#21
 46     Østlandet     0

Har ennaa ikke sett noen spesielle gode argumenter for at alle NUF selskaper er useriose eller eierne kjeltringer..


Helledussen da mann, les tråden.
Det er
ingen
som påstår at ALLE NUF er kjeltringer!!


Ved evt. konkurs blir utfallet som regel det samme for eierne enten det er NUf eller AS og det er like mye juksing og triksing og ulovligheter i begge.


Dette er helt feil feil feil.
Det er en helt annen behanling av et NUF konkursbo enn ett AS.


Med litt mer undersookelse og kunnskap hadde de fleste forstaatt nok til at man slapp diskutering rundt dette.


Tvert i mot.
Jeg har fortsatt til gode å lese en eneste god grunn til NUF.


Ser IF er brukt som eksempel paa NUF, Aktiv kapital, Handelsbanken Finans, Panelgis, BMW financial services norge, Nordnet Bank er noen faa eksempler paa flere. Naa blir disse selskapene userioose ettersom det leses.....


Nok en gang, les tråden.
Disse selskapene blir jo nettopp trukket frem som "bevis" på det motsatte  ::)
Disse selskapene er jo reelle NORSKE AVDELINGER AV UTENLANDSKE FORETAK - NUF.

Problemstillingen er:
- Hvorfor kan ikke en rørlegger fra Notodden registrere et normalt AS?
- Hvorfor ønsker han å registrerer et NUF, med postboks på Maldivene?
- Hvorfor har en rørlegger på Notodden behov for et moderselskap på Maldinvene og et datterselskap på Notodden?

Så langt jeg ser er det ingen gode grunner til dette, gitt lovendringen mht. revisorplikt etc.


Er ingen som starter firma som tenker hvilken selskapsform som er best for kundene.


Det er vel ingen som har hevdet det, Hermanbore???

Derimot vil jeg tro at det er mange kunder som ønsker sitt eget beste og velger bort NUF selskaper.
Signatur

   #22
 1,043     Akershus     0

Har ennaa ikke sett noen spesielle gode argumenter for at alle NUF selskaper er useriose eller eierne kjeltringer.. Ved evt. konkurs blir utfallet som regel det samme for eierne enten det er NUf eller AS og det er like mye juksing og triksing og ulovligheter i begge. Med litt mer undersookelse og kunnskap hadde de fleste forstaatt nok til at man slapp diskutering rundt dette.
Ser IF er brukt som eksempel paa NUF, Aktiv kapital, Handelsbanken Finans, Panelgis, BMW financial services norge, Nordnet Bank er noen faa eksempler paa flere. Naa blir disse selskapene userioose ettersom det leses.....
Som kunde vil du som regel lide samme tap ved evt. konkurs.Er ingen som starter firma som tenker hvilken selskapsform som er best for kundene. De som er useriose vil vaere det uavhengig om de har AS eller NUF

Du sammenligner epler og pærer. Alle de selskapene du nevner er store og driver virksomhet i hovedlandet. Norske mini-NUFer brukes ofte av useriøst pakk som skal snike seg unna ansvar. Sky det som pesten for større/viktige oppdrag!
   #23
 1,019     Rogaland     0


Kan du forklare hvorfor f.eks. er lite byggmesterfirma bør registrere seg på med et limited selskap i UK?


Dette spørsmålet står ubesvart.

Setter pris på om SkageNæss, Oblygre og Frodor svarer på dette.


Har du utnevnt meg som ekspertkommentator på NUF/LTD selskaper eller har jeg sagt at små byggefirmaer bør registrere seg som Ltd selskap?
Signatur
   #24
 5,725     0


Oblygre,

Kan ikke du være snill og forklare hvorfor det skal være nødvendig å registrere ett NUF, fremfor å velge en norsk registrering? Hva er de gode argumentene?


Histrorisk har det vært stort sett mindre krav til startkapital & rimelegere etablering og drift av selskapet som har vært gunnane. I dag er jo desse fordelane nærmast fjerna.
 


