#41
 5,725     0

Egenkapital og aksjekapital er noen av de mange tingene som vurderes ifm. søknad om lån en bedrift.
Det blir helt feil å si at aksjekapital er irrelevant ved låneopptak.

Senest på fredag behandlet jeg en lånesøknad hvor selskapet hadde 24MNOK i aksjekapital og 0,7MNOK i egenkapital.
De søkte om lån stort 10MNOK. Lånet ble forøvrig innvilget pga sterk aksjekapital.

Dumå ikke glemme at egenkapitalen er flyktig kapital, dvs. at ledelse og eiere kan tømme selskapet for verdier på få minutter og pådra seg enorm gjelp på enda kortere tid.

Endringer i aksjekapital må kreditorvarsles/offentliggjøres og er derfor en langt sikrere pantestillelse.

Jeg er enig i at en kjeltring er en kjeltring uavhengig om vedkommende driver et NUF eller AS.
Personlig ville jeg aldrig skrevet en stor kontrakt ifm. husbygging med et NUF. Det er for komplisert avtalemessig.Aksjekapital er like flyktig som egenkapitalen, den er ein del av egenkaptalen og må nødvendigvis være akkurat like flyktig som den. Eiere kan ta ut 100% av aksjekapitalen som lønn dagen etter innbetaling.
I ditt tilfelle var det under 3% av historisk innskutt aksjekapital som var igjen som egenkapital, så eg reknar med de var heilt andre vurderingar enn om aksjekapital som vart gjort.

Mitt poeng er at når selskapet er etablert er det egenkapitalen som betyr noe når ein skal
vurdere kor solid eit selskap er. Aksjekaptalen er ein histroisk verdi. Når selskapet er 20 år gamalt, kva i alle dagar har eit beløp på 24 mill i innskutt aksjepkapital å seie da om egenkapitalen er null?

   #42
 34     0

Aksjekapital er like flyktig som egenkapitalen, den er ein del av egenkaptalen og må nødvendigvis være akkurat like flyktig som den. Eiere kan ta ut 100% av aksjekapitalen som lønn dagen etter innbetaling.


Dette er helt feil ettersom poenget er at nedjustering av aksjekapitalen kun kan sje ved varsling av kreditorer, eg. banken.

Jeg føler at denen diskusjonen er nyttesløs ov velger å trekke meg ut like fort som jeg kom inn.
Du argumenterer svært dårlig oblygre, trekker inn nye elementer hele tiden som er irrelevante.
Ref. denne kommentaren du serverer advokat1:


Men kvar er skattebesparelsen i dette som var hovedpoenget?


Det er ingen som snakker om en skattebesparelse, kun du.
Det var snakk om at omdanning fra NUF til AS var komplisert og kunne medføre tilleggsbeskatning - det er ikek det samme som straffeskatt. Skattebesparelse er ikke nevnt med et ord i nuf->AS.

Det er deromot en enorm oppside ved at man kan flytte penger via konsernbidrat fra den norske NUF til et LTD i UK.
Sa får man ikke formue i norge og all kaptal (inkl. beskatning) flyttes til f.eks. Kyprod (med under 1% skatt på arbeidende kapital og kontanter)
   #43
 5,725     0

Dette begynner å bli litt pinlig Oblygre. I denne tråden sparker du rundt i alle retninger, henger ut folk som inkometente og legger ved lenker til andre nettfora som "sannhetsbevis".

Ser det, og har eg feil, har eg ikkje problem med å innrømme dette.
Og eg legg ikke inn linkar som sannhetsbevis, kun for å vise at andre også tenkjer litt, og prøver å ikkje hiver ut påstander uten begrunnelse eller linker/referanser.


