#31
 813     Østfold     0
Frodor: Det er en veldig god grunn til at jeg tok et nuf istedenfor a/s når jeg registrerte firmaet mitt, det var å slippe alle kostnadene ved revisor,samt at jeg kunne føre regnskapet selv,som igjen sparte meg for en del penger, det er ikke det at jeg ikke har penger, men det er bedre å bruke de på utstyr enn revisor. Jeg har et firma til som jeg stiftet nå,og det ble norsk a/s ettersom revisor plikten er falt bort. Nufèt blir gjort om til as når jeg når 5 mill i omsetning. Når det kommer til aksjekapital,så har jeg faktisk høyere aksjekapital i nufèt enn a/s et.
Signatur

   #32
 1,043     Akershus     0

Frodor: Det er en veldig god grunn til at jeg tok et nuf istedenfor a/s når jeg registrerte firmaet mitt, det var å slippe alle kostnadene ved revisor,samt at jeg kunne føre regnskapet selv,som igjen sparte meg for en del penger, det er ikke det at jeg ikke har penger, men det er bedre å bruke de på utstyr enn revisor. Jeg har et firma til som jeg stiftet nå,og det ble norsk a/s ettersom revisor plikten er falt bort. Nufèt blir gjort om til as når jeg når 5 mill i omsetning. Når det kommer til aksjekapital,så har jeg faktisk høyere aksjekapital i nufèt enn a/s et.


Vær da klar over at du kommer til å måtte betale ganske mye skatt når du legger ned NUFet og flytter virksomheten over til et AS... Mange tenker ikke på det. Hvis man ikke gjør det riktig blir det 30-60% tilleggsskatt.

(ja, tråden har nå sporet av, men dette er et viktig tema!)
   #33
 267     vestlandet     0
> (ja, tråden har nå sporet av, men dette er et viktig tema!)

så lenge folk også får med seg begynnelsen av tråden er det helt greit for meg...
Signatur
   #34
 5,725     0

Vær da klar over at du kommer til å måtte betale ganske mye skatt når du legger ned NUFet og flytter virksomheten over til et AS... Mange tenker ikke på det. Hvis man ikke gjør det riktig blir det 30-60% tilleggsskatt.

Kva er dette for skremseslepropagangda?
Alle veit om at ein prøver å snyte på skatten risikerer ein 30-60% tilleggsskatt!

Så "kommer til å måtte betale" er feil, "ein kan komme til om dette ikkje skjer korrekt" er rettare.
Skattefri fusjon og skattefri omdanning er fullt mulig ref:
http://www.firmadrift.no/forum/topics/fra-nuf-til-as?xg_source=activity
   #35
 57     Østlandet     0


Frodor: Det er en veldig god grunn til at jeg tok et nuf istedenfor a/s når jeg registrerte firmaet mitt....
....samt at jeg kunne føre regnskapet selv,som igjen sparte meg for en del penger.


Det er ingen forskjell på NUF og AS når det gjelder muligheten til å føre regnskap.
Dette kan du utføre selv både innenfor NUF, AS, ANS, DA og ENK.
   #36
 5,725     0

Joda, jeg har passelig greie på hvordan driften av et aksjeselskap foregår  ;D
Takk for at du viser interesse for mitt kunnskapsnivå.


Siden du er så opptatt av aksjekapital, kan du kanskje forklare korfor er aksjekapital er heilt uvesentlig når ein tar opp lån i ein bank?2) Hvis en bedriftseier (som f.eks. driver som tømrermester på Kongsvinger) ikke driver som ANS, ENK eller AS. , da velger jeg å ikke opprette noe kundeforhold til dette firmaet. Hvorfor skulle en tømrermester på Kongsvinger velge å opprette et moderselskap med postboks i England, og datterselskap i Norge?


Korfor skulle ein tømrermester på Kongsvinger opprette et AS for å undra seg ansvar? Det er jo begrensa ansvar som er hovedgrunnen til at AS'er opprettes? Men eg er enig i at det er litt lettare å gå rettslige skkritt mot AS enn NUF'er det er det.
Men "norske" Nuf'er har jo vanligvis norske kontaktpersoner og styremedlemmer.


Hele poenget her er jo at man benytter gunstige skatteregler ved å utbetale regnskapsmessig konsernbidrag (tilnærmet null skatt) fra det Norske NUF til moderselskapet på Maldinvene/UK. Derved er pengene og kundens sikkerhet borte vekk.


Dette får du dokumentere. Så vidt eg veit er konsernbidrag fra norsk Nuf til selskap utenfor Norge skattepliktig, så skattefordeler med Nuf kontra AS kjenner ikkje eg til, ref: http://revreg.pdc.no/pdf/2009/2-56-9.pdf
   #37
 57     Østlandet     0

Kva er dette for skremseslepropagangda?
Alle veit om at ein prøver å snyte på skatten risikerer ein 30-60% tilleggsskatt!

Så "kommer til å måtte betale" er feil, "ein kan komme til om dette ikkje skjer korrekt" er rettare.
Skattefri fusjon og skattefri omdanning er fullt mulig ref:
http://www.firmadrift.no/forum/topics/fra-nuf-til-as?xg_source=activityDette begynner å bli litt pinlig Oblygre. I denne tråden sparker du rundt i alle retninger, henger ut folk som inkometente og legger ved lenker til andre nettfora som "sannhetsbevis".

Det frodeolsen skrev er helt riktig! Du må lese hele avsnittet samlet:
Hvis man ikkke gjør dette riktig vil man kunne pådra seg en tillegsbeskatning på 50-60%

Det er du Oblygre som bringer inn straffeskatt - ingen andre!!!
Frodeolsen snakker om tilleggsbeskatning hvis ikke dette gjøre riktig.
Da kan ikke du anklage frodeolsen for skremselspropaganda og så trekke inn betydningen "Snyte på skatten".
Skivebom. Dette er to helt separate forhold.