Videre ville jeg aldri inngått avtale med et selskap/person som ikke klarer å stille 100.000 som "garantisum" overfor eget selskap. Det er et absolutt minstekrav fra min side.

Forstår du korleis drift av selskap foregår? Aksjekapital er ei verdi som vert tilført selskapet ved oppstart, og kan takast ut som lønn dagen etter på. Egenkapitalen vil da være null, mens aksjekapital vil være 100 000,- Imponerende? Neppe !
Nei, egenkapital kan seie noko om tilstanden i selskapet, men ikkje aksjekapital.


Pokker heller, hvorfor skal et tømrermester i Kirkenes ha et NUF registrert på Maldivene?
Bare tull.

En gravemaskinfører med NUF registrert i England, med en postboks - eneste motivasjon er å vri seg unna ansvar og risiko.

Nuf 'et har adresse i Norge, styre i Norge, kontaktperson i Norge og om dette er eit "norsk" NUF (hovedaktiviteteten i Norge) blir det konkursbehandla i Norge også..
Nuf er ikkje registrert i UK eller Maldivene, der er eit norsk foretak registrert i Norge som ligger under norske lover.
Korfor dra inn postboks her eller der ? Det er jo kun ei avsporing av debatten.Jeg mener ENESTE grunn er at det er lettere å vri seg unna ANSVAR og RISIKO.

Nøyaktig samme begrunnelse gjeld for AS som har begrensa ansvar også. Korleis de våger å hande med eit AS da er for meg ei gåte? Enkeltmannsfortak har ubegrensa ansvar (eg har eit slikt selskap og..) så da burde dere kun handle med slike.

Konkursbehandling er lik for "norsk" Nuf & as, ansvaret er det same så kva er problemet?


Ved evt. konkurs blir utfallet som regel det samme for eierne enten det er NUf eller AS og det er like mye juksing og triksing og ulovligheter i begge.


Dette er helt feil feil feil.
Det er en helt annen behanling av et NUF konkursbo enn ett AS.


Dette får du dokumentere.
Min dokumentasjon på likebehandling er som følger:
Etter norsk rett kan altså et utenlandsk selskap som er registrert i Foretaksregisteret, og som har hovedforretningssted i Norge, tas under konkursbehandling av en norsk domstol


Fra: http://www.konkursradet.no/Nyheter/Problemnotat-om-norsk-avdeling-av-utenlandsk-foretak-%28NUF%29-p%C3%A5-bakgrunn-av-Konkursr%C3%A5dets-%C3%A5rskonferanse-2006.-735/


Oppsummert forskjell mellom "norske" Nuf & AS:

  • Aksjekapital til leverandøren er totalt uvesentlig ifbm. kjøp tjenester eller varer fra et selskap.

  • Samme regnskapsregler gjelder for begge selskap.

  • Konkursbehandling er lik for begge.

  • Selskapsformene har samme ansvar overfor kunder & kreditorer.I dag dvs. fra juli i år år de nye reglene tar til å gjelde, hadde eg nok etablert AS i staden for Nuf pga mindre kostnader (det kostar ca. nok 2500,- å ha et selskap i Uk i året for regnskapsføring & rapportering).

At revisor næringa er skeptisk til Nuf  er jo knapt overraskande, og ein del negativt har også komme i media, men at det skulle ha så mykje innverknad som eg ser i tråden her, trudde eg ikkje...
   #25
 1,043     Akershus     0

Forstår du korleis drift av selskap foregår? Aksjekapital er ei verdi som vert tilført selskapet ved oppstart, og kan takast ut som lønn dagen etter på. Egenkapitalen vil da være null, mens aksjekapital vil være 100 000,- Imponerende? Neppe !
Nei, egenkapital kan seie noko om tilstanden i selskapet, men ikkje aksjekapital.


Her blander du kortene. Selvsagt kan de 100 000 brukes umiddelbart, det er det vel heller ingen som har stilt spørsmål ved. Hele poenget er jo nettopp at de som setter opp NUF ofte ikke en gang har 100 000 å dytte inn.