Det frodeolsen skrev er helt riktig! Du må lese hele avsnittet samlet:
Hvis man ikkke gjør dette riktig vil man kunne pådra seg en tillegsbeskatning på 50-60%

Det er du Oblygre som bringer inn straffeskatt - ingen andre!!!
Frodeolsen snakker om tilleggsbeskatning hvis ikke dette gjøre riktig.
Da kan ikke du anklage frodeolsen for skremselspropaganda og så trekke inn betydningen "Snyte på skatten".
Skivebom. Dette er to helt separate forhold.


Skivebom?

Tilleggsskatt / tilleggsbeskatning / straffeskatt blir brukt om ein annan om same forholda:
Unndra eller forsøk på unndra skatt eller andre forhold omkring skatt & likning = Snyte på skatten
Ref: http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Tilleggsskatt/

Så kva er det andre forholdet?

Trur alle forsto kva eg meinte.


Frode skriv 30-60%, du skriv 50-60%, kanskje Frode skal beskriva nærmare kva han meiner?
Og skremselspropganda ja, istaden for å byrja med 'Hvis' byrjar Frode med "Vær da klar over at du kommer til å måtte", for meg er det ein stor forskjell. Hvis'et kommer 2 setninger bak.

   #44
 1,043     Akershus     0


Konsernbidragsreglene gjelder mellom norske aksjeselskaper, dog slik at det kan ytes konsernbidrag mellom
selskaper hjemme-hørende i Norge selv om morselskapet er utenlandsk.

Med hjemmehørende i Norge menes at selskapets faktiske ledelse på styrenivå finner sted i Norge. I praksis kan m.a.o. også utenlandsregistrerte selskap anses som norske i skattemessig henseende.

Nuf'ere benytter seg av denne formuleringen i lovverket slik at et NUF registert i utlandet fint kan benytte reglene om konsernbidrag, også til NUF, så lenge ledelse og styre skjer i gamlelandet.

Dette er vel dokumentert i forarbeidet til lovverket.

Men kvar er skattebesparelsen i dette som var hovedpoenget?


Skattefri omdanning; Hvis bokførte verdier tilsvarerer relle verdier, er skatt ved likvidasjon 0,- og det nye AS'et kan overta verdier for bokført verdi. Ofte aktuelt for konsulentselskap o.l.


Nei, er ikke så enkelt. Skattefri omdanning av NUF kan ikke gjøres i utgpkt, jf sktl § 11-20. Det er mulig å få skattelempe fra Finansdept, men ingen premie for å gjette hva det koster i honorarer til rådgivere...

Den eneste muligheten er å fusjonere det utenlandske selskapet inn i et norsk. Veldig komplisert, med bruk av utenlandske advokater. Regn med fra 100 000 og oppover, normalt en del mer. Spare kostnader til revisor, sa du?

Overta til bokført verdi - nei. Det er ikke riktig. Dersom feks et NUFhar et overskudd før skatt, avskrivninger osv (EBITDA) på 1 mill, blir fort verdien på virksomheten rundt 5. Skattemessig verdi er 0, slik at det blir 28 % i skatt, dvs 1,4 mill i skatt som skal betales i det  inntektsåret overføringen foretas (NB! verdie på maskiner og andre driftsmidler kommer i tillegg)

Konsernbidrag: Nei, dersom en norsk fysisk person eier et utenlandsk selskap og også et norsk aksjeselskap, kan det ikke gis konsernbidrag mellom AS og utenlandsk selskap. Dette gjelder selv om det er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Bottom line er at NUF er usikkert for kunde, og gjerne blir et h.... for den som har vært dum nok til å gå på limpinnen...
   #45
 5,725     0

Dette er helt feil ettersom poenget er at nedjustering av aksjekapitalen kun kan sje ved varsling av kreditorer, eg. banken.

Det er korrekt, men nedjustering av aksjekapital og bruk av egenkapital er to heilt ulike forhold.
Å bruke egenkapitalen (som aksjekapitalen er ein del av)  på drift (bl.a. lønn) står selskapet fritt til, men å tilbakebetale den til aksjonærane skattefritt krever tiltak som du seier + generalforsamlingsvedtak.Men kvar er skattebesparelsen i dette som var hovedpoenget?


