(trådstarter)
   #41
 32     Stavanger     0
En liten oppdatering.

Saken er sendt til bolighjelp forsikringen og mitt forsikringsselskap
For videre behandling.

Svart sopp bak soffa 4 månder etter boligkjøp. - 20180808_191121.jpg - salatmestern
Svart sopp bak soffa 4 månder etter boligkjøp. - 20180808_191345.jpg - salatmestern
Svart sopp bak soffa 4 månder etter boligkjøp. - 20180808_191645.jpg - salatmestern
Svart sopp bak soffa 4 månder etter boligkjøp. - 20180808_192548.jpg - salatmestern

  (trådstarter)
   #42
 32     Stavanger     0
Ref takstmann.

Grunnmur.

Ingen synlige setninger eller sprekker på grunnmur.
Det ble ikke observert lukt i kjeller på befaringsdagen og det ble foretatt en visuell kontroll,
kombinert med fuktsøk i overflater. Det ble ikke indikert forhøyde fuktindikasjoner mot gulv
og nedre del av yttervegger

Det ble foretatt en visuell kontroll kombinert med fuktsøk i overflater i Kjeller. Med bruk av
fuktindikator ble det ikke indikert fuktindikasjoner mot gulv og i nedre del av grunnmur. Det
var også god tilkomst til yttervegg i kott på hybel 2 hvor beredere er plassert.

Det skal nevnes att denne veggen er den som er mest utsatt for vann og svært merkelig att ikke takstmann har sett der.
  (trådstarter)
   #43
 32     Stavanger     0
Veggen var veldig fuktig, noe som ikke er rart med tanke på hvor tett pappen var inntil veggen. Veggen tørka fort bortsett fra 2 plasser se bilde.

Det er ingen salt utslag på veggene.
Hva er det som gjør att de 2 punktene ikke tørker? Vart varme ovn på i 2 dager uten att de tørker helt.
leca som har løstnet er fra når det ble montert vinduer der.

Litt mer info fra takstmann som var der før boligkjøp.

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.
Drenering
Beskrivelse: Drenering til kum og synlig knotteplast utvendig med klemlist rundt grunnmur.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad: TG1

Det ble foretatt en visuell kontroll kombinert med fuktsøk i overflater i Kjeller. Med bruk av
fuktindikator ble det ikke indikert fuktindikasjoner mot gulv og i nedre del av grunnmur. Det
var også god tilkomst til yttervegg i kott på hybel 2 hvor beredere er plassert.

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse: Støpt armert betongplate med forsterkning på ytterkant på oppfylte steinmasser på fjell og
sprengstein over fast grunn. Arne Elseth Maskiner AS har utført grunnarbeidet.

Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: TG1

Det var god tilgjengelighet for inspeksjon og det ble observert ingen synlige sprekker,
skjevheter eller svikt som har betydning for boligens styrke og stabilitet.
Det gjøres imidlertid spesielt oppmerksom på at det ikke er foretatt geotekniske
undersøkelser

Gulv på grunn
Beskrivelse: Støpt isolert gulv på grunn fra 2001
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er 40 - 80 år.
Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad TG1

Erfaringsmessig ble det i 2001 isolert med 150 mm isopor under påstøp. Med bruk av
fuktindikator ble ingen fukt indikert i gulv.
HSt
   #44
 24 955     Lillestrøm kommune     1
Det er kanskje kapilærsug fra grunnen. Da hjelper ikke nødvendigvis drenering heller.
HSt
   #46
 24 955     Lillestrøm kommune     0
EPS firma vil selge deg dyre elektronikk bokser. Ellers går det trolig an å slisse veggen under en blokk og tre inn noe som er kapilærbrytende før en støper igjen med ekspanderende mørtel.

Har vært borti et eksempel der det er 3 våte flekker på en vegg pga kapilær sug så det kan være små områder som er våte eller være et generelt problem

Lage grøft i fjell ute kan også senke poretrykk
  (trådstarter)
   #47
 32     Stavanger     0
Ser ut til att det er bare fukt som har kommet opp etter en lang tørke prosses der leca og mur var veldig fuktig etter 10 år med kondens, det virker og ha tørket bra ut nå får se nå som det kommer mere regn fremover.

  (trådstarter)
   #48
 32     Stavanger     0
Da har takstmann sett på jobben og konkludert med att det er et langvarig dreneringproblem.
Så er det bare og se om man får igjen noe på boligkjøperforsikringen.

Svart sopp bak soffa 4 månder etter boligkjøp.  -  - salatmestern
   #49
 30     0
Er det eventuelt noe løsning på det problemet?

Jeg tror det er vanskelig å gjøre noe med den fuktigheten som kommer inn. Kapilæreffekten fra grunnen som HSt nevner er vanskelig å gjøre noe med. Uten at jeg er noen spesialist på dette så tror jeg du må akseptere at din bygning er sånn at fuktigheten kommer inn, og ferdig med det. Din oppgave blir dermed å fjerne den fuktigheten som kommer. Kjøp deg en avfukter.
  (trådstarter)
   #50
 32     Stavanger     0
Så jeg må akseptere att jeg har kjøpt en bolig med et fuktproblemer????
Jeg kjøpte en bolig med TG1 på drenering og ikke noe fukt til over takst.
Selvfølgelig kommer jeg aldri til og akseptere dette.
Og bilde over er fra når det ble tørket, det er blitt mye være nå som det har regnet.

Huset er på sprengt fjell som er fylt igjen og det burde ikke være mye grunnvann rundt huset.