#21
 5,416     Langhus     0
Sketchup fungerer, du må ha riktig retning nord og enten omtrentlig eller eksakt breddegrad.
Hvis du har en tegning kan jeg sikkert ta en titt Smile
Signatur

   #22
 5,569     1
Hva går disse truslene ut på?

Det du KAN gjøre:

Gå i dialog med naboene (send et brev til alle på underskriftslisten), vis til underskriftskampanje, forklar at du ikke var klar over at tomten du har kjøpt anses som en eller annen "byggefeltspark"/fellesområde. Opplys videre om at eneste måte å ordne dette på er at naboene går sammen og kjøper tomten for kjøpesummen + det dere har lagt ut til nå + evt andre kostnader dere forventer å få. Gjør det klart at dere ønsker å bygge et helt vanlig hus, i henhold til reguleringsplanen og gjeldende lover og regler.

Vær hyggelig, og vær saklig! Sett frist for å melde interesse for å kjøpe tomten innen 1 uke, f.eks.

Jeg er sikker på at dette da vil dø ut ganske kjapt, spesielt hvis det bare er én nabo som særlig er den som har det store problemet. Det er stor forskjell på å si at man er enig når noen spør, og å bla opp penger. For det er faktisk det naboene må gjøre dersom de ikke vil ha et hus der, ref W. Haugli.

(merk at hvis de faktisk sier ja til dette, kan jo det være en mulighet for deg å komme deg ut av et nabolag man tydeligvis ikke vil bo i uten økonomiske tap).
HSt
   #23
 36,650     Lillestrøm kommune     0
Vær sikker på at dere tolker reguleringsplanen riktig, vår nabo gikk på en smell når han planla sokkel + 2 etasjer og reguleringsplanen ordlyd var "en etasje, evt. en etasje + sokkel".  Administrasjonen i kommunen støttet han helt frem til endelig behandling av saken og i klagebehandlingen fikk utbygger og kommunen passet påskrevet av fylkesmannen. (Dette var utenbys ikke i Oslo).  Utbygger henviste til at etasjebegrep var uegnet som høydeangivelse (men tilbakemelding var at ja det var ikke lurt å bruke dette, men en skulle gå tilbake til intensjonen i reguleringsplanen ved usikkerhet rundt fortolkning og sokkel + 2 etasjer var ikke mulig fortolkning).
   #24
 1,027     0
Bygg flermannsbolig og lei ut til flyktningekontoret eller komunen/sosialen ;D
   #25
 36     oslo     0
Hei

Skjønner at dette er en frustrerende prosess. Vi har hatt en lang prosess med plan og bygg i Oslo, selv uten naboklager.
Vi måtte varsle 10 naboer, og hadde forventet massive klager. Men vi fikk kun noen spørsmål, også ga det seg. Årsaken er at tre andre tomter i gaten er solgt til utbyggere, og de bygger ut til maks utnyttelsesgrad. I tillegg lager de praktikantdeler, som kan brukes til utleie- uten at man må ha ekstra parkeringsplass (litt sniking i lovverket) så naboene våre så heldigvis fordelen med at vi bygget fremfor en utbygger, og lot klagene ligge.
Skal du i noe mer dialog med naboene, så kan du jo vise til at dette er til eget bruk- og kun en bolig. Fremfor hva som hadde skjedd hvis en utbygger kjøpte tomten.... Nok av saker i media om hvordan de makser utnyttelsesgraden i alle fall...

Lykke til!
Signatur
   #27
 194     Ålesund     0
Om jeg planla husbygging og hadde "alle" naboene mot meg før første spadetak var tatt, ville jeg sterkt vurdert et annet nabolag. Om noen naboer allerede nå har lagt seg på tvers tør jeg ikke tenke på hva de vil finne på senere. Så derfor vet jeg ikke om jeg hadde orket tanken. De vil jo garantert klage på alt som kan klages på (støy, rot, snømåking, osv. osv.), og dere må bo midt i et vepsebol. Har selv tilbakelagt krangel med en nabo, men de 2-3 årene det stod på var ikke særlig hyggelige.

Så Sitrona, tenk dere om en gang til. Tomten har kanskje steget i verdi og kan vel selges med en liten gevinst (og ny hekk om jeg forstår en annen tråd rett).


   #30
 5,569     0
Nei, hvis en tomt kjøpes og selges igjen rett etterpå vil jo kjøperen lure på hvorfor tomten selges med en gang. Og, sannsynligvis er megler/selger pliktig til å informere om at tomten selges fordi naboene sperrer for bygging. Da er det ikke mange som gidder, tipper jeg.

Har et eksempel på en slik stafettpinne her i Bergen. Den har blitt solgt 4-5 ganger de siste 2 årene, hver gang til en billigere pris.