(trådstarter)
   #11
 9     0
Du trenger ingen elektrokjel. Priseksempelet her synes noe høyt.

Se eksempel på elkassett: http://byggebolig.no/el-kassett-dobbelmantlet/pris-pa-installasjon-av-el-kassett

Pt slås det ned pæler til fjell ved kirken i Lsm. Det synes å være langt ned. Hva med kostnad på foringsrør? https://www.ngu.no/en/node/2075

Prisen for elkassett hørtes jo ikke akkurat avskrekkende ut, selv om dette er fra 2012. En kan jo bytte ut dette med en varmepumpe om strømprisene evt. skulle fyke i været. Selv om en da trolig vil måtte se langt etter Enova-støtten. Da blir det fort en dyr mellomløsning..

Beslutninger, beslutninger...

T1
   #12
 769     0
Du trenger ingen elektrokjel. Priseksempelet her synes noe høyt.

Se eksempel på elkassett: http://byggebolig.no/el-kassett-dobbelmantlet/pris-pa-installasjon-av-el-kassett

Pt slås det ned pæler til fjell ved kirken i Lsm. Det synes å være langt ned. Hva med kostnad på foringsrør? https://www.ngu.no/en/node/2075


Vedr. kostnad på elektrisk fyrkjele. Det er nok i overkant av hva selve fyrkjelen og installasjon av denne vil koste, men det baller ofte på seg med oppgradering av inntaket og nye kurser fra sikringsskap til fyrrom.
Bruk av el-kassett kan være et godt og rimelig alternativ til å skifte ut hele fyrkjelen.
T1
   #13
 769     0
med dagens strømpriser så er vel elkassett og bereder fort det beste valget.

Under forutsetningen "med dagens strømpriser", ja.
Den store fordelen med sol/grunn-varme er at du i langt større grad isolerer deg fra effekten av fimbulvintre. Det er ikke lenge siden 2010-vinteren, da spotprisen på strøm lå rett oppunder 10 kr pr kWt - riktignok bare i en kort periode, men over en lengre periode var likevel strømprisen ekstremt høy.
En luft-luft eller luft-vann VP vil også "lide" i lange/kalde vintre, men i normal-vintre kan de gi deg en viss isolasjon mot ukontrollerte kraftpriser. En fjell/jord/vann-vann VP vil isolere deg langt mer, både mot fimbulvintre og strømpriser som av ulike grunner går ut av kontroll.
Så jeg legger inn en sterk stemme for en VP som henter varmen fra fjell/jord/vann. Og jeg støtter fullt ut å legge inn golvvarme over alt det der er mulig: For det første kan du holde romtemperaturen et nevnevedrig hakk lavere (i området 3-5 grader lavere) når golvet er lunt; det reduserer varmetap til omgivelsene betydelig. Dernest har en VP vesentlig høyere virkningsgrad om den kun skal varme mediet opp til 28°C for golvvarme, ikke til 60°C for radiatorer. Og til sist: Komforten ved å gå på et lunt golv er vesentlig for velværet!

Det er jo bergvarmepumpe vi i utgangspunktet var på jakt etter, men som sagt er 300k mye penger å investere. Det er riktignok det dyreste alternativet, men i følge de som ligger på den prisen er billigere alternativer bygget på 'gammel' teknologi - altså ikke inverterstyrt, blant andre ting.. Man bør kanskje legge inn i regnestykket å bytte ut gamle radiatorer med nye også da. selv om jeg har hørt at gamle radiatorer ofte ble overdimensjonert, og kan takle lavere temperaturer.

Vi har ikke tenkt å bytte ut radiatorer i første omgang. Vi prøver en vinter eller to og ser hvordan det fungerer. Hvis det ikke er tilstrekkelig varme kan det være aktuelt å skifte ut noen radiatorer eller sette inn viftekonvektoror.

Forøvrig ønsker jeg meg også en inverterstyrt bergvarmepumpe, selv om jeg egentlig tror en "gammeldags" on-off pumpe fungerer helt fint hvis man har en passe stor akkumulatortank. On-off pumper er jo velprøvde saker, så ville ikke vært så redd for det.
  (trådstarter)
   #14
 9     0
Vi har ikke tenkt å bytte ut radiatorer i første omgang. Vi prøver en vinter eller to og ser hvordan det fungerer. Hvis det ikke er tilstrekkelig varme kan det være aktuelt å skifte ut noen radiatorer eller sette inn viftekonvektoror.

Forøvrig ønsker jeg meg også en inverterstyrt bergvarmepumpe, selv om jeg egentlig tror en "gammeldags" on-off pumpe fungerer helt fint hvis man har en passe stor akkumulatortank. On-off pumper er jo velprøvde saker, så ville ikke vært så redd for det.


Har dere falt på valg av varmepumpe enda?
Jeg legger også merke til at tilbyderne avviker veldig i antall KWh de mener er tilstrekkelig, selv om de får oppgitt samme info. Man vil jo gjerne ikke kjøpe en underdimensjonert varmepumpe. Tips til beregningsprogram el. for å beregne dette selv?
T1
   #15
 769     0

Vi venter vel egentlig på at Nibe 3-12 KW for 230 volt i tre fase skal komme i salg. Når jeg har fått sett over spesifikasjonene er vi nok klare til å bestille. Det som er sikkert er at pumpen har inverter og ettersom vi har 230 volt IT system i huset er utvalget av inverterstyrte pumper begrenset.