Du legger ved en lenke til et forum ang. "Skattefri fusjon og skattefri omdanning".
Lenken du poster går til et forum - ikke et oppslagsverk.

Oblygre: Kan ikke du være snill og forklare hvordan man konverterer et NUF til AS skattefritt?

Det er nå en gang slik at det ikke er mulig å konvertere et NUF til et AS - det er ulovlig og vil ikke bli gjennomført at Brønnøysundregistrene.

Den mest gangbare veien er oppløsning av NUF og opprettelse av et nytt AS.
Dette kan få store skattemessige konsekvenser ettersom transaksjonen skal skje til markedspris med minimum 2 uavhengigetakster, revisorerklæring og med et forholdsvis komplisert avtaleverk i bunn (for å unngå 50-60% skatt).

Jeg tør påstå at det nesten er like greit å stenge ned NUF og opprette nytt AS, og ferdig med det.

   #38
 57     Østlandet     0


Men "norske" Nuf'er har jo vanligvis norske kontaktpersoner og styremedlemmer.Hele poenget her er jo at man benytter gunstige skatteregler ved å utbetale regnskapsmessig konsernbidrag (tilnærmet null skatt) fra det Norske NUF til moderselskapet på Maldinvene/UK. Derved er pengene og kundens sikkerhet borte vekk.Dette får du dokumentere. Så vidt eg veit er konsernbidrag fra norsk Nuf til selskap utenfor Norge skattepliktig, så skattefordeler med Nuf kontra AS kjenner ikkje eg til, ref: http://revreg.pdc.no/pdf/2009/2-56-9.pdf


Du stiller ikke spørsmålet til meg, men jeg kan svare raskt på dette før jeg løper til jobb.
Har ikke lovteksten foran meg, men du har jo svart på ditt eget spørsmål i det du skriver selv:
"..."norske" Nuf'er har jo vanligvis norske kontaktpersoner og styremedlemmer."


Det er et vilkår for retten til å yte og motta konsernbidrag at morselskapet eier mer enn 90 % av aksjene i datterselskapet, og har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen. Kravet til over
90 % eierandel må være oppfylt ved utgangen av inntektsåret.

Konsernbidragsreglene gjelder mellom norske aksjeselskaper, dog slik at det kan ytes konsernbidrag mellom
selskaper hjemme-hørende i Norge selv om morselskapet er utenlandsk.

Med hjemmehørende i Norge menes at selskapets faktiske ledelse på styrenivå finner sted i Norge. I praksis kan m.a.o. også utenlandsregistrerte selskap anses som norske i skattemessig henseende.

Nuf'ere benytter seg av denne formuleringen i lovverket slik at et NUF registert i utlandet fint kan benytte reglene om konsernbidrag, også til NUF, så lenge ledelse og styre skjer i gamlelandet.

Dette er vel dokumentert i forarbeidet til lovverket.
   #39
 34     0


Joda, jeg har passelig greie på hvordan driften av et aksjeselskap foregår  ;D
Takk for at du viser interesse for mitt kunnskapsnivå.


Siden du er så opptatt av aksjekapital, kan du kanskje forklare korfor er aksjekapital er heilt uvesentlig når ein tar opp lån i ein bank?


Javel?
Jeg jobber i næringslivsavd. og bahandler noen hundre lånesøknader på lån til bedrifter hvert eneste år.
Egenkapital og aksjekapital er noen av de mange tingene som vurderes ifm. søknad om lån en bedrift.
Det blir helt feil å si at aksjekapital er irrelevant ved låneopptak.

Senest på fredag behandlet jeg en lånesøknad hvor selskapet hadde 24MNOK i aksjekapital og 0,7MNOK i egenkapital.
De søkte om lån stort 10MNOK. Lånet ble forøvrig innvilget pga sterk aksjekapital.

Dumå ikke glemme at egenkapitalen er flyktig kapital, dvs. at ledelse og eiere kan tømme selskapet for verdier på få minutter og pådra seg enorm gjelp på enda kortere tid.

Endringer i aksjekapital må kreditorvarsles/offentliggjøres og er derfor en langt sikrere pantestillelse.

Jeg er enig i at en kjeltring er en kjeltring uavhengig om vedkommende driver et NUF eller AS.
Personlig ville jeg aldrig skrevet en stor kontrakt ifm. husbygging med et NUF. Det er for komplisert avtalemessig.

   #40
 5,725     0

Konsernbidragsreglene gjelder mellom norske aksjeselskaper, dog slik at det kan ytes konsernbidrag mellom
selskaper hjemme-hørende i Norge selv om morselskapet er utenlandsk.

Med hjemmehørende i Norge menes at selskapets faktiske ledelse på styrenivå finner sted i Norge. I praksis kan m.a.o. også utenlandsregistrerte selskap anses som norske i skattemessig henseende.

Nuf'ere benytter seg av denne formuleringen i lovverket slik at et NUF registert i utlandet fint kan benytte reglene om konsernbidrag, også til NUF, så lenge ledelse og styre skjer i gamlelandet.

Dette er vel dokumentert i forarbeidet til lovverket.

Men kvar er skattebesparelsen i dette som var hovedpoenget?


Skattefri omdanning; Hvis bokførte verdier tilsvarerer relle verdier, er skatt ved likvidasjon 0,- og det nye AS'et kan overta verdier for bokført verdi. Ofte aktuelt for konsulentselskap o.l.