Som sagt, NUF skyr alle forstandige som pesten. Jeg er enig med deg på ett punkt: Man må også sjekke ASer grundig. Det gjør jeg alltid. Proff.no er et godt sted å starte.
   #26
 5,725     0
Kvifor skyter de med as inn 100 000 i aksjekapital? Fordi de vil og at kundene forventer det? Nei, fordi de må etter loven. Mitt poeng er at 100 000 i aksjekapital ikkje seier noko som helst om selskapet, egenkapital gjer det i langt større grad.

Eg kan ikkje sjå ein einaste grunn til å mistenka Nuf'er meir enn AS'er i nokon sammenheng.
Samme kontroll ville eg gjort (og gjer) av eit AS som av eit Nuf dvs. Brønnøysund, proff (regnskapsdata) eventuelt betalingsanmerkningkontroll og viktigast av alt; referanser, erfaringer (fra venner, andre kunder, googlesøk, byggebolig etc.)

Nuf'er er overrepresentert når det gjeld små selskap, så at dei også er overepresentert når det gjeld useriøse leverandørar innan "bygg&bedrag" er vel da sannsynlig.
Tek ein størrelsen i betraktning tipper eg dei kjem ut relativt likt.

Men at det er mange useriøse Nuf'er & As'er i byggebransjen er eg enig i...
   #27
 7,685     Bærum     0
Hvis dere er så negative til NUF, betyr det at dere også er negative til de nye reglene for AS?

   #28
 1,617     Rogaland     0
Det har kommet mange argumenter i denne tråden vedrørende Nuf selskap. De fleste går på at hovedmotivet er å unngå revisor og 100k i startkap.
Det er helt sikkert mange som gjør det av de motivene, men det er ikke nødvendigvis de som er kjeltringene. Tidligere var det en barriere for noen å reise 100k, samt revisor føltes dyrt med liten oms. i startfasen.

Det kjeltringene først og fremst jakter på med Nuf er skatteundragelser. Med Nuf mister myndighetene innsikt i moderselskap om det er registrert riktig sted. Et alternativ er "seriøst" Norsk AS med Nuf eier. Da flyttes det meste av inntekt elgant over på Nuf'et via div. overføringer.
   #29
 2,172     Oslo     0


Forstår du korleis drift av selskap foregår? Aksjekapital er ei verdi som vert tilført selskapet ved oppstart, og kan takast ut som lønn dagen etter på. Egenkapitalen vil da være null, mens aksjekapital vil være 100 000,- Imponerende? Neppe !
Nei, egenkapital kan seie noko om tilstanden i selskapet, men ikkje aksjekapital.


Joda, jeg har passelig greie på hvordan driften av et aksjeselskap foregår  ;D
Takk for at du viser interesse for mitt kunnskapsnivå.

Som frodeolsen skriver ovenfor:
Her blander du kortene og fremmer "argumenter" ingen har vært uenige om.
Det nytter ikke å tillegge andre meninger de ikke har  :)

Mitt poeng er som følger:

1) Hvis en bedriftseier ikke klarer å spa frem 100.000 kroner i kontanter eller maskiner (for å gjøre det litt forenklet) når man starter/driver bedrift - da ønsker ikke jeg å la dette firmaet stå ansvarlig for eller utføre store arbeider på mitt hus. Hverken nybygg eller påbygg.

2) Hvis en bedriftseier (som f.eks. driver som tømrermester på Kongsvinger) ikke driver som ANS, ENK eller AS. , da velger jeg å ikke opprette noe kundeforhold til dette firmaet. Hvorfor skulle en tømrermester på Kongsvinger velge å opprette et moderselskap med postboks i England, og datterselskap i Norge?


Nuf 'et har adresse i Norge, styre i Norge, kontaktperson i Norge og om dette er eit "norsk" NUF (hovedaktiviteteten i Norge) blir det konkursbehandla i Norge også..
Nuf er ikkje registrert i UK eller Maldivene, der er eit norsk foretak registrert i Norge som ligger under norske lover.
Korfor dra inn postboks her eller der ? Det er jo kun ei avsporing av debatten.


