TSt
   #51
 8 813     0
Tror det er EN13241-1 men jeg har ikke tilgang til dette noe sted nå. Håper virkelig at ingen forsøker å lage fjernbetjening av port uten at en har med fotoceller.

HSt
   #52
 27 640     Lillestrøm kommune     0
Det er vel så naturlig at en styrer ikke vha sikkerhetsfunksjonene. Hvis 2 åringen på besøk hos naboen kommer i klem er det veldig dumt
   #53
 561     Gjøvik     1
EN standard / Produktstandard må produsent og dens forhandlere forhode seg til og anbefale ut fra. Om en forbruker velger å gjøre noe annet så tar vedkommende på seg alt ansvar.

Det betyr også at en kan komme i erstatnings ansvar om det blir en ulykke. Da kan en også risikere ikke å ha forsikringsdekning om valget forbruker tok er grovt uaktsomt. Konsekvensen av det kan bli meget dramatiske for den som tok på seg ansvaret.

Selv om jeg bagatellisert litt med å klemme en tå, så kan det selvfølgelig gå mye verre, eller det treger ikke skje noe i det heletatt.

Hver og en som ikke følger faglige begrunnede råd være klar over ansvaret en tar på seg ved ikke følge faglige råd. Dette gjelder mye mer en garasjeporter og fotoseller.


Signatur
   #54
 2 835     I huset mitt     0
Kanskje man også burde sette opp varsellys og varslingslyd når porten lukkes (spesielt selvsagt ved fjernbetjening)??
Ikke vanskelig å se at en slik anbefaling vil gi ytterligere sikkerhet for å hindre skade. Wink
-Blir fort mye greier, men det er ev krav som gjelder.

I de aller fleste tilfeller av fjernbetjening så ser jeg for meg at man kan sjekke at porten faktisk er lukket.
Man kan også fjernstyre porten for eks levering av varer, etc og slippe å stole på at mr budbilsjåfør faktisk lukker porten.

HSt
   #55
 27 640     Lillestrøm kommune     0
Vi har fotocelle på varemottak garasjeporten på jobb, den fungerer supert. Så har den klem beskyttelse som 2. sikring

Hjemme har jeg bare kjøpt ny portåpner og internettboksen med fotoceller, de skal monteres etterhvert, den gamle er død.