#61
 1,043     Akershus     0

Det var bare en tilbakemelding på at du skrev at jeg måtte tenke på at jeg måtte gjøre det riktig for ikke å få straffeskatt...


Liten sammenblanding her - det var min kommentar. Din far er nok en strålende økonomidirektør, men som skatterådgiver bør du kanskje vurdere noen som kan dette...

   #62
 1,019     Rogaland     0
Har sjølv lite peiling på det her men nyskjerrig som eg er så har eg lest litt om det i diverse økonomiske fora her på nett og slik eg har skjønt det er det fullt mulig å både fusjonere og kjøpe opp Nuf selskapet i eit nystarta AS om ein vil det. Skattemessig er det ulike metodar som bør vurderast ut i frå kva som blir mest fordelaktig men alikevel fullt mogleg å få til uten å måtte betale straffeskatt/tillegskatt/skatt generelt.
http://www.firmadrift.no/forum/topics/fra-nuf-til-as?xg_source=activity
http://www.verdunonline.com/no/index.php?view=article&catid=28%3Afaq-om-as&id=84%3Aovergang-fra-as-til-nuf-og-omvendt-fusjon&format=pdf&option=com_content&Itemid=40
Signatur
   #63
 1,043     Akershus     0
Joda, det er mulig å få det til. Regn med 100 000+ kr i advokatkostnader og gebyrer mv i Norge og (for eksempel) England. Dette er noe de fleste advokater i Norge ikke er i nærheten til å ha kompetanse til å gjøre. Regn med timesatser på opp mot 2500 + mva eller mer i Norge, i England ofte betydelig mer.

Spare noen småpenger til revisor? Hver sin smak...

Verdun oppfatter jeg som 100 % useriøse. Siste påfunn nå er at folk skal opprette investeringsselskap på Kypros, som skal være så gunstig påstår de. Det er i virkeligheten enda en skattefelle av ukyndige for ukyndige...
   #64
 107     Vest-Agder     0
Frodeolsen; Ser du sitter på mye kunnskap om emnet, og lurer igrunnen på om du kan utdype dette med holdingselskap på kypros og hvorfor det ikke vil fungere som bl.a verdun annonserer. Bare for å dekke nysgjerrigheten min og kanskje veilede folk som vurderer dette. :)


Verdun oppfatter jeg som 100 % useriøse. Siste påfunn nå er at folk skal opprette investeringsselskap på Kypros, som skal være så gunstig påstår de. Det er i virkeligheten enda en skattefelle av ukyndige for ukyndige...
   #65
 1,043     Akershus     0

Frodeolsen; Ser du sitter på mye kunnskap om emnet, og lurer igrunnen på om du kan utdype dette med holdingselskap på kypros og hvorfor det ikke vil fungere som bl.a verdun annonserer. Bare for å dekke nysgjerrigheten min og kanskje veilede folk som vurderer dette. :)


Verdun oppfatter jeg som 100 % useriøse. Siste påfunn nå er at folk skal opprette investeringsselskap på Kypros, som skal være så gunstig påstår de. Det er i virkeligheten enda en skattefelle av ukyndige for ukyndige...Ingen aktivitet eller reell etablering på Kypros, ergo skal aksjonæren i et Kyprosselskap beskattes som om selskapet var et norsk aksjeselskap. Det er jo ingen katastrofe, blir bare akkurat som et norsk AS, men spare skatt gjør man ikke. Søk på "NOKUS" i google, så finner du mer (men dette er rimelig komplisert).

Og - hvis man da ikke vet dette og lar være å levere NOKUS-oppgave med selvangivelsen, blir det kjapt tilleggsskatt, renter og elendighet - inntil 10 år tilbake...
   #66
 47     Oslo     0


Frodeolsen; Ser du sitter på mye kunnskap om emnet, og lurer igrunnen på om du kan utdype dette med holdingselskap på kypros og hvorfor det ikke vil fungere som bl.a verdun annonserer. Bare for å dekke nysgjerrigheten min og kanskje veilede folk som vurderer dette. :)


Verdun oppfatter jeg som 100 % useriøse. Siste påfunn nå er at folk skal opprette investeringsselskap på Kypros, som skal være så gunstig påstår de. Det er i virkeligheten enda en skattefelle av ukyndige for ukyndige...Ingen aktivitet eller reell etablering på Kypros, ergo skal aksjonæren i et Kyprosselskap beskattes som om selskapet var et norsk aksjeselskap. Det er jo ingen katastrofe, blir bare akkurat som et norsk AS, men spare skatt gjør man ikke. Søk på "NOKUS" i google, så finner du mer (men dette er rimelig komplisert).

Og - hvis man da ikke vet dette og lar være å levere NOKUS-oppgave med selvangivelsen, blir det kjapt tilleggsskatt, renter og elendighet - inntil 10 år tilbake...


Måtte titte litt i materialet dems :D

Det var noen feil i informasjonen fra Verdun ja. Den mest vanlige var at de snakket om skattefritt utbytte, når en norsk avdeling vil, som alle andre innen fritaksmetoden, belastes med 3% inntektstillegg så lenge det skattemessig er etablert i Norge.

Ellers trekker de bla. annet frem som en av fordelene med Kypros at det er 0% kildeskatt på utbytte. Norsk aksjonær skal fremedeles skattelegges med 28%. Jeg har ikke tatt med bryet med å sjekke skatteavtalene med Norge. De reklamerer b.la for Malta med at det er skatteavtale med EU. Det hjelper lite hvis skatteavtalen med Norge er andereledes.