Vi har delvis beregnet størrelsen selv, men har også fått en beregning fra Nibe. Min tanke er at man med inverterstyrt pumpe ikke er like avhengig av å treffe eksakt. Pumpen vil jo bare levere det som trengs. Maksforbruket og gjennomsnittlig forbruk i huset har jeg brukbar kontroll på ved at jeg har notert strømforbruk og oljeforbruk hver uke gjennom de to siste vinterne.
  (trådstarter)
   #16
 9     0
Vi venter vel egentlig på at Nibe 3-12 KW for 230 volt i tre fase skal komme i salg. Når jeg har fått sett over spesifikasjonene er vi nok klare til å bestille. Det som er sikkert er at pumpen har inverter og ettersom vi har 230 volt IT system i huset er utvalget av inverterstyrte pumper begrenset.

Vi har delvis beregnet størrelsen selv, men har også fått en beregning fra Nibe. Min tanke er at man med inverterstyrt pumpe ikke er like avhengig av å treffe eksakt. Pumpen vil jo bare levere det som trengs. Maksforbruket og gjennomsnittlig forbruk i huset har jeg brukbar kontroll på ved at jeg har notert strømforbruk og oljeforbruk hver uke gjennom de to siste vinterne.

Vet du prisen for den varmepumpen vil ligge på ca. (da tenker jeg kun varmepumpen)?

Har fått to priser på Ecoforest 3-12 som også er for 230v, hvor begge tilbudene kommer godt over 300k inkludert alt. Selve varmepumpene ligger på 140 - 150k. Begge har forutsatt en energibrønn på 250 meter.

Ligger de fleste, tilsvarende, inverterstyrte pumper på ca. samme prisnivå?

Har på den andre siden fått tilbud på en on/off-pumpe på 12KWh på rett i overkant av 200k, inkludert alt. Med energibrønn på 180 meter. Er virkelig en inverterstyrt varmepumpe verdt ca. 100k mer totalt sett, eller vil du tro det er mulig å få tilsvarende varmepumper som nevnt over billigere?
   #17
 705     0
Hvis du vurderer elkjel seriøst, så vær sikker på at du slipper å oppgradere det elektriske anlegget mer enn nødvendig. Vi har 15kw elkjel og vbv på ca 60kvm i første etasje. Tek07.

Pr i dag med 10-12grader ute, er tur-temp på vannet over 50 grader. I vinter når det var -25, var tur-temp under 30grader. Elkjelen klarte rett og slett ikke å levere nok effekt. I tillegg har vi "kun" 40A hovedsikring, så når vi skulle bruke tørketrommel, komfyr og andre litt strømkrevende aktiviteter i tillegg, måtte vi skru av varmekablene rundt om i huset for at hovedsikringen ikke skulle gå..

Så er jo spørsmålet hva det koster å oppgradere hovedsikringen? Du har jo vesentlig mer areal enn oss (163kvm) og sannsynligvis et hus med enda større varmebehov.. Må du ha større tverrsnitt på kablene som går inn i huset?

Selv drømmer jeg litt om å investere i vedkjel som forvarmer. Jeg regner med å spare ca 10-15000kwh i året. Imidlertid er det jo et prosjekt å skaffe så store mengder ved.

   #18
 24,513     Akershus     0
Vi har 15 kW elkjel. Varmer opp ca 140m2 med kaldloft over. Aldri gått tom for varme. Hus fra før TEK ble funnet opp.
Signatur
   #19
 1,749     Norge     0
Eneste gode råd på denne tråd er l/l varmepumpe.
l/v og v/v er laget for/til lavtemp varmeanlegg. Da er gamle radiatorer for ineffektive.
   #20
 883     Østfold     0
Vi har omtrent samme utgangspunkt. 170 kvm hus fra 1970 med radiatorsystem og gammel sentralfyr. Da vår oljebrenner ble ødelagt sluttet vi å fyre med olje. Men å investere i l/v system var det ikke rom for, siden vi har hatt div prosjekter på "alt" annet i huset.

Frem til nå har vi beholdt sentralfyren siden den er et stort stykke arbeid som må til for å fjerne den og den også kan kjøre el på tappevann i tillegg til ved. Vi anskaffet en el-kassett til radiatorene, og denne var innstilt på ca 70 grader gjennom den første vinteren. Etter første driftsår ble det riktignok billigere enn olje, men likevel et saftig el-forbruk. Året etter installerte vi vedovn i stuen.

Det vi gjør nå er å stort sett kjøre el-kassetten/radiatorene på ganske lav varme (ca 40-45 grader) for å holde en viss grunn-lunk og være litt bevisst på hvilke rom som er i bruk og ikke. Opplever det ikke som ineffektivt, i hvert fall ikke der vi har skiftet ut til nye radiatorer. Kombinasjonen av lav grunn-varme på radiatorene med bruk av vedovn og noe el-oppvarming (gulvvarme og et par frittstående el-varmeovner som brukes ved behov) har redusert el-forbruket noe i forhold til første driftsår med el-kassett. El-kassetten/radiatorene er for øvrig i bruk ca 7 måneder i året.

Jeg hogger en del ved selv og anser det som gratis energi. Før noen problematiserer hvorvidt selvhogst er gratis eller ikke (salgsverdi, timer brukt osv), så er mitt utgangspunkt at vedhogst er en slags rekreasjon/hobby og for en kontorarbeider er det litt kult å fyre egenprodusert ved.