#191
 110     Kristiansand     0
Ved hyttebygging stod vi overfor valget mellom tradisjonelt eller moderne. Skulle vi velge "laftetrenden" eller mer moderne med mye lys, luft og natur inn? Vi valgte det siste og angrer ikke. Slik ble det (..og mye mer info og bilder finnes på http://gamatun.blogspot.no)

Arkitektur : Tradisjonelt utseende eller moderne - IMG_0405.JPG - Swande
Signatur

   #192
 615     Øvre Eiker     0
Dere har jo ikke akkurat forkastet det tradisjonelle helt med den hytta, da. Materialvalgene med lyst tre inne, mørkbeiset tre ute, stein, og torvtak kunne jo passet i en gammeldags hytte også. Og når man tar med den tradisjonelle hytte-takvinkelen så skal man ganske nær for å se at det er en moderne hytte.
   #193
 110     Kristiansand     0
Vi har hentet elementer fra tradisjonell hyttestil inn i en mer moderne hytteløsning med mye vinduer, stein og luft. Poenget har nettopp å kombinere det modernes funksjon med tradisjonelle elemeter i farger og interiør.

Vi ønsket oss bort fra tømmer, mørke stuer og små vinduer som har preget tradisjonell hyttebygging. På fjellet er det oftere strengere regulert hva en kan gjøre med tanke på selve bygningskroppen. Vi var også inne på tanken med pulttak, men reguleringsplanen tillot ikke dette.
Signatur