En annen fordel de trekker frem er at man kan ta utbytte fremfor lønn. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Hvis utbytte i praksis er kompensasjon for arbeid, så skal det beregnes som lønn og skattelegges deretter. Eksempelvis kan man ta de store skattesakene vedrørende indre selskap som eksempel på dette.

Noe jeg reagerer på med Verdun bortsett fra overnevnte er:
- Telefonnummeret under kontaktinfo får jeg opp på gule sider at brukes til markedsundersøkelser og/eller telefonsalg
- Flere av casene de presenterer på hjemmesiden er blanke
- Jeg fant ingen umiddelbar prisinformasjon på hjemmesiden
- Det foreligger flere advarsler på nettet mot selskapet, blant annet en indirekte fra NSR
- De er beryktet for råsalg på nettet og trekker penger fra konto så fort de får detaljene de trenger. De venter ikke på noen skriftlig avtale
- De sier svært lite om dokumentasjonskravene i det enkelte land (må jo følge regler i 2 land med NUF), men tilbyr seg å ta seg av det....for litt mere penger..

Hele konstruksjonen bærer preg av å fremheve utopiske fordeler, også fordeler som ikke nødvendigvis eksisterer. I tillegg underdrives ulempene.

   #67
 1,043     Akershus     0
HanDerre: Du har gått grundig til verks, og har mange gode poenger.

De som strøk på etikkdelen på bruktbilselgerskolen, fant seg raskt noe annet de kunne selge...

   #68
 189     Hordaland     0
Jepp.....

Jeg er en av mange som daglig fikk tilbud fra Verdun i mailboksen min. Jeg som aldri åpner en email hvis jeg ikke kjenner avsenderen.
Men jeg ble etterhvert nysgjerrig og åpnet en med en spenende tittel, kikket litt rundt og fant det 'litt interessant.'  -  Jeg forsøkte å fylle i skjemaet så langt jeg kunne (uten at jeg måtte betale noe) og logget av da jeg kom til betaling.

Noen dager seinere ble jeg oppringt av en selger og for å gjøre en lang historie kort; jeg sa ja til det hun foreslo, fikk et firma registrert i England kontoen min ble tømt for vel 9000 kroner samme dag.

Jeg måtte kopiere, signere og sende vel 50 sider firmainformasjon til Brønnøysund og til skattemyndighetene i England.

Seinere kom en regning på vel 3000 på registrering, 9000 til Brønnøysund og en merkelig forespørsel fra skattemyndighetene i England om bekreftelse på at jeg ikke bodde i England eller ikke hadde formue eller eiendom der.

Summa summarum: Bortkastede penger og mye jobb for ingenting.

Ble jeg lurt? . . hmm  Ja.  :-[
Signatur
   #69
 47     Oslo     0
Men for å komme tilbake til trådens tema.

Pesornlig er jeg mye mer skeptisk til NUF enn til AS

Her er noe av det jeg har i mot NUF:
- Det er veldig enkelt å starte NUF
- NUF er beheftet med dårlig rykte, da det ofte har vært brukt av personer som driver med ulike grader av svindel etc
- NUF bidrar til å omgå forbudet mot å drive næringsvirksomhet
- Det krever ikke at det bindes opp kapital i selskapet, som danner en viss form for minimumssikkerhet. Aksjeloven har uannsett klare handleregler når reel egenkapital er mindre enn 50% av aksjekapitalen på etthvert tidspunkt og styret kan bli ansvarlig ved grove brudd.
- Det foregår minimal kontroll av NUF. Selv om regnskapet føres av autorisert regnskapsfører har jeg sett mange tilfeller hvor kontrollen er ikke-eksisterende. Jeg foretrekker kontroll av uavhengig 3.part.
- Det er vansklig å få innsyn i reele forhold i NUF.

Det jeg ser som hovedfordelen er at det er enkelt å starte selskap for aktører, uten at man risikerer sin egen privatøkonomi, men jeg synes ikke dette argumentet overveier overnevnte.

Det kan jo nevnes at jeg også er skeptisk til Enk. og ANS siden dette medfører store kostnader for å finne ut av reel situasjon for personene som driver selskapet. Det hjelper lite at eierene hefter personlig for selskapets gjeld hvis det ikke er noe å hente.

Personlig ville jeg neppe leid inn noe annen enn foretak som har revisjon med mindre jeg personlig kjenner de som driver selskapet og vet at det er skikkelig.
   #70
 107     Vest-Agder     0
Du måtte vel betale dette selv? Du skriver at kontoen ble "tømt", så lurer..

Hvordan har dette gått i ettertid? bruker du firmaet eller la du det ned?


Jepp.....

Jeg er en av mange som daglig fikk tilbud fra Verdun i mailboksen min. Jeg som aldri åpner en email hvis jeg ikke kjenner avsenderen.
Men jeg ble etterhvert nysgjerrig og åpnet en med en spenende tittel, kikket litt rundt og fant det 'litt interessant.'  -  Jeg forsøkte å fylle i skjemaet så langt jeg kunne (uten at jeg måtte betale noe) og logget av da jeg kom til betaling.

Noen dager seinere ble jeg oppringt av en selger og for å gjøre en lang historie kort; jeg sa ja til det hun foreslo, fikk et firma registrert i England kontoen min ble tømt for vel 9000 kroner samme dag.

Jeg måtte kopiere, signere og sende vel 50 sider firmainformasjon til Brønnøysund og til skattemyndighetene i England.

Seinere kom en regning på vel 3000 på registrering, 9000 til Brønnøysund og en merkelig forespørsel fra skattemyndighetene i England om bekreftelse på at jeg ikke bodde i England eller ikke hadde formue eller eiendom der.

Summa summarum: Bortkastede penger og mye jobb for ingenting.

Ble jeg lurt? . . hmm  Ja.   :-[