det å gjøre etterpå). På 90 tallet slang man kabler direkte i veggene og sikret 1,5 kvadrats kurser med 15 A sikringer, jeg vil tro en fyr med kun 2 tommeltotter og bruksanvisning fra elektriker kan legge røropplegg ferdig med trekketråd uten fare for el-sikkerheten antagelig bedre enn mange anlegg fra den tid. Ingen av dagens rør er sikret mot spiker og skruer. En person som har vært med å legge rørene selv, vil antagelig være mer forsiktig med videre arbeide, enn en som ikke engasjerer seg. I dag har vi jordfeilvern og sikringer som reagerer bedre på feil enn noensinne, vi kan vel knapt få det tryggere for arbeide utført av vanlige folk med interesse for faget.

Vi har idag en horde av østeuropeere på jakt etter billig el-materiell i hyllene hos Biltema, lite trolig at de handler inn for egen leilighet. Mange av de har antagelig kun få semestere på You Tube som utdannelse, synes du det er betryggende? Med dagens rigide regelverk blir vi om få år en gjeng med kontorfolk som ikke vet foran og bak på en skrutrekker, avhengige av skjøteledninger eller firmaer med advokatpriser, ikke særlig tiltalende tankegang.

Du skriver også at du har 0 peiling på vann, til tross for det er du bastant i meningen om at det er ting man ikke skal tukle med. I dag er utstyr for vann enklere og tryggere enn noensinne, vi har vannalarmer, vannstoppere og alskens hjelpemidler som kan sørge for at knapt en dråpe vann kommer på avveie, hvor utrygt kan det da være å la folk med interesse og kunnskap få lov å utføre slikt selv? Ta en titt på Grohe Ondus, den står montert i min kjeller med trådløse følere under kjøkkenbenk og der det kan oppstå ødeleggende vannskade. Den kutter automatisk vanntilførselen ved smålekkasjer, større lekkasjer, varsler utilsiktet vannforbruk m.m. Tror du det er utrygt i huset mitt til tross for at ikke alt er utført av autorisert rørlegger?
   #99
 2 978     Vestlandet     0
Eg er ein av dei glade amatørane nevnt som tenkjer."Dette har jeg ingen peiling på, men jeg vil likevel gjøre det selv", og stort sett har eg hatt rett i at eg ikkje har peiling på det. Har tydeleg lært at eg ikkje er blikkenslagar, malar, tømrar elektrikar, murar eller mekanikar.

Men eg har nær null erfaring med praktiske fag og bustad som det ikkje har vore utført arbeid på sidan bygging for 50 år sidan. Kva gjer ein då? Eg er ikkje nordsjøarbeidar, så eg har ikkje råd til fagfolk. Eg gjer det sjølv likavel.eg har ikkje råd til å jobba full arbeidsdag for å leiga nokon til å kopla til kjøkkenkranen min.

Unntaket er sjølvsagt elektrisk arbeid.

Viktig at røyrarbeid vert gjort skikkeleg. Men å framsetja det som at det er eit krav med firma er feil.
Signatur
   #100
 261     1
"Vi jobber kontinuerlig med forbedring av både fagutdanningen via skoleverket, våre opplæringskontorer og medlemsforetak. I tillegg arbeider vi aktivt i råd og komiteer i aktuelle miljøer, blant annet i Vannskadekontoret. Når (slike) rapporter dukker opp setter vi enda mer fokus på hvordan bransjen kan forbedre seg.  

Har vi ikke hørt den før?  Det må være mye godt og mislykket arbeid gjort gjennom tidene fra bransjen, og svært mye kostnadsdrivende byråkrati stablet opp.  Hjelper det? Akkurat som elevene i skolen.  Akkurat som svart arbeide.  Akkurat som vannskader.  Akkurat som klimadilldall.  Mer av det man prøver unngå.

Som selvbygger er jeg opptatt av økonomi på denne måten:  kjøper kvalitetsmateriell (gjerne Sanipex som har fått gode skussmål i denne tråden) og sparer inn på installasjonskostnad med eget arbeid.  Dette er risikoreduksjon i praksis.  Forsikringsselskapet mitt er forespurt med oppfordring til uttale - ingen motforestilling - selvfølgelig med fagmessig utført arbeide som premiss.

Jeg bruker ikke klamring rundt føringsrøret.  Jeg klemmer heller hele føringsrøret jevnt inn i byggematerialet jeg sverger til med lettmørtel.  Lett er det også å komme til ved eventuell lekkasje - skjer opp veggen i samme spor som ble mørtlet igjen under lukking og reverse procedure når lekkasje er ordnet.  Skulle veggen bli midlertidig våt tross føringsrør - no problem - den tørker og er den samme gode gamle.

Det er aldeles for mye unødvendig skremsel blant noen i tråden her.  Bare tenk på hva kontinuerlig rørføring med PEX har hatt å si for lekkasjerisiko.  Skjøter kan lekke.  Mindre skjøter - lavere risiko.  Har du prøvd Milwaukee's M12 Propex-ekspander verktøy?  https://www.youtube.com/watch?v=lCTdAEiRoHM  Lettere enn dette blir det ikke.

Og fikk man ikke hakeslepp da kommunaldepartementet opphevet søkeplikt ved våtromsarbeid - i husets mest kritiske rom i fuktperspektiv - var det muligens fordi man ante en minister oppi et gammelt badekar som skulle renoveres, baderommet altså...

Nå legger ministeren til grunn at selvbyggerne vil være så kvalitetsbevisste at de bruker seriøse håndverkere og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Du verden for tillit!

Er det noen som har grublet på hvorfor våtromsnormen ikke er lovhjemlet i pbl, mens plusshus/aktiv-passivhus og slikt fjas er?  Har det noen signaleffekt?


Signatur