TSt
   #11
 9 437     0
Det er jo ganske stor jobb å få ned noe som er kraftig nok. Er det bare 4 steder det kan være bæring eller er det mulig å redusere spennene på drageren øverst. Kan en ha "bredere" enn 133 flere streder slik at en kanskje ikke trenger 115 i den andre dimensjonen selv om det er det beste.

  (trådstarter)
   #12
 30     0
Det er sikkert mulig å bruke en større dimensjonen enn 133 den ene veien for å kunne holde seg til 98 den andre men vil tro det uansett må til store inngrep i huset dersom man skal reetablere 4 søyler fra loft til kjeller. En av de kommer i konflikt med kjøkkeninnredningen. En entreprenør vi har vært i kontakt mente at man måtte regne med å flytte ut av huset en lengre periode for at de skulle komme til å få jobbet effektivt og bare det vil kunne påføre mye ekstra kostnader.

Vi ble også fortalt at det skulle vært stempel på takstolene hvis disse kom fra en takstolprodusent. Og de ville definitivt ikke vært presset skjeve på en fabrikk. De syntes også det var meget spesielt med skjøter midt på sperrene uten at det var noen ekstra understøttelse ved bruk av staver eller hva det nå heter.
Jeg kan i alle fall ikke finne noen stempler noe sted så det er således vanskelig å vite om de er dimensjonert for å tåle tung taktekking som vi har. De må åpenbart ha blitt bøyd pga belastningen så skjøtene utgjør nok en svakhet når de ikke er understøttet.
TSt
   #13
 9 437     0
De skjøtene kan ikke produseres på stedet. De må presses inn med hydrauliske presser, men det virker jo som det er sperrer som ligger oppå aser du har og da er det bruken av disse skjøtte bjelkene som kan være annet enn de er spesifisert til. Du ser jo at de har valg gale materialer på søylene dine også så kan være at sperrene også er feil.

Hvor lange er disse sperrene ? Finger skjøtte bjelker er helt vanlig til bruk i sperrer siden lengdene ofte blir større enn det som kan leveres. Disse er ofte justert etter at de er skjøtt for å fjerne litt av slike feil TS ser på sine skjøtte bjelker.
  (trådstarter)
   #14
 30     0
Det er en mønsås på toppen som sperrene ligger oppå ja men sperrene er sammenbundet med spikerplater også på toppen. De synes vel såvidt på oversiktsbilde over loftet. Det tyder vel på at det er hele takstoler som er benyttet i kombinasjon med en mønsås som er heist inn i ettertid? Er dette en vanlig måte å bygge på?
Sperrene er ikke veldig lange, maks 5 meter og det er bare på en del av taket at de er skjøtt. Legger ved et bilde tatt andre veien og der er det ikke noen skjøter. Bøyde/skjeve taksperrer pga skjøter - DSC_5754.JPG - Siphlonurus
   #15
 1 027     klippdalen     0
bygd i 1993 sier du?

er vel ikke noen av husa bygget til OL? utrolig mye dårlig hastverkshåndtverk i de boligene som ble bygget i byen til OL. var ikke så nøye på krava. skulle bare gå fort og vare i 14 dager Smile
   #16
 21 079     Akershus     0
Takstoler bygget som rene triangler er ikke uvanlig for mindre spennvidder. Da oppstår det trykk mot mønet og strekk i undergurten. Når stavene en vanligvis ser i W-stoler mangler, er det vanlig at overgurten må få større høyde. Slik sett kan en lure på om mønsåsen i det hele tatt er nødvendig. Når en her ser at takvinkelen er noe lav, kan dette være årsaken til at mønsåsen er kommet.

Kanskje en skulle fått en takstolprodusent til å regne på dette? Uansett stusser jeg over plateskjøtene i overgurten. I undergurten er det ikke fullt så påkrevet idet undergurten kun bærer himling og isolasjon.
Signatur
  (trådstarter)
   #17
 30     0
bygd i 1993 sier du?

er vel ikke noen av husa bygget til OL? utrolig mye dårlig hastverkshåndtverk i de boligene som ble bygget i byen til OL. var ikke så nøye på krava. skulle bare gå fort og vare i 14 dager Smile

Det er nok ikke et typisk OL-hus men etter det jeg har forstått så var det et visst tidspress for å få de ferdige til OL. Naboen som fikk bygget hus samtidig har dog ikke hatt noen problemer. Men de hadde helt andre snekkere så det var 2 helt separate prosjekter selv om husene har felles tegninger og henger sammen.

  (trådstarter)
   #18
 30     0
Har vært på loftet en tur til og tatt noen mål og sperrene er faktisk ikke lenger enn rundt 2,75 m fra møneskjøten og ned til der sperrene møter undergurten.
Gravde meg forbi isolasjonen og det er spikerplater også der selv om sammenføyningen ser litt dårlig ut.

Spikerplateskjøtene på sperrene er faktisk ikke mer enn rundt halvmeteren opp fra sammenføyningen med undergurten! Slik er det på en rekke sperrer etter hverandre på den ene siden. På motsatt side er skjøtene mer midt på sperrene. Og en del av sperrene er uten skjøt.

Målte noen avvik til og det spriket helt opp i 4,5 cm på det meste.
Har også lett etter stempler på sperrene og de glimrer med sitt fravær. Ingen stempler noe sted.. Bøyde/skjeve taksperrer pga skjøter - DSC_5769.JPG - Siphlonurus
HSt
   #19
 28 429     Lillestrøm kommune     0
Så denne ene skjøten er midt på 2.75m lengde ?

Det er jo utrolig rart, de må ha brukt opp kapp fra andre prosjekter hos deg.
  (trådstarter)
   #20
 30     0
Ja det stemmer. På den ene siden er det skjøter ca midt på ca 2,75 m lengde mens på de andre et det skjøter bare ca 0,5 m inn på samme lengde. Det er altså skjøtt sammen 2 stykker på hhv ca 2,25 og 0,5 meter..
Kanskje noe restkapp de har fått billig og fått laget hos en produsent. Hvis de ikke har hatt tilgang på utstyr for å presse inn spikerplater selv da?

Det må jo være en grunn til at de ikke har fått noe stempel?