#51
 110     Bergen     0
For å prøve å vri denne tråden over til det den begynte med: Uavhengig av selskapsform, er det lurt å velge et selskap som er så lite at det ikke trenger revisor? Ved større prosjekter, mener jeg? Selv føler jeg at jeg ville stå veldig svakt mot et NUF eller et bittelite AS dersom jeg finner feil på et nybygg etter et år, men med et revisorpliktig firma vet jeg i alle fall at de har satt av en del midler til slike tilfeller (så sant revisor gjør jobben sin, da), og at der er noe å hente. Men det som er viktigst for min magefølelse er hvor lenge selskapet har eksistert, og hva slags regnskapstall de har. Hva legger dere andre vekt på?

   #52
 5,725     0
Eg legge vekt på akkurat det same som deg; regnskapstall; referanser; kven står bak; erfaringer fra andre; "magefølelse"

men det er klart, jo større selskapet er og jo lengre de har drevet , jo sikrare føler ein seg at ting på på stell.

Revisor er ein fordel, men har vore borti mange revisorar, og jammen er det begrensa kva dei finn ut av, ein "kreativ" regnskapsfører klarer å lure til litt av kvart.

Eg veit ikkje om eg hadde våga å sette i gang med nytt hus idag uten å følgt opp på heiltid etter alle historiane eg les her inne.
   #53
 47     Oslo     0

Jeg vet ikke eksakt hvordan dette gjøres da jeg selv kun har vært involvert i vanlige AS med tilhørende skatteregler.
Men som jeg forstår er ofte den Norske avdelingen belastet en eller annen utgift av selskapet som er utenlandsregistrert, gjerne et på Cayman. Da får den Norske avdelingen 0 resultat og den utenlandske positivt resultat. PÅ Cayman skattes det 5% har jeg hørt. Da sparer man 23% sett i forhold til i Norge.
Tar man pengene ut fra Cayman selskapet må man skatte 28% til Norge, -Om det oppgis...
Tipper kjeltringene har et kreditt kort utstedt på Cayman selskapet som brukes i stedet til forbruksvarer.


Med mindre du kan dokumentere at dette er transaksjoner på armlengdes avstand, samt foretningsmessig innhold så snakker du om å snyte på skatten. Du kan ikke bare belaste selskapet med en ubegrunnet avgift med hensikt til å eliminere skattepliktig resultat i Norge.
   #54
 1,617     Rogaland     0
Jeg vet at luringer fører resultater ut av landet på denne måten.
Hva utgiftsposten kalles varierer nok stort. Om man ser på store internasjonale selskaper som er etablert i Norge, er det påfallende ofte lite overskudd på selskapet i Norge.
   #55
 47     Oslo     0

Eg legge vekt på akkurat det same som deg; regnskapstall; referanser; kven står bak; erfaringer fra andre; "magefølelse"

men det er klart, jo større selskapet er og jo lengre de har drevet , jo sikrare føler ein seg at ting på på stell.

Revisor er ein fordel, men har vore borti mange revisorar, og jammen er det begrensa kva dei finn ut av, ein "kreativ" regnskapsfører klarer å lure til litt av kvart.

Eg veit ikkje om eg hadde våga å sette i gang med nytt hus idag uten å følgt opp på heiltid etter alle historiane eg les her inne.


Foredelen med revisor er at det faktisk er noen som har vært inne og ihvertfall kontrollert regnskapet, internkontrollen og de vesentligste transaksjonene. I tillegg har du mulighet til å kunne holde revisor ansvarlig hvis revisjonen ikke er gjort i samsvar med god revisjonsskikk. Således er det klart en trygghet med revisor. En indikator på om selskapet har ryddighet i regnskapet er faktisk å se revisjonshonoraret opp mot den totale omsetningen. Ett lite selskap som omsetter for 2-3 millioner burde ikke pådra seg revisjonshonorar over 20-30 tusen hvis det har orden i eget hus.

I forhold til å legge vekt på ureviderte regnskapstall så sier de deg faktisk veldig lite, for det er i praksis ingen som har sett på de, så de er lite verdt. Man kan hevde at regnskapsfører gjør noe kontroll, men desverre er det i praksis ikke ofte det skjer.

Legger ved en artikkel hvor man midt inni finner noe av erfaringene skatteetaten har:

http://e24.no/lov-og-rett/revisorkutt-gir-oekt-krim/3895101
   #56
 47     Oslo     0

Jeg vet at luringer fører resultater ut av landet på denne måten.
Hva utgiftsposten kalles varierer nok stort. Om man ser på store internasjonale selskaper som er etablert i Norge, er det påfallende ofte lite overskudd på selskapet i Norge.