Det er ingen som snakker om en skattebesparelse, kun du.
Det var snakk om at omdanning fra NUF til AS var komplisert og kunne medføre tilleggsbeskatning - det er ikek det samme som straffeskatt. Skattebesparelse er ikke nevnt med et ord i nuf->AS.

Det er deromot en enorm oppside ved at man kan flytte penger via konsernbidrat fra den norske NUF til et LTD i UK.
Sa får man ikke formue i norge og all kaptal (inkl. beskatning) flyttes til f.eks. Kyprod (med under 1% skatt på arbeidende kapital og kontanter)


Her snakkar kirderf om skattebesparelse, og som eg svara på.:

Hele poenget her er jo at man benytter gunstige skatteregler ved å utbetale regnskapsmessig konsernbidrag (tilnærmet null skatt) fra det Norske NUF til moderselskapet på Maldinvene/UK. Derved er pengene og kundens sikkerhet borte vekk.


Og spørsmålet står fortsatt åpent; kvar er skattebesparelsen?
   #46
 1,043     Akershus     0
Jeg trekker meg nå fra diskusjonen. Tror mine poenger har kommet klart frem, og enkelte synsere snakker bare tull uten å ha filla peiling.

Tilleggsskatt (kall det gjerne straffeskatt): Dersom man ikke opplyser om flytting av virksomhet fra NUF til AS i selvangivelsen blir det minimum 30 % tilleggsskatt. Vil tippe det fort kan bli 45 el 60 %... Å ikke å opplyse om en slik omstrukturering er å snyte på skatten...
   #47
 34     0


Dette er helt feil ettersom poenget er at nedjustering av aksjekapitalen kun kan sje ved varsling av kreditorer, eg. banken.

Det er korrekt, men nedjustering av aksjekapital og bruk av egenkapital er to heilt ulike forhold.
Å bruke egenkapitalen (som aksjekapitalen er ein del av)  på drift (bl.a. lønn) står selskapet fritt til, men å tilbakebetale den til aksjonærane skattefritt krever tiltak som du seier + generalforsamlingsvedtak.
.

Jammen pokker heller, jeg har da aldri snakket om egenkapital.
Jeg sier at aksjekapital er bundet i selskapet om en nedskrivelse krever varsling til aksjonærer og kreditorer.
Takk for meg. Dette er jo nyttesløst.

   #48
 1,617     Rogaland     0
Jeg vet ikke eksakt hvordan dette gjøres da jeg selv kun har vært involvert i vanlige AS med tilhørende skatteregler.
Men som jeg forstår er ofte den Norske avdelingen belastet en eller annen utgift av selskapet som er utenlandsregistrert, gjerne et på Cayman. Da får den Norske avdelingen 0 resultat og den utenlandske positivt resultat. PÅ Cayman skattes det 5% har jeg hørt. Da sparer man 23% sett i forhold til i Norge.
Tar man pengene ut fra Cayman selskapet må man skatte 28% til Norge, -Om det oppgis...
Tipper kjeltringene har et kreditt kort utstedt på Cayman selskapet som brukes i stedet til forbruksvarer.
   #49
 5,725     0
Dette er tradisjonell skatteunndragelse, slik både AS og NUF gjer over ein lav sko.
Men som oftes mellom to ulike selskap (ikkje mor/datter) da det ikkje er så lett å oppdage det da.
   #50
 5,725     0

Tilleggsskatt (kall det gjerne straffeskatt): Dersom man ikke opplyser om flytting av virksomhet fra NUF til AS i selvangivelsen blir det minimum 30 % tilleggsskatt. Vil tippe det fort kan bli 45 el 60 %... Å ikke å opplyse om en slik omstrukturering er å snyte på skatten...

Da er vi enige...