TSt
   #21
 9 437     0
Ligger undergurten i samme plan som det vi har trodd at er sperrer men som kanskje er takstoler ?  Men er jo vanskelig å se om det er noen sammenføyning ute ved raftet.  Men ligger undergurten ved siden av så tyder det på noe laget på stedet.  Men det at du har tegninger som viser søylene i midten og at du har svai på vegger lenger ned tyder jo på at det er bæring her. 

   #22
 2 704     Vestlandet     0
Det er ikke feilbestilte takstoler som de har kappa opp, og brukt som sperrer?
  (trådstarter)
   #23
 30     0

Ligger undergurten i samme plan som det vi har trodd at er sperrer men som kanskje er takstoler ? Men er jo vanskelig å se om det er noen sammenføyning ute ved raftet. Men ligger undergurten ved siden av så tyder det på noe laget på stedet. Men det at du har tegninger som viser søylene i midten og at du har svai på vegger lenger ned tyder jo på at det er bæring her.


Ja det er sammenføyning med spikerplate også nede ved raftet hvis en ser godt etter på bildet jeg la ut i går men sammenføyningen ellers ser jo nokså tvilsom ut med en ganske stor glippe.
Det er ganske mye svai på veggene inne i huset men også noe på yttervegger så vi lurer jo på om hele konstruksjonen er for svak..

Når det gjelder bæringen fra mønsåsen så er jo den også temmelig tvilsom. Som bildet nedenfor viser så er det en stor glippe mellom søylen og mønsåsen i den ene enden mot ytterveggen der det bare er en flis/plankebit i mellom. Når jeg i går tilfeldigvis kjente litt på flisa så var den helt løs og kunne tas ut!
2.etg slutter her mens første etasje går litt videre og i kjelleren under dette punktet er det faktisk ingen bæring. Der skulle det i følge tegninger vært satt inn en søyle mens bæringen nå i praksis er en skillevegg i mur som ligger 60-70 cm til siden for mønsåsen. Den henger på sett og vis litt i løse luften her nede i kjelleren.

Kan det virkelig være så ille at hele søylen har blitt presset ned så mye i forbindelse med tidligere snølast og at mønsåsen i ettertid har løftet seg opp igjen og laget glippen som så har fått denne plankebiten stukket innimellom?? Det virker jo helt sprøtt hvis det er bygget slik. Søylene lenger børt på mønsåsen vil jo da ha fått mye mer last og det kan jo forklare at det er spesielt i dette området nå veggene buler.

PS! Huset er solgt med en tilstandsrapport der det ikke er nevnt noen ting om skjevheter og konstruksjonsmessige svakheter hverken fra selger eller takstmann. Alt har fått TG1 foruten et par punkter som ikke har noe ned konstruksjonen og gjøre.

Bøyde/skjeve taksperrer pga skjøter - Skjermbilde.PNG - Siphlonurus
HSt
   #24
 28 429     Lillestrøm kommune     0
Ikke uventet om denne plankebitene presses ut. Jeg har kiler oppå søyler under hytte som også flytter på seg, noe vi arvet av bonden som har bygd hytta.

Virker som en bør få gått over hele bærekonstruksjonen i dette huset
  (trådstarter)
   #25
 30     0
Ikke uventet om denne plankebitene presses ut. Jeg har kiler oppå søyler under hytte som også flytter på seg, noe vi arvet av bonden som har bygd hytta.

Virker som en bør få gått over hele bærekonstruksjonen i dette huset

Synes det er veldig rart hvis det er bygd med et så stort avvik at det er behov for en kile som er mer enn en cm tykk og at den er lagt an kun på ytterkanten av søyla mens de har slått i flere spiker fra mønsås og ned i søyla uten at kilen er sikret. Siden den var helt løs tror jeg gjerne denne er dyttet inn i ettertid og at selger har vært kjent med avvik i konstruksjonen.

Tar gjerne i mot flere synspunkter på dette.
HSt
   #26
 28 429     Lillestrøm kommune     0
Den må jo ha vært der fra starten av men må jo være en tømrer som ikke forstår dette med maks belastning på endeved.
  (trådstarter)
   #27
 30     0
Et spørsmål til.
Hvis det skal være en bærende søyle fra loft til kjeller så må vel søylene stå loddrett over hverandre gjennom etasjene?
Slik jeg har målt det så er dette umulig for minst en av søylene. En av søylene må stå minst 10 cm til side for hverandre i 1. og 2. etg slik romdelingen er hos oss. Vil dette være akseptabelt?
Prøver å få frem mest mulig fakta uten å måtte åpne vegger før vi får en ny befaring fra et ingeniørfirma over helgen.

TSt
   #28
 9 437     0
Er det ut fra senter eller er det i lengde retningen det er avvik ? Hvis det er mere enn en søyle på undersiden er det jo mulig å bære noe men da må / bør det noe skrå avstivning ved siden av.
  (trådstarter)
   #29
 30     0
Er det ut fra senter eller er det i lengde retningen det er avvik ? Hvis det er mere enn en søyle på undersiden er det jo mulig å bære noe men da må / bør det noe skrå avstivning ved siden av.

Det er i lengderetningen jeg har målt avvik på evt plassering. Tar ikke for gitt at det er skikkelige søyler i hele tatt så mye skjevheter vi har målt. Dette er snakk om en av 4 søyler i tillegg til "endesøylene".
   #30
 21 079     Akershus     0
Det er vanlig at søyler er gjennomgående, men ikke nødvendig. Står den til siden, vil den normalt stå på bjelkelaget. Da må en sjekke bæringen i bjelkelaget.
Signatur