Selv om noen prøver å lure seg unna beskatning betyr det ikke at det er lov. Det er faktisk ganske store krav til dokumentasjon ved konserninterne transaksjoner.

Når det gjelder internasjonale selskaper som opplever redusert lønnsomhet så finnes det mange måter å lovlig redusere norsk skattebelastning. Eksempelvis kan man ved ekspansjon i Norge, og generelt ved kapitalbehov bruke låne via konsernkontoordning istedet for å egenkapitalfinansiere dette. Dette vil gi høyere kostnader i Norge, og økt overføring til konsernselskap som igjen kan være etablert i ett annet land med lavere beskatning. I tillegg er det vanlig at man bruker endel shared services noe som innebærer andre overføringer til konsernet. Dette er forhold som kan påvirke lønnsomheten til Norsk AS når det inngår i utenlandsk konsern.

Hele poenget er at man må kunne dokumentere at dette er transaksjoner med reelt økonomisk innhold, og at det skjer på armlengdes avstand. Da vil slike transaksjoner være innenfor loven og lovens intensjon. Det du snakker om virker derimot å finne på kostnader som skal belastes norsk AS og på den måten undra midler fra beskattning = Skatteundragelse
   #57
 139     Norge     0
Ja dette er jo ett veldig interessant tema egentlig.

Jeg vil jo si at det er personene bak firmaet man bør sjekke,  ikke hvilken selskapsform firmaet har.

Selv om noen her sier at man kan gå på styret i ett AS selskap hvis firmaet går konkurs så skal det faktisk myyyyye til at du får gjennomslag der.

Og går ett AS konkurs så må du stille deg i kreditorkøen, hvor sannsynligheten for at du får noe er svært liten.

Sånn sett er det vel først og fremst firmaer som kan sende deg faktura etter utført jobb,  eller delfaktura for utført jobb.  På denne måten blir du ikke rammet om firmaet går konk,  med mindre det er en håndverker som gjør en dårlig jobb i tillegg da.


ett LTD firma var jo gunstig en liten stund pga lav / ingen aksjekapitalkrav og samme rettigheter som norske AS i forhold til sykepenger osv. og man slipper å bære risikoen selv, ikke nødvendigvis for dårlig håndverk,  men man ser jo åssen økonomien svinger i denne verden, da er det brått kjipt å skulle selge alt man eier og har og sette hele familien på bar bakke pga manglende omsetning.

Men slik det er nå så slipper man revisjonsplikt på AS med omsetning under 5 mill,  da har man spart 20-30 000,- der.
Og egenkapitalen vil de ha ned til 30 000,-  noe som gjør det enkelt å komme inn å starte ett AS.

Og hvis dette kommer i orden nå så mener jeg det ikke er noen unnskyldning,  30 000,- klarer de fleste å skrape sammen.Selv er jeg ansatt i ett enkeltmannsforetak,  noe som eier av selskapet ikke føler noen veldig trygghet med.
Så vi vurderte jo NUF  frem til nyttår egentlig,  men nå blir det AS istedet med de nye reglene på plass :)

Vi har jo ingen leverandørgjeld og utgifter utenom lønn og kjøring er begrenset til kontorrekvisita,  og vi fakturerer alle jobber etterskuddsvis.

Og da ser jeg f.eks ingen grunn til at vi skal sitte med 100 000 i aksjekapital / egenkapital.


Så altså,  bruke hodet litt mer og sunn fornuft så går det meste greit til slutt :)


Signatur

   #58
 813     Østfold     0
Frodor: Åssen man gjør om NUF til as,det vet jeg ikke så mye om,det var min far som sa at det gikk, han er siviløkonom,med veldig lang erfaring,og jobber som økonomidirektør i et internasjonalt selskap,så noe bør han jo vite....
Signatur
   #59
 1,019     Rogaland     0

Frodor: Åssen man gjør om NUF til as,det vet jeg ikke så mye om,det var min far som sa at det gikk, han er siviløkonom,med veldig lang erfaring,og jobber som økonomidirektør i et internasjonalt selskap,så noe bør han jo vite....


Takk for det men dette har jeg ikke spurt om Smile
Signatur
   #60
 813     Østfold     0
Det var bare en tilbakemelding på at du skrev at jeg måtte tenke på at jeg måtte gjøre det riktig for ikke å få straffeskatt...
Signatur