Jeg forstår hva du skriver her, men jeg tror ikke du ser hele bildet.
Rent teknisk vil evnt. konkursbehandling av et NUF foregå i Norge, men det vil være bortimot komplett umulig å forfølge et krav ifm. en konkurs eller mangel gjennom denne postboksen i UK/Maldivene. Jeg tør påstå at det er helt umulig.

Hele poenget her er jo at man benytter gunstige skatteregler ved å utbetale regnskapsmessig konsernbidrag (tilnærmet null skatt) fra det Norske NUF til moderselskapet på Maldinvene/UK. Derved er pengene og kundens sikkerhet borte vekk.

I et norsk AS vil det være langt enklere å få slått kloa i penger i konkursboet (dog vanskelig nok), og du skal heller ikke glemme at det er regler for hvor langt ned man kan tappe et norsk aksjeselskap for egenkapital. Styremedlemmer er også til en viss grad personlig ansvarlig for svikefull opptreden på vegne av sitt aksjeselskap.

Det nytter altså fint lite å rette krav mot et NUF når pengene er flyttet til moderselskapet på Maldinvene/UK.Oppsummert forskjell mellom "norske" Nuf & AS:

  • Aksjekapital til leverandøren er totalt uvesentlig ifbm. kjøp tjenester eller varer fra et selskap.

  • Samme regnskapsregler gjelder for begge selskap.

  • Konkursbehandling er lik for begge.

  • Selskapsformene har samme ansvar overfor kunder & kreditorer.
Nei, jeg er ikke enig i det du skriver her - det blir ikke fakta kun fordi du lister opp noen punkter.
Mine påstander:

1) Størrelsen på aksjekapital i et aksjeselskp er ikke uvesentlig når man velger firma som skal bygge nytt hus osv.

2) Konkursbehandlingen er lik, men hva hjelper det når månedlig og årlig  regnskapsavslutning i et NUF avsluttes med "overføres ved konsernbidrag til moderselskap xxxxxx LTD". Pengene er borte.At revisor næringa er skeptisk til Nuf  er jo knapt overraskande...


Helt enig - det er jo en selvfølge at gribbene vil beskytte denne melkekuen  ;DHvis dere er så negative til NUF, betyr det at dere også er negative til de nye reglene for AS?


Nei, jeg er positiv til de foreslåtte endringene for Aksjeselskap.
Synes det er fint at det blir enklere å starte og drive bedrift.

------------------------


Altså,

- Jeg kjøper mer enn gjerne et ferdigsnekret postkassestativ eller en gressklipper av et selskap organiser ved NUF. Men der går grensen for meg.

- Jeg ville aldri engasjert et NUF ifm. bygging av nytt hus.

Det er en stor forskjell på et norsk selskap og et NUF, og det forbeholder jeg meg retten til å mene.
Folk må ta selsvstendige valg, men jeg er altså ikke villig til å ta den ekstra risikoen jeg mener et NUF representerer.

   #30
 1,043     Akershus     0
Eksempel: En aktør gir tilbud på og begynner å bygge et hus. Dette går dårlig, mangelslista er lang som et vondt år. Det har ingen hensikt å gå mot aksjeselskapet, som ikke eier noe av verdi.

Hva gjør man da? Jo man velger som å gå på styret - et norsk AS må ha minst ett styremedlem. Ikke enkelt å vinne frem, men mulig ettersom dette er et litt ekstremt tilfelle. Denne trusselen mot enkeltpersoner gjør at det blir en forhandling om mulige løsninger (som ennå ikke er avsluttet). Det er i praksis ikke bare å slå ASet konk, trusselen om mulig konkurskarantene for styremedlemmer (og evt daglig leder) har også en viss effekt.

Hva om dette hadde vært et NUF? Ikke noe (norsk) styre, ofte er det et utenlandsk selskap(!) som er styremedlem. Bare å konke og etablere på nytt. Ingen personlig risiko overhodet.

Eksemplet over er IKKE oppkonstruert.